columns

De kluts is kwijt...

Omaatje doodgestoken - uit wraak voor wat zijn vader ooit met hem deed – maar toch gaat de moordenaar vrijuit vanwege ontoerekeningsvatbaar? Kromme rechtspraak. Nog krommer is Bolkestein – moet weer van zich laten horen – die vindt dat levenslang niet meer kan; er moet kans zijn op vrijlating. Waarom? De nabestaanden hebben ook levenslang! Misstanden in gevangenissen en registratie van dronken automobilisten is een chaos, maar Ardje blijft er nuchter onder. Topambtenaren, die bij wanprestatie of fout gedrag overgeplaatst, maar nooit ontslagen worden. Slordig boekhouden en financiële blunders kunnen ze na Amsterdam ook in Leeuwarden. Belastingtelefoon die voor de 4e keer op rij een onvoldoende krijgt en Dijssie die het zuur vindt, dat Abellio-ex-boefdirecteur toch 250.000 meekrijgt. Zijn Coco-trucje pikt de belastingdienst niet; Dijssie wilde zo de banken fiscaal helpen hun vermogenspositie te versterken. Spelbedervers, die fiscus. Jetta wijst alle verantwoordelijkheid van zich af; anderen zijn de schuldigen in het PGB-drama en Zilveren kruis wil dat pgb-budgethouders afstand doen van recht voor klachtindiening. Waar is NL toch mee bezig?

 

Na de Oekraïners dus de Albanezen? Kom naar NL; vraag asiel aan ook al heb je geen schijn van kans, en wacht op het aanbod van terugkeervergoeding van bijna 3500,00; want Dijkhoff wil geen gedoe. Heb je een grote familie, tikt dat snel aan! Wanneer komen publicaties over veilige landen ‘’u hoeft hier niet naartoe te komen’’ en ‘’geen terugkeervergoeding’’? Wanneer zetten we handelsverdragen, ontwikkelings-/economische of andere hulp voor landen stop, als ze hun lieverdjes niet terug willen nemen? Wanneer worden mensen zonder papieren zonder pardon teruggestuurd? Communiceer, Europa, want nu stimuleer je alleen meer uittocht. Oostenrijk regelt het dan maar zelf, als Griekenland niet wil en Europa niet kan, met de Balkanlanden. Prima. Het werd tijd. Tsipras is woest en dreigt met boycot van alle EU-zaken. Pardon? Na ruim 1 jaar de eindeloze stroom aan asiel- en gelukszoekers gewoon doorlaten, en het verdommen om zelf in actie te komen? Blijven we ons zo laten piepelen? GREXIT!

 

Mooi, al die verhalen over opgepakte stropers en handelaren in ivoor middels DNA-bewijzen. Maar het zet weinig zoden aan de dijk, als in Togo en andere landen de maximale straf hiervoor maar 2 jaar is. De lage strafmaat laat de illegale handel in vele Afrikaanse landen gewoon groeien, want hij levert namelijk ca. 3 miljard $ op. Per jaar. Strenge verboden betreffende handel met ivoor of plannen voor gecertificeerde verkoop zorgen niet echt voor daling van smokkel. Japan, China en USA staan voorop in de vraag naar ivoor. En opvallend is de sterke tegenstand van een ivoor-handelsverbod in de USA. En wel door de Amerikaanse wapenlobby NRA. Want ivoor wordt tot op heden voor wapens en messen benut (handgrepen en vizieren). De NRA is er ook op tegen, dat grootwildjagers volgens de nieuwe regeling maar 2 olifanten-trofeeën/jaar naar de VS mogen invoeren. 2013 werd ruim 51.000 kg ivoor in beslag genomen. Gaan we uit van ca. 10% ontdekte smokkelwaar, kan je ervan uitgaan, dat tenminste 50.000 Afrikaanse olifanten gedood werden om hun slagtanden. In Zambia bleek, hoe goed de jagers zijn uitgerust: vanuit helikopters weten ze met machinegeweren de dieren feilloos te doden. Nu zijn er in Afrika nog ruim 450.000 olifanten. 200 jaar geleden waren er dat nog ruim 5 miljoen en in 1979 telde men nog maar 1,3 miljoen.

 

Europa heeft last van o.a. Chinees staal. De Chinezen produceerden in de afgelopen 2 jaar meer cement dan de VS in de hele 20e eeuw; en meer staal dan USA, Japan, India en Rusland bij elkaar. Pogingen van China, om de overcapaciteit in de zware industrie te saneren, leverden tot nu toe niks op. En dat levert grote schade op aan de wereldeconomie. Overigens ook aan de Chinese dus. Naast groei van schulden (nationale/lokale overheden en staatsbedrijven) is de overcapaciteit het grootste structurele probleem van de Chinese economie. Europa wil daartegen ingaan door importheffingen te verhogen. Staalbedrijven verzetten zich steeds harder tegen import van goedkoop, gesubsidieerd Chinees staal. Vlg. mij heet dat marktwerking….

