columns

Deltaplan, frutsels; same as every year?!

Na wel 4 keer lezen, ‘tig keer kijken naar tv, snapt Lena het nog niet; vrije aftocht voor een 2000-tal IS-strijders uit Damascus. Met medewerking/goedkeuring van de VN en Assad. IS = dat zijn toch de terroristen, de boeven? Hier is iets heel erg fout en niet uit te leggen.

 

Den Haag zet de verkeerde toon door Salafisten in te zetten als vrijwillige ordehandhavers, naast politie, vooral om de ultraorthodoxe Soennah-moskee te beschermen tijdens Oud/Nieuw en dus de rust in de Schilderswijk te bewaren. 2e Kamer vindt dit verkeerd en onwenselijk. Men is juist bezig om te onderzoeken, of salafistische organisaties op grond van hun radicale ideologie verboden kunnen worden. Afstand in plaats van toenadering en acceptatie. ‘’Samenwerking is niets nieuws’’ meldt DH laconiek en daar blijft het dan bij.

 

Spanje viert op 28/12 de 1-april grap. En Nederland wilde ook nog een keer, ware het niet, dat de ‘’grap’’ wel gruwelijk ongepast bleek…Gemeente Groningen verklaarde ruim 5000 chronisch zieken en gehandicapten voor dood. Zo kom je ook van je PGB probleem af. En de drukker is fout… Juist.

 

2007, 2009, 2012, 2014 en 3x in 2015…De Britten zijn vlg. Lena aan een Deltaplan toe. Kan David stoppen met het klimaat de schuld te geven en incompetentie van regering vervangen door daadkracht. Het zijn niet alleen overstromende rivieren; rijzend zeewater maar ook plotse overstromingen als het oppervlaktewater niet weg kan. En het land heeft veel heuvelachtige gebieden. Soms is in uiterwaarden gebouwd. Overstromingen zijn ook ‘’niet sexy’’ voor de politiek; het gaat maar om 1/6 van Engeland, dat kans loopt, onderwater te raken (in NL is dat 2/3) en daarom zijn grote politieke oplossingen lastig. En…er is immers al 600 miljoen GBP uitgegeven met de eis van rendement van investeringen; 1 GBP moet 5 opleveren. Juist. Naast infrastructuur moet ook gedrag veranderen; de Britten zullen moeten leren dat ook hun land onder water kan komen. Plannen moeten gemaakt worden ‘’in case of’’, die zijn er nu niet. En met bouwen en wonen: meer vaste (o.a. tegel-) vloeren i.p.v. tapijt; waterafstotend pleisterkalk, kabels tegen de muur – zodat, aldus David, mensen sneller terug naar huis kunnen gaan na een overstroming. Heeft makkelijk praten die David; zelf zit hij er droog en warmpjes bij.

 

Liliane ondertekent een frutseltje van Lubach, en garandeert zo aan ons burgers, dat het omstreden handelsverdrag tussen EU en VS (TTIP) geen gevaar vormt voor NL-standaarden op gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Ook zou NL geen claims krijgen van buitenlandse investeerders, als NL zich vasthoudt aan die standaarden. En ook al is het andere verdrag CETA (Canada/EU) al ondertekend, zij gaat zorgen voor aanpassing. Lariekoek, Liliane, je belazert de boel! Door de EU ondertekent, kan klein NL in haar eentje geen wijziging opeisen. De investeerdersbescherming zit in de CETA; komt dus ook in de TTIP, want de EU ging eerder al akkoord. CETA is dus gelopen race, en de individuele landen hadden geen instemmingsrecht. TTIP? Wederom zullen landen alleen ja/nee mogen roepen, maar verder gewoon tekenen bij het kruisje; zo wordt nationale instemming overruled door EC/EP. Want hier zit Liliane, en al die andere politici gewoon dom achterover te leunen; de EU bepaalt, en wij krijgen het gewoon in onze strot gedouwd. En als gedane beloftes loos blijken te zijn? Zit Liliane al lang op’n comfortabel pluche elders. ‘’Tja, dat heb ik verkeerd ingeschat’’ roept ze dan en vindt dat ze niks verkeerds beloofde. Zoals alle anderen.

 

Alcoholpoli’s zetten zich schrap voor zuipfeesten door jongeren…Aha, Edith, schrijf maar vast op = zorgkosten stijgen weer. Maar vooral niet die zuiperds de polikosten zelf laten betalen of kinderbijslag schrappen voor ouders die falen in toezicht, want dat is niet netjes.

