columns

Op stap met Neeltje; naakte Maja en ouderen

Europa – wat zeg ik – de wereld staat bijna in brand; en midden in de chaos, de ellende en de problemen is Lachebekje 3 dagen op stap met Neeltje. In Silicon Valley. Ik begrijp het wel; veel aangenamer, om te keuvelen over technische of niet-zo-belangrijke snufjes in prachtige kantoorlandschappen. Ze gingen langs bij o.a. Google, Apple, Facebook, Cisco.  En iedereen lachte mee. Vooral niet praten over dataprotectie of techno protectionisme. Mark liet weten, zich daar ook niet mee bezig te houden. Waarmee dan? Oh ja, bijna vergeten, hij stipte nog even het fatsoenlijke belastingklimaat in NL aan. Voor bedrijven dan. Goed zo Mark ‘’don’t worry, folks’’, naheffing doen we alleen bij burgers….

 

Is het niet Griekenland, dan zijn het de Fransiolen, de Britten, Polen, Hongaren of nu weer de Italianen: allemaal willen ze graag de hand ophouden, maar zich houden aan regels en beloftes? Nee, dan hebben ze ineens last van dementie of krijgen dictatoriale neigingen. Nu wil Matteo voor Italië meer flexibiliteit; ofwel de verplichting tot hervorming van uitkomsten/inkomsten en de 3% EU eis moet losgelaten worden. Het gedoe rondom Schengen en de tijdelijke grenscontroles zint hem ook niet; tot nu toe werd het overgrote deel aan migranten gewoon doorgestuurd richting noorden. En nu werpt hij zich ineens op als redder van Europa? Echt niet vanuit nationaal interesse, hoor! Nee, Europa moet dat worden, waarvoor het is bedacht, zegt hij. En vooral moeten we beseffen, waar de wieg stond van Europa (?). De demagogie groeit daar – aldus zijn betoog – waar het ontbreken van maatregelen voor groei en welvaart werkloosheid met zich meebrengt. Ongelofelijk, dat mensen zonder werk met problemen in het dagelijks leven te kampen hebben, terwijl nitwit geleerden aan Europese documenten werken. Nee, Italië hoeft niks voor zich zelf, maar wil alleen meer idealen en passie zien. Geen geld? 

 

Is toch wel erg vriendelijk van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: sinds 2012 is ruim 290.000 aan dwangsommen/proceskosten uitgekeerd aan een rechtsbijstandverlener. Die man had honderden bezwaarschriften ingediend; WOB’s; ingebrekestellingen en zo voorts. Vaak kwam het tot een hoger beroep, en werd misbruik van recht vastgesteld. Geen punt; de overheid betaalt wel.

 

Vredesbesprekingen voor Syrië? Gaat niet lukken. Te veel onverenigbare belangen en vooral geen intentie, om echt tot politieke oplossingen te komen. Rusland bombardeert de oppositie en wil zo een militaire oplossing forceren, zodat Assad in het zadel blijft. Wie aan de onderhandeltafel moet zitten blijft strijdpunt en vooral een potje eisen stellen vooraf. En ook al wordt Assad door het Westen nog steeds gezien als de hoofdverantwoordelijke in het 5-jaar durende conflict, is de hete aardappel van ‘’hij moet weg’’ tijdelijk even uit het zicht. Men wil af van de stroom vluchtelingen uit dat land. Met of zonder hem. Terugtreden, of voor een tribunaal brengen? Welnee, waarschijnlijk krijgt hij een eigen mini-Syrië, waar hij met zijn clan, de rijkste van Syrië, in weelde kan blijven leven, beschermd door vooral Iran en Rusland, die hem niet kwijt willen. Iran, omdat hij de Hezbollah in Libanon met wapens verzorgt en voor Rusland zou het wederom een politieke nederlaag worden. Mag Europa/het Westen de rotzooi opruimen; zijn land opbouwen en de ontheemden onderdak bieden, zonder dat hij daar uit zijn rijkdom iets aan hoeft bij te dragen. Nee, dan liever een donorconferentie houden.

