columns

De weg kwijt; CO2 en harem...

Lula is benoemd tot hoofd v/h Braziliaans kabinet. Doorzichtigheid troef: zo ontloopt hij aanklacht/vervolging wegens corruptie, en dat is ook precies de reden, waarom Dilma weigert af te treden. Minachting jegens volk en gerechtigheid; dat is het. Een federale rechter probeert thans, om de aanstelling van Lula te verhinderen. Afschaffen die immuniteit en beschermingsclausules voor politici, bankiers en andere bobo’s; da’s alleen maar klassenjustitie.

 

De digitale ontwikkelingen gaan hard. SAP SE denkt, dat computers in de nabije toekomst niet meer dode/passieve machines zijn, die alleen maar een vooraf vastgelegd programma kunnen draaien. Nee, de computers van de toekomst zijn actieve systemen, die net zoals een menselijk brein werken. Ze kunnen opnemen, verwerken, leren en op nieuwe situaties anticiperen; ze kunnen zien, horen, schrijven en lezen. We werken aan een kunstmatige vernuftigheid, aldus SAP. Wat voor 50 jaar door Asimov eens als Science Fiction werd neergeschreven, wordt realiteit. Een revolutie komt eraan. Maar of we daar blij mee moeten zijn?

 

Dijssie en Pinoccio vinden het doodnormaal, dat je nog steeds belasting betaald over 4% fictief rendement op spaargeld terwijl de spaarrente nu bijna 0 of negatief is. Het CBP schermt met ‘’hoge kosten voor jongeren voor hypotheek en pensioenopbouw’’ terwijl de hypotheekrente nog nooit zo laag was als nu.  Als overheid meer investeren? Wil Lachebekje niet. Ondertussen was Supermario weer super voor beleggers, aandeelhouders en banken, maar slecht voor pensioenfondsen, gepensioneerden, verzekeringsmaatschappijen en spaarders. En of we toch vooral even willen uitgeven? Wil ik wel, als ik dan ook eens een kadootje krijg…’’Helicoptergeld’’ van 500,00 pp voor een ieder tot modaal, dat stimuleert! En dan wil de Kamer nog een debatje over het ECB beleid. Hallo, wakker worden! Van de 19 bobo’s daar, stemden maar 2 (waaronder Knot) TEGEN het rentebesluit van Supermario. Als NL heb je dus helemaal niets meer te zeggen, als 17 andere landen bij de ECB anders besluiten. Het ontregelen van financiële markten; het onderuit halen van verdienmodellen van pensioenfondsen en van verzekeringsmaatschappijen (= hogere premies/lagere uitkering) en het langdurig benadelen van spaarders? Vinden ze daar maar ’Collateral damage’’.

 

Het is toch wel bijzonder. De eerder vertrokken topverdienende korpschef Bouwman  - hij kreeg de reorganisatieklus niet geklaard – blijft nog ruim 21 maanden in dienst, met bijna hetzelfde salaris, en  af en toe eens adviserend …We praten dan over een salaris van 186.000 (helaas iets minder dan het was, door toeslagen die wegvielen), maar het kan ook nog hoger, aldus Kasteel-Ardje. Huh? Hij krijgt dus royaal betaald in zijn ‘’zoekperiode naar een nieuwe baan’’? Adviesklusje op de Caraïben voor 8 weken? En het is een feit, hij krijgt niet tot aan zijn pensioen betaald; hij moet zelf 1 jaar overbruggen. Dat wordt sparen…Top, zo’n topregeling voor topambtenaren. Hij verdient meer dan Lachebekje, en waarvoor?

 

Een artikel in Die Welt geeft inzicht in de denkwijze van Arabisch-islamitische vluchtelingen; over fatalisme, lijden als heldenstatus en ‘’gaat het fout, is het de schuld van de ander’’. Eigenverantwoordelijkheid is ze vreemd. Als Allah (of een ander) wil, lukt het. De Westerse levensstijl wordt verfoeid, maar als het uitkomt (operatie, beter leven etc.) dan kiest men er graag voor. Maar laat de ongelovige vooral niet voorschrijven, waar men moet gaat wonen! En zijn ze aangekomen, waar ze willen, verwachten ze dat we ze helpen. Hand ophouden; gratis huis, auto, baan, tv en zo. Gemakkelijk moet het. En gaat het niet zoals ze willen? Hebben wij niet goed ons best gedaan om ze te helpen. Verhelderend, dit artikel. http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article153311048/Was-Bluemchen-in-Idomeni-zu-sehen-bekam.html

