columns

Korte keek; cake; klimaat en gebral

Korte keek op de NL-week…Ruim 600.000 Nederlanders zijn/blijven langdurig arm; ondertussen blijken de onderhoudskosten van de Groene Draeck torenhoog. Lachebekje zegt ‘’58.000 nieuwe asielzoekers’’, terwijl eigen ambtenaren 98.000 roepen. Duitsland krijgt voor elkaar wat NL niet lukt; Marokko zal sneller niet-toegelaten asiel/gelukszoekers terugnemen. Ruim 20 van oorlogsmisdaden verdachten (uit Syrië, Eritrea, Nigeria, Soedan en Georgië) worden niet uit NL uitgewezen vanwege het lopen van risico op onmenselijke behandeling in eigen land…Wetswijziging?!! Wet Werk & Zekerheid blijkt flop. Blondie-case betreffende ‘’minder Marokkanen’’ verschuift tot na de zomer vanwege nog een onderzoekje door rechter-commissaris en die dekselse agenda’s moeten nog op elkaar afgestemd worden. Bakkersopleidingen zijn in trek na Heel Holland Bakt en plastic zit in snijworsten. Ziekteverzuim bij politie: maar als buurtwachten de politie willen ontlasten, is het weer niet goed…

 

En daarbuiten….Botst ook nog eens zo’n zelfrijdende Google-auto op een bus ‘’sorry, foutje, bedankt’’ en moet Hollande vanwege heftige protesten de arbeidsmarkthervorming weer uitstellen. Blonde Schreeuwerd won Super Tuesday; de Google-site ‘’hoe verhuis ik naar Canada’’ vertoonde een 1000% stijging van hits…De Belgen kregen medio 2014 al een tip over een op handen zijnde aanslag door de broertjes Abdeslam maar deden niets. Mutti vindt 1 miljoen Syrische vluchtelingen op 500 miljoen Europeanen peanuts. Plus honderdduizenden anderen? Niet bedacht. Tusk wordt eindelijk wakker; kom niet naar Europa. Griekenland kan zichzelf niet managen, laat staan de migrantencrisis; houdt zich niet aan afspraken, maar hupsakee, miljoenen die kant op. Turkije neemt 800 vluchtelingen terug, als aanloop voor 7 maart a.s.; maar Europa moet wel aan de leiband, anders varen boten…Brexit? Dan stuurt Frankrijk de migranten over het kanaal. Oh ja, de nieuwe vlag van Nieuw Zeeland is eindelijk eens verfrissend anders. Als ze daarvoor durven kiezen. En viagra-voor-de-vrouw? Die werkt niet.

 

Historische overeenkomst; dat klimaatverdrag van Parijs. Alle landen tekenden voor ambitieuze doelen; verlaging van CO2 en opwarming maximeren tot 1,5% t.o.v. 19e eeuw. Nu vertikt de EU het, om haar plannen bij te stellen. De doelen waren gericht op 2%; en ja, 1,5% vereist inderdaad hogere ambities, zo liet men weten. Maar de EC heeft de documenten rondom het verdrag duidelijk afgezwakt; in een eerste versie was zelfs sprake van ‘’geen noodzaak voor nieuwe EU klimaatdoelen’’. Naarstig werd gezocht naar nog meer verwatering. En nu? …Een helder begrip van politieke implicaties – hoe duur kan je iets simpels schrijven – moet nog worden ontwikkeld, en de VN klimaatraad zou gevraagd zijn, tot 2018 een speciaal rapport hierover op te stellen, stelt de EC. Een aanpassing van EU-doelen naar de afspraken van Parijs kan op z’n vroegst 2023 overwogen worden – dan vindt de 1e revisie van de klimaatdoelen vast. Voor alle landen, geldend voor de periode 2023 – 2030. Nu al weten we dat landen dwars zullen gaan liggen, zoals Polen. Maar de positie van Europa zou niet zijn verandert. Tuurlijk niet.

