columns

Macht, verdoezelen kanonnenvoer

Franse druk op Duitsland zou ertoe moeten leiden, dat contante betaling met 500-Euro biljetten verboden wordt. Tegelijkertijd overweegt de ECB om deze biljetten af te schaffen, om zo criminaliteit te beperken. Pardon? Bemoeit de ECB zich naast verboden fiscale politiek nu ook met justitiële zaken? Waar het echt om gaat? De ECB wil de rente op spaartegoeden nog verder laten dalen. Maar dat wordt lastig, omdat de banken dan liever contant geld gaan bewaren. Het enige, wat ze daarbij vooralsnog belet, is dat de kosten voor bewaring van contant geld in kluizen duur is. Als banken nu worden gedwongen, om in plaats van deze 500- de kleinere 200 Euro biljetten op te slaan, stijgen de kluiskosten 2 ½ keer zoveel. In theorie zou de ECB dus ook gewoon de negatieve rente naar – 0,75 kunnen zetten….En dan betalen de klanten natuurlijk ook de negatieve rente. Kijk, en om protest in de kiem te smoren, wordt het ‘’gordijn’’ van misdaadbestrijding opgetrokken. En daarnaast kan de ECB landen met te hoge schulden – vooral in Zuid Europa – ‘’helpen’’ om hun budgets aan te houden; want in plaats van rente te laten betalen over de schulden, krijgen de schuldenlanden rente van spaarders, die hun het eigen zuur verdiende geld hebben geleend. Daarmee blijft de ‘’levensstandaard’’ (van banken, politici en andere profiteurs, behalve gewone burgers) in de Zuid Europese landen hoog en de schulden worden vanzelf door schuldeisers kwijtgescholden… Levert Zuid Europa een jaarlijks voordeel van 10 miljard op. Aldus de IFO. Nog meer geld om te verdoezelen of fout te besteden. Aldus Lena.

 

Nu pas werd bekend, dat op 2 december jl. in Wenen een 10-jarige jongen door een Irakees is verkracht. Hij handelde uit seksuele nood, omdat hij al 4 maanden geen seks had gehad. En ja, hij zat goed fout. Het kind krijgt levenslang: lichamelijk en geestelijk beschadigd. En hij? Zit in detentie. Als men dit gelijk in alle media, met naam/toenaam en foto plus titel ZERO TOLERANCE voor misbruik/verkrachting had gepubliceerd, was mogelijk een ‘’Keulen’’ voorkomen. De man castreren en met een grote schop over de Irakese grens schoppen en verbod om ooit nog Europese grond te betreden op straffe van executie. En dan hou ik me nog in. Word niet boos op mij, maar doe je beklag bij slappe (eigen en EU-) politici, die niet durven doorpakken, noch genomen besluiten uitvoeren en vooral dit soort zaken uit foute motieven stilhouden.

 

Bertje wil EU-glashard optreden tegen Rusland vanwege Syrië-bombardementen. Maar verdere sancties, dat ziet hij niet zitten. Glashard? Boterzacht gezwam.

 

Bankenchefs van Frankrijk en Duitsland willen een Europees ministerie van Financiën; meer macht naar Brussel; meer regels en eisen tot eigenverantwoordelijkheid(?)  en de vorming van een nog sterker politiek gremium, welk grote beslissingen kan nemen en onder de controle van het EP valt. Vanwege verslechtering van openbare financiën en economisch niet-gelijkwaardige situaties binnen Europa…Oh ja, fiscale regels moeten dan ook aangescherpt, en private beleggers meer bij ESM-reddingsprogramma’s betrokken worden. Nog een mega-club van incompetente, overbetaalde nietsdoeners? 

 

Oostenrijk eist 600 miljoen Euro als compensatie voor de extra kosten, die het land maakt omdat er in plaats van 35.000, wel 90.000 vluchtelingen in het land zijn. (55.000 x 11.000 Euro). Turkije wacht op haar kans en Poet drijft een wig tussen Europese landen. NATO moet maar inspringen, omdat Europa faalt. VN pleit voor tijdelijke wapenstilstand voor oppeppen van nieuw kanonnenvoer. Niemand die Assad en Rusland straft om bombardementen van Aleppo.