 

Jetta roept dat de nieuwe topper van het APG – de uitvoerder van ABP pensioenfonds - minder dan 6 ton moet verdienen (zoals de huidige, oud-ambtenaar en ABP bestuurder). Het APG neemt kennis van deze mening. De beloning van Sluimers is conform de Regeling Beheerst Beloning beleid van DNB. Beheerst? Zeker net zo als Sober…? Enfin na googelen over ABP, APG, onkundige bestuurders en dito besluiten neem ik een besluit: als u hier meer over wilt lezen, ga u gang. Maar ik waarschuw alvast; same procedure as last (and every year)? Yep;  Overheid = politiek = dure flop.

 

De EU, politici, bankiers en andere bobo’s zijn met kerstvakantie. Solidariteit en ‘’samen zijn we sterk’’ kalft met de dag af. Na Zweden en Denemarken gaat Noorwegen de asielpolitiek verscherpen tot een van de strengste voor migranten in Europa. Wachttijd voor onbeperkt verblijf gaat van 3 naar 5 jaar; familiehereniging alleen bij hoger jaarlijks inkomen en 5 jaar gestudeerd of gewerkt hebbende in Noorwegen. Vluchtelingen uit een ander Scandinavisch land worden aan de grens afgewezen. Duitsland zint op korting van sociale voorzieningen van EU-migranten en de CSU wil asielzoekers zonder geldige papieren voortaan direct weigeren, omdat te veel moedwillig hun papieren vernietigen of gebruik maken van vervalste. Ondertussen roept Samson dat NL wel 4x zoveel vluchtelingen kan opnemen (200.000). Maar zelf hint hij op vertrek. Wel ja, verlaat het zinkende schip; voor jou is goed gezorgd. Happy New Year…!

 

Wijnboeren gaan in Turkije een moeilijke tijd tegemoet. Ondanks dat wijnbouw al duizenden jaren bestaat, lijkt de stekker langzaam uit deze eeuwenoude landbouw-tak getrokken te worden. Door Erdogan en zijn religieus getinte AKP. In 2012 begon het gedonder met aangescherpte wetgeving over alcohol, waarbij strenge regels gelden voor het promoten en drinken van alcohol. Jonge wijnmakers, die zich jarenlang hebben ingezet voor vernieuwing, mogen niet meer wijnen  aanbieden; noch proeverijen organiseren of reclame en/of info via websites of advertenties verspreiden.  Je ziet de wijnen hooguit nog in de schappen van een winkel of op de wijnkaart in een restaurant. Alcohol is altijd al een lastig issue in Turkije geweest, ruim 85% drinkt – vanwege moslim achtergrond – geen alcohol, en  2/3 gelooft dat alcohol drinken moreel verderfelijk is. De huidige strijd is er een in de rij van diepe politieke gevechten over Turkije ‘s culturele waarden en de toekomst. Alcohol, geaccepteerd als passend bij een meer seculiere, westerse oriëntatie en vernieuwing, wordt door Erdogan neergezet als ‘’vijand’’, en onder  het mom van ‘’burgers beschermen tegen alcoholisme’’ wil Erdogan van deze duivel af.

 

Het Kabinet is eventueel bereid, V&D te helpen bij een doorstart. Pardon? De investeerder heeft een optrekje laten bouwen van 20 miljoen, vertikt het om 40 miljoen te injecteren en werknemers zijn niet zijn pakkie aan. Belastinggeld voor private equity/hedgefund profiteurs? De verkopers cashten aardig; en deze meneer van Sun Capital wil dat natuurlijk ook. Logisch.  Het zou verboden moeten worden. Maar als geld lonkt wordt ethiek, moraal en verantwoordelijkheidsgevoel vloeibaar.

 

Duitsland en Frankrijk zouden David een deal hebben voorgesteld, zodat hij de Brexit kan voorkomen. Zij zouden zijn eis steunen, om EU-migranten tenminste 3 jaar toegang tot sociale voorzieningen, met name zogenaamde in-work-voorzieningen (zoals belastingvoordelen)  te weigeren (hij eiste 4 jaar); uiteraard liefst in overeenstemming met EU-verdragen. Pardon?  om het nog gekker te maken, aldus Mutti en Francois zou zo’n deal niet eens de unanieme steun van EU-landen nodig hebben, als het binnen het raamwerk van bestaande verdragen zou vallen. Indien dit werkelijk zo ging – moet je nog maar afwachten met Britse media – dan wordt krom EU-recht getrokken en democratie verkwanselt. Een heleboel landen zijn hierover ‘’not amused’’.