 

Een nieuwe Poet-coup. Poet probeert op 2 manieren zijn ‘’wereldmacht’’ weer op het toneel te zetten; enerzijds door zijn ‘’hulp’’ in de Syrië oorlog, waardoor nog meer mensen naar Europa vluchten en daar zorgen voor instabiliteit.. Anderzijds wil hij via een openbare veiling van staatsobligaties (10 jaar looptijd) 3 miljard $ ophalen. Via Chinese, diverse Europese en VS-banken. Formeel mag in het kader van de sancties wel zaken gedaan worden met de Russische Staat (!?), maar niet met bepaalde bedrijven/ondernemingen of privé personen. Lukt dit huzarenstukje hem, koopt hij daarmee tijd en geld en blameert tegelijkertijd het Westen. De VS is not amused en waarschuwt haar banken, dit spel niet te spelen. Moskou meldt ondertussen gniffelend een hoge belangstelling in afwachting van het meest gunstige tijdstip op de deal te sluiten. Faalt zijn plan, gaat hij af. Overal. Ook in eigen land. Zo niet, gaat het Westen af. Einde oefening.

 

Volgevreten, neemt hij nog een stuk van de reusachtige verjaardagstaart; Mugabe. Ondertussen hongeren 3 miljoen van zijn burgers en schuifelt de VS met Europa stiekem voedsel het land in. Geld zat, maar op de verkeerde plek. Het mocht weer wat kosten, zijn 92e verjaardag met ruim 50.000 geladen gasten; bijna 8 ton. Sinds 1999 heeft het land leningen niet meer terugbetaald. Onbegrijpelijk, dat het IMF met dit land nu onderhandelt over nieuwe leningen…die hij weigert als men daaraan de acceptatie van homo-rechten koppelt.

 

Een nieuwe recessie in Europa zou wel eens tot het uiteenvallen van de Eurozone kunnen leiden, meldt Credit Suisse. Vooral als Europese politici niet in staat zijn, om het tij te keren en het anti-euro-populisme een halt toeroepen. De levensvatbaarheid van de Euro zou bij een nieuwe recessie mogelijk onvoldoende blijken. De economische staat van Europa is niet best; de 19 Eurolanden groeiden maar met 0.3% in de laatste 3 maanden van 2015; ondanks enorme aankopen van o.a. staatsobligaties door de ECB en de lage olieprijzen. Groeiende werkloosheid, niet-zo-stevig-als-gedacht banken, lage rentes en stijgende schulden versterken het anti-Euro sentiment en krijgen meer invloed in de politiek. Supermario pleit voor nog meer steun voor de ‘’te lichte/instabiele’’ banken. De Zwitserse waarschuwing komt voor een ECB-meeting van volgende week, waar wederom de wijde verwachting is, dat nieuwe ECB aankopen en nog lagere rentes afgesproken zullen worden. Omdat ‘’de markten’ ’deze strategie van de ECB nu eenmaal verwachten. Maar het draagt niet bij tot economische groei of stabiliteit, sterker nog, de negatieve rentes zouden wel eens averechts kunnen uitpakken. Dat weet de ECB. Maar ze gaan gewoon door. Tot het bittere eind.

 

De strategie van Saoedi Arabië, om fracking in de VS de das om te doen, zou wel eens kunnen mislukken. Want het voordeel van deze schalieolie/gas winning is, dat het snel gestopt en even snel weer opgestart kan worden; afhankelijk van het prijsniveau. Men noemt dat DUC – drilled but uncompleted. Dus als het prijspeil van olie ooit weer gaat stijgen, worden de pompen weer aangezet.

 

De man van 18 miljoen; zo wordt de Franse dictator van het Europees Octrooibureau EOB genoemd; hij eist dit bedrag als hij moet vertrekken; 10 jaarsalarissen. Voor wanbeleid, dictatoriaal optreden, angstcultuur en onderdrukking? Ook hier; wees niet top maar grote flop, krijg je een zak belastinggeld erbovenop.