 

De grootste toeleverancier voor de olie/gasvelden – Schlumberger – doet het slecht. De harde daling van de olieprijs met zetel op Curaçao raakte het concern hard. In 2015 werd 41% minder winst gemaakt, en de aandelen daalden met ruim 20%. Ruim 30.000 medewerkers werden ontslagen; ruim 1/5 van het totaal. En toch kreeg het hoofd van het bedrijf, Paal Kibsgaard ruim 18,3 miljoen $ mee over het jaar 2015. Tja, wel 200.000 $ minder dan in 2014. Cynische realiteit; duizenden moeten maar zien, een nieuwe baan te vinden, terwijl zijn salaris door de waardeontwikkeling van zijn pensioen daalde. Want zijn salaris steeg met 12% naar 5,2 miljoen$...

 

Angst, turbulentie, paniek op de beurzen? Het geloof in de almachtige kracht van kunstmatige economische politiek is tanende. Altijd bleken bij twijfel de landen – en vooral hun banken – wel klaarstaan; de situatie stabiliseren en koersen omhoog stuwen. Zo werden slechte berichten altijd goedgepraat en stegen de koersen in vrolijke afwachting van financiële steun. Maar helaas, de realiteit anno 2016 is een andere….De rente ligt rond 0 of is zelfs negatief; de banken in de rijke landen kochten zoveel waardepapieren op van de markt, dat de balansen nu enorm opgeblazen zijn. Landelijke schulden zijn soms torenhoog, want geld lenen is zowat gratis. En of je het nu Abenomics, FED of ECB noemt; banken, samen met hun regeringen, hebben met de monetaire verrijkingspolitiek niet veel bereikt. Geen sterke en duurzame opleving van de economie. Nauwelijks investeringen; productiviteit staat bijna stil. De ‘’over stimulatie’’ van de wereldeconomie reageert nauwelijks op de ‘’therapie’’. Wat nu? Men weet niet beter dan meer van hetzelfde te preken. Als niets anders meer helpt, is meer in elk geval nog beter dan niets, is het idee. Weer beraadt zich de ECB op nog meer aankopen. Maar om beurzen en beleggers – en banken – happy te houden, moeten ze wel blijven geloven in het sprookje dat de maatregel ‘’werkt’’. Dan pas gaan koersen stijgen. Ondertussen prevelt de OECD iets van ‘’gezamenlijk sterk antwoord/gecoördineerde landelijke investeringsprogramma’s’’. Helaas, velen kunnen zich dit niet meer veroorloven. Afschrijvingen dan maar? Liberalisering van markten? Hoe meer van dit soort traditionele ‘’remedies’’, hoe sterker het protectionisme. Vrijhandel en globaliseren? Bijna als vloeken in de Kerk. Nog afgezien van de vraag, of het TTIP politiek gezien nog doorgezet kan worden, als tenminste het ‘’eigen’’ land een vermeend voordeel moet krijgen ten opzichte van anderen of dat Trump beloofd, de Amerikanen bescherming tegen dumpimporten te garanderen; Brussel met China ruziet over staal en de negatieve rentes ook niet positief uitpakken; de Europeanen raken van elkaar vervreemd door de vluchtelingencrisis en Schengen. Na de financiële-/Euro- en BRIC-crisis dreigt nu een globale crisis. Geen wonder, dat de beurzen trillen…

 

Cameron heeft het niet begrepen; hij roept dat hij/GB de Winnaar is; maar waar een winnaar, is ook een verliezer – Europa. En niemand vindt het leuk om te verliezen. Afgezien van het feit, of de deal nu werkelijk spectaculair was – dacht van niet – of dat de positie van Engeland sterker wordt – evenmin – de boodschap is helder; de toch al broze solidariteit met Europa is nu echt weg. Het getouwtrek om betere condities schept een precedent voor al die landen, die ook genoeg hebben van het EU-Verdrag en de immer-grotere-EU-gedachte met EU regels, die we niet wensen. En het is toch raar, dat alleen de Britten mogen stemmen over iets, wat alle andere 27 EU-landen aangaat? En als er straks ‘’gedoe’’ is over de interpretatie van afspraken, mag het Hof in Luxemburg - met rechters, niet door ons gekozen – de knopen doorhakken over de nieuwe relatie tussen de Bloody Blits en Europa? En dan het foefje, om de afspraken met David als aanhangsel te verkopen; want een ratificatie van het verdrag door alle 27 landen was nooit gelukt. Tusk dacht slim te zijn, maar het voedt alleen maar de Eurosceptici. Belangrijke hervormingen worden vermeden of uitgesteld en echte problemen ontkent in de hoop dat ze vanzelf oplossen….