 

Pompeji: jarenlang stortten ruïnes in; in 2013 stelde de EU commissie 105 miljoen ter beschikking om tot eind 2015 het verval een halt toe te roepen. Maar…incompetentie, bureaucratie, maffia en politiek desinteresse hebben deze ambities niet echt omgezet in concrete daden. Plannen voor het ‘’Great Pompeji Project’’ (een gebied van ruim 66 hectare) resulteerden in toewijzing van EU gelden voor specifieke deelprojecten en de aanbestedingstermijn werd met een jaar bekort. Tot 31 december a.s. zijn nog ‘’maar’’ 40 miljoen opgemaakt. Tot frustratie van de EU. Ondertussen bralt Unesco over ‘’buitengewone resultaten’’. Mondjesmaat betekent dat dus. De dode stad opwekken lukt zo nooit. 

 

Via het VS-Clean Energy Plan (CEP) wilde men de CO2 uitstoot tot 2030 met 32% onder de stand van 2005 drukken. Tot sept. 2016 (of met uitloop tot 2018) moeten bindende plannen ingediend worden voor de verwezenlijking van dit doel. En daarbij is natuurlijk wel enige ‘’flexibiliteit’’ mogelijk. Inmiddels zijn al klachten ingediend van belanghebbenden, zoals elektriciteitsbedrijven. Centrale eis van de VS was ook uitsluiting van verplichtende grenswaarden; vaste eisen – o.a. over financiële hulp aan ontwikkelingslanden. Want de Senaat/het Congres zou het verdrag middels weigering van middelen kunnen blokkeren. Nog hebben de Republikeinen vele mogelijkheden, om de Obama-plannen te dwarsbomen. Inmiddels lijkt China wel de handschoen opgepakt te hebben en werkt ze aan plannen, om de luchtvervuiling terug te dringen (2 x red alert is genoeg); verbruik van kolen is voor 50% verantwoordelijk hiervoor en voor 80% van de CO2 uitstoot. Geen ander land investeert thans zoveel in duurzame energie als China; overigens betekent dit niet alleen water/zonne-energie, maar ook kernenergie. En 3.1 miljard $ gaat naar ontwikkelingslanden om hun doelstellingen te realiseren. In India ondertussen gaat het om historische verantwoordelijkheid en klimaat-gelijkwaardigheid. Ofwel de industrielanden moeten dokken en ontwikkelingslanden moeten de ruimte krijgen om op te schalen naar niveau van industrienaties. Verruiming van CO2 dus. Daarmee ontstaat op papier een theoretische gelijkwaardigheid. Voor India blijft kolenwinning essentieel, om de groei en behoefte van industrie & e bevolking te dekken. Tot eind van deze eeuw moet de productie tot 1,5 miljard stijgen… letterlijk stof voor conflict dus.

 

Basisinkomen in Europese landen? Vooralsnog eerder een idee dan een ideologie, met voor- en tegenstanders. Wat vele basisinkomen-programma’s gemeen hebben: elke burger krijgt regelmatig een bepaalde som geld, zonder voorwaarden en zonder check op behoefte. En dus ook zonder ingreep in de privésfeer door controlerende instanties. Maar de werking van een dergelijk basisinkomen kan verschillen. Primair gaat het om ‘’geen druk om te werken voor geld’’. De verwachting is, dat zonder druk mensen evengoed blijven werken, maar productiever en zonder stress =  is de humanistische grondgedachte in Zwitserland. In Finland heeft men 2 doelen: prikkel verhogend om ook slecht betaalde banen aan te nemen (dus uitbouw van de lage lonen-sector) plus het rigoureus afslanken van het sociale voorzieningenpakket, waardoor het een neoliberaal model wordt. En dan is er ook nog het beeld van de ‘’egoïstische luiaard’’, die tot werken gedwongen moet worden versus de burger, die normaliter graag werkt en diegene, welke toch een inkomen krijgt, ook al werkt hij niet. Hamvraag: is een basisinkomen economisch haalbaar? Utrecht  (en nog wat gemeentes) geeft per 1 januari aan 250 (uitkerings-)proefpersonen een 900 Euro basisinkomen. Waarbij het vooral om de afbouw van sociale voorzieningen met al haar bureaucratie gaat; dus geen onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar…wie financiert dit? Een Duitse Telecom-bobo vindt, dat Internetbedrijven – die straks veel winst genereren maar veel banen laten verdwijnen – meer belasting moeten betalen. Lena dunkt, dat haalbaarheid in relatie moet staat tot betaalbaarheid. Wie biedt?

 

Omdat Brazilië weigert, een Israëlische voormalige settlement-activist als ambassadeur te accepteren, dreigt Israël met ernstige verstoring van diplomatieke betrekkingen en mogelijk zelfs met gevolgen voor handel. Brazilië steunt al jaren het Palestijnse initiatief voor een eigen staat. En de meeste landen in de wereld wijzen de nederzettingenpolitiek van Israël, als zijnde illegaal, af…