 

De EU heeft David een beetje ruimte gegeven, zodat Engeland binnen Europa blijft; want stel je voor, dat gaat even economisch een ramp worden, als ze eruit stappen. Echt? Maar goed, het theater van het EU drama heeft haar eerste scenes gespeelt, en de climax vindt over 2 weken plaats. Althans wat betreft EU en David. De Britten zijn en worden nooit Europeanen. De toezegging, dat als 55 % van de EU-landen een EC-besluit niet wil, het dan afgekeurd kan worden, lijkt een gezonde tegenhanger tegen teveel Brusselse macht. De kunstmatige ‘’noodrem’’ om (tijdelijk?) EU-migranten 4 jaar sociale voorzieningen te ontzeggen, druist tegen vrijheid van verkeer/werk en vestiging in. Hoewel Lena dit een gezond principe vindt: kun je niet voor jezelf zorgen in het nieuwe EU-land, ga dan terug naar eigen land voor steun. Dus indien ja, dan voor alle 28 lidstaten geldend. En niet alleen krijgt hij het lastig in eigen land, eigen gelederen, maar andere landen zullen stevig tegengas geven, of dreigen zelfs met blokkering van het zogenaamd in-kannen-en-kruiken-Tusk-akkoord. Want waarom zouden we hem iets gunnen, als hij zich onttrekt van solidariteit? Juist. Denk aan Oost-Europese landen; 4-jaar geen sociale voorzieningen? Never, nooit akkoord! Technische foefjes zijn al bedacht; zoals die van ‘’ de EU als zodanig is geen Sociale Unie’’; daarmee is de weg vrij dat de EU buitenlanders uit mag sluiten van sociale voorzieningen, als de verbinding tot de arbeidsmarkt van een lidstaat maar losjes is….(Mark, lees je dit???) Elegant omzeilen van juridische struikelpunten omwille van Europa?  Het vetorecht gaat niet zover, dat Engeland lidstaten mag benadelen. En opt-out uit van alles? Dat is nou echt cherrypicking. Als David dat kan, mogen anderen dat ook. Einde Europa dan. Omdat verdragswijziging vele landen veel te ver gaat, denkt men weg te komen met een ‘’verplichtende verklaring’’ door lidstaten. A la Edinburgh-deal 1992 voor Denemarken. Ach, voorlopig komt er een hoop verbaal vermaak (kijk maar naar Britse uitzendingen) en wachten we af wat de Britten straks kiezen. Daily Telegraph heeft een interactieve kaart over ‘’wat denken de overige 27 landen hiervan’’: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/11698556/EU-referendum-What-does-every-European-leader-think-about-Britains-demands.html

 

De Californische overheid heeft de stopzetting van vergunningen voor fracking voor haar kust bevolen. Eerst moet aangetoond worden, dat de methodiek veilig is voor het milieu (??). E.e.a. is het resultaat van een overeenkomst met milieuorganisaties. Jarenlang werd in territoriale wateren gefrackt, met zuren en andere onleuke stoffen, maar die waren gebaseerd op ‘’oude’’ inzichten en praktijken zonder niet bestaande milieueffectrapportages. Ja hoor. Maar nu moeten bedrijven die met dit soort praktijken bezig zijn (zoals Exxon Mobil) voor a.s. mei e.e.a. gedetailleerd onderzoeken en presenteren. Nieuwe aanvragen worden publiek. Alles, om veilig gas en olie te winnen. Ook in de Golf van Mexico. Beetje laat, dat inzicht en deze intentie, maar beter laat dan nooit.

 

Israëls minister van Justitie, Ayelet Shaked heeft wederom bevestigd, dat een 2-landen-oplossing er niet komt. De kloof tussen Israëli’s en Palestijnen is te groot geworden; en de verschillen kunnen in deze generatie niet overbrugd worden. Nee, in geen generatie, als je niet wilt! De oplossing moet politiek zijn; Westjordaanland moet deels door Israël geannexeerd worden; deels in een confederatie met Jordanië opgaan, zo haar betoog. En Israël wil geen zelfmoord begaan als gevolg van de druk van de internationale gemeenschap. Men wil niet nog een falende staat als buur. De omstreden wet, dat NGO’s hun financiering in het buitenland openbaar moeten maken, wordt verdedigd met ‘’een land mag zich niet zo maar in de aangelegenheden van Israël inmengen’’. De financiering van NGO”s door vreemde regeringen vindt ze een ‘’schending van de soevereiniteit’’. Van de EU verwacht ze, dat ze zich anders gaat opstellen (pro-Israël/anti-Palestijnen dus). En last but not least; meer invloed wil ze van de Halacha; de religieuze principes m.b.t. wetgeving. ‘’Rechters moeten zich in hun oordelen ook laten inspireren door de Talmoed en zich niet alleen aan algemene wetten of Europese rechtssystemen oriënteren’’. Eng, heel eng. En een enorme domper op de hoop op vrede en perspectief voor de Palestijnen.