 

G20 te Shanghai; nietszeggend ons-ziet-ons theater zonder diepgang. De ontwikkelingen in gastland China baren meer zorgen baren dan een Brexit. Maar op hevig aandringen van Osborne kwam dan toch dit zinnetje in de slotverklaring: ‘’bij een Brexit staat de wereldeconomie een shock te wachten’’. Rimpel in een glas water zul je bedoelen.  Wie kwam ook weer met een Brexit-idee? Juist. En wie krijgt nu natte voeten? Juist. Veel verder dan vaagheden wisten deze toppers daar niet te bedenken; er moest verder gekeken worden dan alleen naar ultra-lage rentes en het drukken van geld om de economie uit het slop te halen, was er zo een. De focus op structurele hervormingen moest vernieuwd worden. Zorgen baren de wisselende kapitaalstromen, een (te?) zwak herstel van de globale economie; en het ontbreken van concrete ambities voor een sterk, duurzaam en vooral gebalanceerd groeiscenario. Maar de monetaire politiek zal economische activiteiten blijven steunen en de prijsstabiliteit garanderen. Klinkt leuk, maar is niet genoeg om doelen te realiseren, zegt men zelf…Concrete plannen? Noppes. Ze zijn het immers op veel te veel punten met elkaar oneens.

 

Onderzoek naar crisis-bestendigheid bij banken heeft de markten tot nu toe niet overtuigd. En verbetert ook niet. Want bij de nieuwe stresstest van de EBA en de ECB spelen negatieve rentes maar een bijrolletje. Pardon? Terwijl deze veel te lage rentes al lang tot een bedreiging voor het bedrijfsmodel van alle banken is geworden, omdat de belangrijkste bron van inkomsten; het renteoverschot, vervalt! De EBA wil negatieve rentes alleen dan onderzoeken als er extreme marktsituaties te noteren zijn (hoe extreem willen ze’t hebben?), maar niet als onderdeel van het economische speelveld…De ECB wil die negatieve rentes  als onderdeel van een bankencheck eveneens vermijden. Om zo mogelijke conclusies op haar toekomstige monetaire beleid te voorkomen?  Terwijl markten een verscherping van de negatiefrente voor banken verwachten. In maart worden de vragenformulieren door EBA/ECB aan de banken verzonden; EBA checkt 51 banken, welke 70% van de EU-bankenmarkt omvatten; o.a. 38 instituten uit de Eurozone. De ECB gaat 60 andere, veelal kleinere banken onderzoeken. Resultaten daarvan worden echter niet openbaar gemaakt, terwijl de EBA wel tot publicatie over gaat. Ergens na juli dan, als iedereen met vakantie is…Transparantie? Vertrouwen in bankwezen en controle?

 

Heet van de naald: Het Westen roept op tot blokkeren van geldstromen. Vecht. Maar dan is het toch op zijn minst verbazingwekkend, dat IS ondanks sancties met behulp van de Commercial Bank of Syria en SWIFT nog steeds ongelimiteerd toegang tot het internationale bankensysteem heeft. Blijkt uit onderzoek van het politieke programma van ARD: Kontraste donderdagavond. Swift is ervan op de hoogte, en doet haar best, het risico zo laag mogelijk te houden…Een filiaal van de Commercial Bank of Syria in het IS-bezette Rakka is – zoals dat zo mooi heet – connected – en wordt door IS gebruikt voor financiële transacties. VN heeft verder geen specifieke instructies uitgevaardigd, dus gebeurt er niks. Wat er moet gebeuren is de bank en Swift laten blokkeren; maar dat durft het Westen niet, want dat is schoppen tegen de schenen van Assad – die natuurlijk geen opdracht tot blokkering via de Centrale Bank zou geven, want hij verdient dik aan o.a. olieleveranties – en Rusland; want dat kan natuurlijk niet, Syrië afkoppelen van Swift en dus ook van louche bankzaken. Hypocrisie ten top.