 

Oh ja, en of we ons maar even willen wapenen tegen het mogelijke gevaar bij een Brexit voor de Nederlandse pensioenfondsen. Huh? Nou kijk; pensioenfondsen zouden - aldus expert v.Meerten/Hoogleraar Pensioenrecht - een uitzonderingspositie binnen de EU hebben bedongen. Namelijk dat voor Europese pensioenfondsen geen geharmoniseerde EU kapitaaleisen gelden (die wel van toepassing zijn op banken en verzekeraars). De Britten steunden de Nl pensioenfondsen. Met een Brexit zou daar een einde aan komen. Waarom ? Dan worden toch niet ineens al gemaakte afspraken met terugwerkende kracht opgebroken of veranderd?  Raar hoor, deze uitspraak. Bangmakerij en ''houd ze vooral binnen''?  Alsof we als NL alleen op de Britten kunnen ‘’vertrouwen’’? En ook als valt bij een Brexit de Britse steun weg, dan betekent dat toch niet, dat het onmiddellijk voor NL fondsen moeilijker wordt om die uitzonderingspositie te handhaven? Afwachten; kiezen de Britten voor Europa of liever de Eilandstatus? De gevolgen voor London City, hun bedrijfsleven en de bankensector vallen dan nl. fors tegen. 

 

Die Google toch; 10,8 miljard omzet via de NL holding, zonder 1 personeelslid, en maar 2,7 miljoen belasting betalen…Frankrijk eist 1,7 miljard extra aan belasting. Wel even wat anders.  De belachelijk lage belastingen bij mega winsten kan allemaal dankzij gebruikmaking van de legale Double Irish/Double Dutch constructie; ontwijkings- geen ontduikings-route. Goh, als we als burgers  ook maar zo’n mini-belasting zouden hoeven te betalen…?

 

En dan komt Juncky om de hoek zoeven. Wil dat de Zwitsers zich aan het EU wapenrecht gaan houden. Ja hoor, in Europa krijg je niks voor elkaar, je sluit de ogen voor echt belangrijke zaken maar nu even de Zwitsers vertellen wat ze moeten doen, Juncky? Nou, u snapt wat ik ervan vind, als rechtgeaarde, geboren/getogen Zwitserse….Waar het over gaat? Verbod van online-handel, verbod van halfautomatische civiele vuurwapens en inleveren van wapens bij einde dienstplicht (iedere Zwitser heeft zijn Sturmgewehr incl. munitie bij zich thuis). Want die wapens zouden wel eens in handen van terroristen kunnen vallen. Pardon? Hoeveel incidenten vinden plaats in Zwitserland met ‘’gestolen’’ wapens? Nou dan. En dan wil Juncky ook nog in het kader van EU-regels, dat de ‘’behoefte’’ van een wapen wordt opgegeven door jager, (hobby-)schutter of verzamelaar. Is niet goed bij zijn hoofd, die ouwe. Zwitserland laat zich niet gek maken; hun regels zijn prima en men ziet geen reden voor aanpassing. De European Shooting Commission is volop aan de lobby tegen deze onzinnige EU-doctrine. Maar Lena snapt het wel; zorg voor een rookgordijn, verdoezel onkunde, trage/foute aanpak van criminelen of wapenhandel en schuif vooral de ellende op andermans bord. Kan de EU zelf doorgaan met niets doen. En geld verslinden. .

 

Eu burgers worden voortaan ook gecontroleerd bij binnenkomst/vertrek van de EU. Tegen terrorisme, en voor veiligheid van Europese burgers. Aldus besloten door EU ministers vanmiddag. Oh ja, moet nog wel goedgekeurd worden door het EP. Pardon? Nationale besluiten ondergeschikt aan Europese?! Heb je al die regeringen ook niet meer nodig, toch? De Belgen hebben verscherpte grenscontrole ingevoerd (LOL als je het nieuws zag met het open hekje…) want toeristenseizoen gaat niet samen met vluchtelingententjes op het strand. En zegt daarmee de Europese solidariteit vaarwel. Ik begrijp het wel, een jungle a la Calais om vervolgens illegaal via Zeebrugge naar Engeland te varen  - of via Hoek van Holland??? - wil men niet. En dan vindt Europa de plannen van Hongarije, om een referendum te houden over het aantal op te nemen vluchtelingen, niet passen bij de Europese aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Heb ik iets gemist? Aanpak? De herverdeling van 160.000, waar thans nog 159.600 op wachten? En de –tigduizenden die daarna kwamen? Of het duivelspact met Turkije sat niet werkt? Europa is de kluts kwijt.