Nederland rekt asielprocedure naar 15 maanden op; nog langer gratis huisvesting/verzorging voor diegenen, waar bij voorbaat al helder is dat ze kansloos zijn. Praat eens met Zwitserland, Dijkie: die blijken namelijk bijzonder snel en daadkrachtig een asielaanvraag te kunnen beoordelen en afwerken. En schaf dan ook eindeloze beroepsprocedures af en stop de BBB regeling.

 Strengere grenscontroles in NL tegen mensensmokkelaars? Er lijken nogal wat bevoegdheden te ontbreken…U bent economische vluchteling? Sturen we niet terug hoor, nee, ‘’u maakt geen schijn van kans,  maar reis rustig door naar het opvangcentrum voor gratis verzorging. En bij afwijzing hebben we dan altijd nog de BBB regeling. Goede reis,  en nog een prettige dag verder. Volgende…”

 

 

Studenten die na hun studie (soms al 2 jaar) nog de ov-kaart gebruiken en graag 500,00 boete betalen, omdat dit peanuts is bij kosten voor een  jaar vrij reizen? Stuur brief: binnen 5 dagen inleveren, anders 15.000 boete. En daarna automatische stopzetting regelen. Simpel, toch?

 

Kabinet staat achter F16 bombardementen (tjeetje, hebben we wel munitie?) in Syrië, terwijl momenteel 2 mogelijke gevallen van burgerslachtoffers – gevallen door kennelijk NL bombardement in Irak -  worden onderzocht? Belachelijke schijnvertoning met honderden vragen (niks beters te doen zeker); en straks zeker weer parlementaire enquête en schadevergoedingen? If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.

 

David ronselt stemmen voor zijn anti-Brexit-plan. In Polen hebben ze er wel oren naar. Huh? Ja, als David toezegt, dat de sociale voorzieningen voor die Polen, die al in Engeland verblijven (en dat zijn er dus heeeeel veel), NIET onder de 4-jaar-embargoregeling vallen en als Engeland tijdens de NATO top meer presentie van NATO troepen in Polen regelt. David zegt ‘’of course, old chaps’’. Wat is het waard? Vlak voor de EU-top gaat Polen nl. met de landen van de Visegrad groep (o.a. Tsjechië, Hongarije) nader beraden of men David steunt.

 

De notaris van loterijverlies-oprichter Roet had geen idee, wie hem vanuit het eiland Man een hypotheek op zijn kapitale villa (ruim 3miljoen) heeft verschaft. Roet dus. Die nu verdacht wordt van verdoezeling van miljoenen, ingelegd door 190.000 loterijgedupeerden. Nee toch? De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is not amused.

 

Mark Zuckerberg dacht zijn slag te slaan in India, maar de gratis internettoegang Free Basic, die Facebook daar wilde lanceren, is door de regering verboden. De zogenaamde netneutraliteit  (=  alle data in het net zijn gelijkwaardig) wordt daarmee nl. geschonden. Free Basic geeft maar een beperkte internettoegang, naast bereik van een paar opleidings-, gezondheids- en arbeidsplaatsensites. Andere sites zijn met dit systeem niet oproepbaar. En dat is dus nadelig. Pijnlijk, pijnlijk, die nederlaag, want er was juist zo’n massieve PR-campagne opgezet voor dit project, welk onderdeel vormt van Marks visie over internet voor miljarden mensen.

 

Er is weer gedonder tussen Trojka en de Grieken. Vooral bankaandelen kelderden omdat mensen ze massaal van de hand deden. De hervormingen komen niet van de grond, stakingen alom en weer onvrede en politiek vacuüm. Oplossing op korte termijn is niet te verwachten. En op het gebied van de vluchtelingen houdt het land zich niet aan afspraken over o.a. hotspots, registreren en terugsturen. Europa moet maar grenzen bewaken. En de NATO. Of…Lena voorspelt een volgende bankenrun; Supermario trekt alvast de geldbeurs open en organiseert als redder eerste transporten.