columns

Het Nieuwe Europa en nog zo wat gebral

Beloftes nakomen. Lachebekje roept ‘’dit is Europa’s nieuwe stijl’’. Daar is anders steeds minder van te merken in Europa. Aantal binnenkomers moet binnen 2 maanden fors omlaag; concreet, zeg! Met vriendelijk knikken en vooral niet polariseren of echt optreden is Mark zich kennelijk al een plaatsje op het Brusselse pluche aan het verzekeren. Want echte maatregelen? Ho maar. Tenzij van het soort, waarvan we allemaal ruim genoeg van hebben en waar de maat alleen bij burgers wordt genomen. Oh ja, en het zou hem bijzonder aardig uitkomen, als we straks bij het Oekraïne referendum het kruisje bij JA zetten. Nee, Mark, je zult toch met iets beters op de proppen moeten komen dan met gevulde koeken – oh pardon, zelfs dat niet, het is allemaal gebakken lucht….

 

Spaar zelf voor je pensioen, maar spek dan vooral de pensioenbeheerder? Pensioenfondsen zouden willen stoppen met het systeem van toegezegde uitkeringen, want door lage rente en de vele oudjes is dit niet meer haalbaar. We moeten ieder voor ons zelf een eigen potje sparen, maar wel gezamenlijk alle risico’s delen. Welke? Die van wanbeleid, graaien, topsalarissen voor pensioenfondsbestuurders? Stel voor dat we alles zelf in de hand nemen. Hebben we pensioenfondsen niet meer nodig. Wel vooraf even het opgebouwde terugstorten. Of nog beter; asiel aanvragen in Nederland; bed-bad-brood gegarandeerd, incl. uitkering en zorgverzekering.

 

Het Commissie Stiekem Lek is niet gevonden. Wie niet wil, vindt niet…Maar wel naast zich neerleggen van wat niet past: prognose 90.000 vluchtelingen? Wordt 58.000. Niet gehinderd door kennis of concreet beleid. Gewoon doen alsof er niks aan de hand is, uitzingen regeringsperiode; de volgende ploeg mag ermee aan de slag. Want ze bakken er niks van. Klaas onderzoekt of het mogelijk is dat niet-zo-lieve-vluchtelingen het recht op opvang zouden kunnen verliezen. Asielzoekers die regels overtreden toch een beetje opvangen? Kop op, Klaasje: aanpakken, straffen en eruit! Maar dat durft NL niet aan. Stel je voor. En dan komt ook nog imitatie-Pronk-wereldverbeteraar Liliane langs. De noodhulp moet op de schop, want er komt veel minder binnen dan nodig uitgegeven moet worden. Klopt als een bus. Ze wil daarom dat ontwikkelingsorganisaties die gericht zijn op langdurige hulp, meer moeten samenwerken met noodhulp-organisaties; lange & korte termijn hulp dus. Prima. Bedrijfsleven moet ook meer bijdragen. Ook goed. Maar waar blijft ‘’minder organisaties/betere slagkracht’’? Want er is teveel van hetzelfde, met allemaal een kantoor, management en overheadkosten van jewelste. Niks. En vooral wil ze, dat deze organisaties meer vrijheid krijgen over hoe en waar hulp gegeven wordt. Op basis van vertrouwen, pragmatische controle achteraf en ‘’foei, niet goed gedaan’’ correctie achteraf. Nog meer miljarden verspillen dus.

 

Lobbyisten gebruiken de zogeheten ‘’regulatoire samenwerking’’ als middel, om voorgenomen wetten al op bedrijfs/economisch niveau te analyseren, voordat deze wetten überhaupt in het EP worden behandeld. En nu is dat nog op vrijwillige basis, maar het moet ingebed worden in het TTIP. Nu al misbruikt de industrie deze ‘’dialoog’’ over het vrijhandelsverdrag USA-Europa om EU-regelgeving te verwateren, te vertragen of te verhinderen. Handels- en bedrijfsbelangen prevaleren immers voor het gemeenschappelijk (lees burger-) belang. Aldus LobbyControl. Of te wel; de angst en kritiek over deze bescherming in het TTIP is allang realiteit, aldus Spiegel Online. Deze stiekeme ambtenarenbijeenkomsten begonnen al in 1998, en zijn thans een machtige achter-de-schermen spreekbuis geworden voor de grote industrie (zoals BASF, Audi, Merck, Ford). Ach, en bijeenkomsten tussen de EU handelscommissaris Malström met haar US-collega Froman (zoals in Davos) zijn ook al routine. Trans-Atlantische werkgroepen zullen in de toekomst via TTIP alles voorkauwen en in elk beslissend proces invloed kunnen nemen; of het nou de chemie, de farma of de autobranche is. En zo worden besluiten al lang voordat politici – of burgers – ze te zien krijgen, besloten. Utopie? Nee.