 

Als naakt nieuwkomers voor het hoofd stoot moeten we het maar bedekken of wegzetten? Moeten ze werkelijk alleen gelaten worden in hun ontzetting? Ja. Kunstcensuur is verkeerd begrepen integratiehulp, speciaal in het vrijheidslievende Europa. Niemand is geholpen, als het Westen zich niet zo presenteert, zoals het is. De Europese kunstgeschiedenis kan je niet negeren. Men kan cultuurvreemde immigranten niet halverwege tegemoet komen. Ze moeten de voor hun vreemde wereld leren kennen en accepteren. Goya’s Maja blijft gewoon naakt ontspannen liggen op haar kussen. Maar…in de hele (soms ongepaste of onjuiste) discussie hierover moet een ding helder worden: het gaat hier niet om afwijzing van vreemden, maar om de bevestiging van ‘’het eigen’’. Vrijheid van religie en kunst willen velen – vooral ook aartsconservatieven (en dan niet alleen in de Kerk). De alliantie van zelfbenoemde verdedigers van het Abendland (Ofwel Christelijke landen zoals Duitsland, Engeland, ook wel Occident genaamd) mogen dan een hekel hebben aan Islamisten, maar eigenlijk zijn ze moreel net zo verwerpelijk. Dus grow up, zou ik zeggen tegen nieuwkomers; wen eraan of ga terug.

 

Hoewel Rusland nog lang niet aan alle eisen heeft voldaan, komt het moment dichterbij, om de handelssancties door Brussel en de VS op te heffen. Moskou weer welkom in het Westen? Politici voelen de druk van het bedrijfsleven en denken dat het diplomatieke gewicht van Rusland onmisbaar kan zijn bij het oplossen van crises in het Midden Oosten en de oplossing van het vluchtelingenprobleem. Huh? Maar goed, omwille van handelsbelangen verwatert elk moreel; vervagen normen, waarden en afspraken. Oekraïne mag meer aanleunen aan de EU – het NL referendum stelt hier niks voor – en eind juli zal alles gewoon weer overgaan tot de orde van de dag. Ondanks schendingen van wapenstilstand en niet nakomen van afspraken. Want de Russische economie zit diep in de penarie. De deur is al op een kier. Want Frankrijk, Duitsland en de VS vinden het wel welletjes met die boycot. En we hebben de Russen nodig bij Syrië en zo. Verkeerde prioriteiten dunkt me: Westen = Syrië en Rusland = Oekraïne, maar geld gaat voor principes.

 

PvdA’ster Vermeij wil een breed debat in het kabinet over alle aspecten waarmee ouderen in NL te maken krijgen. Waarom? Omdat het tijd is voor een visie over ouderen; ofwel de houdbaarheid van de AOW, het pensioenstelsel, zorg, arbeidsmarkt en zo nog wat zaken, vindt ze. Onzin. Lena vermoedt, dat hierachter niet een welwillende kijk op de oudjes schuilt, maar dat het gaat om nog meer weghalen, versoberen of wellicht eleganter gezegd ‘’harmoniseren’’; want deze doelgroep is een makkelijke melkkoe geworden. Leuker willen ze het niet maken, daar in de Kamer.

 

Lena begrijpt het kennelijk niet; al dat gedoe over die topsalarissen sinds 2015. Let wel, met 7 jarige overgangstermijnen voor al aanwezige toppers (die dus nooit meer van baan veranderen); en pas per dit jaar voor toppers in de (semi-) overheid, werkzaam in de zorg, woonsector en wetenschappelijk onderwijs. Die konden namelijk 2015 gewoon doorgaan met top verdienen. Aardig geregeld toch? Nee, hou maar op met sluipgaatjes en nepargumenten om toch steeds hogere beloningen te rechtvaardigen. Gewoon de norm verhogen, ben je van alle gedoe af….  

 

De CO2 uitstoot door luchtvaart in Europa zal per 2035 met 45% gestegen zijn en is een van de grootste veroorzakers van schadelijke effecten voor het milieu. En aannemelijk verantwoordelijk voor klimaatverandering. Ja en? Gaan we minder vliegen? Nee. Minder luchtvracht? Nee. Op naar de volgende klimaattop; met duizenden bobo’s die met vliegtuigen zullen komen….