 

Schäuble dacht even slim te zijn. Er is veel extra geld nodig voor de vluchtelingensituatie; opvang, integratie en noem maar op. Dan halen we dat toch even binnen met een EU-afdrachtsplicht via de brandstof? Want het mag natuurlijk niet zo zijn, dat een tekort bij nationale (of Europese) budgetten tot een financieringstekort leidt...Nou, zet dat even de deur voor legitimatie van EU plukgedrag wagenwijd open! Is nog veel, wat zich leent voor verplichte afdracht (er kan ook nog besloten worden dat een of meer landen daar – uiteraard – niet aan mee hoeven doen). Solidariteitscenten voor Griekenland; extra bonus voor EU-toppers; financiering van EU-landen zonder EU-waarden en normen of solidariteitsgevoel. Makkie toch? Aan de pomp betalen we hoe dan ook, en vooral veel te veel. Kan dat er ook nog even bij. We hebben immers geen keus, als we met de auto moeten.

 

Maar dan leest Lena even verderop dat elke 2e Euro, die de EU via haar buitenlanddelegaties voor ontwikkelingshulp en ondersteuningsprojecten uitgeeft, zijn doel mist!  2014 kwam het bij 915 projecten (15 miljard van de 30 dus) tot problemen; vertraging, verkeerd besteedt en uit het raam gegooid geld. Geld, dat juist ook bedoeld zou zijn om de vluchtelingenstroom te beperken (o.a. Marokko – huh, Marokko met haar grote EU-subsidies? – waar het ging op 665 miljoen; Jordanië 342 miljoen; Libanon 258 miljoen; CAR, Jemen en Syrië of Salomon Eilanden enzovoorts).Geen van al die programma’s deugde of leverde gewenst resultaat. Maar de EU delegaties mogen jaar om jaar belastinggeld verprutsen. Streng toezicht en het uit eigen zak terugbetalen bij wanbeleid? Nee hoor, een spreker van Federica liet weten, dat er sprake kan zijn van ‘’enkele’’ problemen maar dat overall een goede performance te zien is…

 

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, aldus Oxfam aan de vooravond van het WEF te Davos. De 1% rijksten van de wereldbevolking (70 miljoen mensen) bezitten meer dan de overige 99% (7 miljard mensen). Van Lena mogen mensen best rijk zijn, en bedrijven winst maken. Maar de balans is wel scheef als het gaat om belasting betalen; juist de rijksten, machtigste en grootsten betalen het minst. En dat deugt niet. Een eerlijker belastingheffing zou ook  (arme)  landen meer inkomen garanderen, waarmee het land zich kan ontwikkelen. Het wordt tijd, dat bedrijven – en rijken - hun verantwoording nemen en stoppen met belastingontduiking door winsten of rijkdom naar belastingparadijzen weg te sluizen. Dat zou nog eens een echte ambitie voor 2016 zijn.

 

Of Nederland maar even de belastingvoordelen van de zes zeehavens wil schrappen. Eist de EC, want die vrijstelling van vennootschapsbelasting is in strijd met de regels. Ook België en Frankrijk moeten de winstbelasting in overeenstemming brengen met de staatssteunregels. Duitse havensituatie wordt nog onderzocht. Per 1 januari jl. zijn in NL overheidsbedrijven verplicht, vennootschapsbelasting te betalen, uitgezonderd de havens dus. Maar dat moet dus – aldus de EU – uiterlijk per 1-1-2017 wel gebeuren. Rustig afwachten, roept Lena; de EU vindt hier ‘’solidariteit’’ en ‘’gelijke kansen op de markt’’ ineens wel belangrijk maar als het gaat om andere zaken (zoals de 3% norm, of vluchtelingenquota), dan hoeven sommige landen niet zo strak aan de teugels te lopen? Meten met 2 maten, heette dat vroeger.

 

Ik vind het zo’n zinloos geklets. Over die 9e planeet. Gezien heeft nog niemand hem, maar hij (?) ‘’bestaat’’ bij de gratie van ingewikkelde wiskundige formules en niet te volgen gezwam en euforie van astrologen. En wat hebben we er aan als mensen, als wereld, als nr. 9 werkelijk zou bestaan? Niets. Maar al dit astro-hobbyisme kost wel een hoop. Flutseprutklut dus.

Nog steeds gezwam, maar al iets duidelijker is, dat flater-Bussy ons een wel erg dure Rembrandt in de maag – pardon Rijksmuseum – heeft gesplitst. Op onze kosten. En die worden nog hoger, want e.e.a. moet gerestaureerd…Hoeveel? Daar blijft ze vaag over. Goed zo! Geen nare parlementaire enquête over overschrijding van onbekend (stiekem?) budget straks. En net zoals voor het opknappen van Paleis Soestdijk tasten we graag diep in onze kleine buidel; voor de Vaderlandse cultuur, nietwaar? En als we dan helemaal goede burgers willen zijn, doen we niet moeilijk met straks verplichte vluchtelingenopvang, omdat de vrijwillige niet lukt. Als het maar niet in de wijk is van Mark, of in de Kasteeltuin van Art. Ziezo, is dat ook weer opgelost. Gevolgd door opheffen COA als geldt ‘’de regering verplicht en de gemeente zwicht”. Ahum, wat is ook alweer de definitie van democratie?