 

Het klonk zo charmant in Parijs; klimaatverdrag is rond! Een wassen neus is het! CO2 beperking is gewoon pure kassa. Voor industriële bedrijven met een grote energieconsumptie dan. Die hebben de afgelopen jaren voor tientallen miljarden euro's kunnen profiteren van het Europese emissiehandelssysteem (ETS), doordat zij kosteloos verstrekte CO2-emissierechten doorverkochten of doorberekenden aan hun klanten. Meldt het onderzoeksbureau CE Delft op basis van een analyse in opdracht van de Britse ngo Carbon Market Watch. Cement- en staalindustrie; olieraffinage en petrochemie hebben minstens 24 miljard verdiend. Het ergste is, dat de bevinding wordt gebagatelliseerd; ‘’over 7 jaar bezien zijn die bedragen niet echt hoog, en sommige bedrijven hebben door de crisis miljarden verloren…’’ Ach guttegut, daarom verkopen ze emissierechten en hoppa, balans ziet er weer rooskleuriger uit? Heb je als milieu/natuur niks aan. Maar goed, weeffouten zijn er om gebruikt te worden, nietwaar? En nu wil Sharon daar iets aan doen? Grow up; te veel valt ermee te verdienen!

 

De Fransiolen dreigen de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag TTIP met de VS te laten ploffen. Een TTIP light zullen zij niet accepteren. Er zijn heel veel voorstellen door Europa gedaan, maar de VS blijken weinig toenaderbaar of doet nauwelijks serieuze tegenvoorstellen. Als er bij thema’s zoals openbare aanbestedingen, toegang tot alle markten in de VS, bescherming van geografische herkomst van goederen en bij de investeringsbescherming niet echt fundamenteel een tegemoetkoming van VS zijde te constateren valt, dan moet je je afvragen, of onderhandelen verder nog zin heeft, aldus Frankrijk. Ook in Duitsland wordt kritiek steeds luider; Daar is men eigenlijk nog steeds pro-TTIP, maar niet tot elke prijs, laat het Verband voor de Middenstand weten. Amerikaanse standaarden kunnen zo in Europa toegepast worden, zonder dat de VS in staat is, om EU standaarden in de VS in te voeren... Obama komt in april op charmeoffensief, om de onderhandelingen weer vlot te trekken..Thanks, but no thanks, zou ik zeggen.

 

Het moet niet veel gekker worden. De vrouw van bijna-Sultan Erdogan liet zich lovend uit over de Harem. Jawel. In de harem werden vrouwen op het leven voorbereid, meldde ze; het was een school voor leden van de Osmaanse dynastie. Zelfs in Ankara heeft men het hoofd geschud over deze uitspraak. Harem is in de Westerse wereld vaak synoniem voor ‘’veel vrouwen/polygamie’’; een club van mooie vrouwen met weinig bekleding, ter bekoring van 1 man; de Sultan. 1001 nacht, schilderijen en opera’s ('De ontvoering uit de Serail") hebben dit beeld gevoed. Het oorspronkelijk Arabische woord Haram betekent ‘’heilig, verborgen/geheim oord’’; het Turkse Harem betekent zoveel als ‘’ruimte van vrouwen/privékamer’’ en heeft betrekking op delen van de woning, die voor niet-familieleden niet toegankelijk zijn, maar ook voor vrouwen zelf, die daar leven. De harem trof je vooral aan bij Osmaanse heersers en in rijke (stads-)huizen; daarin leefden voornamelijk de echtgenotes en bijvrouwen van het familieopperhoofd, zijn concubines, dochters, andere vrouwelijke verwanten en kinderen en slavinnen & dienaressen. Harems met meer dan 100 vrouwen en kinderen waren niet zeldzaam; het Topkapi Paleis te Istanbul telde wel 400 harem-verblijven. Een aantal bewoonsters kreeg een strenge opleiding, leerde lezen & schrijven plus handenarbeid. In Turkije verdwenen de harems met de invoering van het  monogame huwelijk (1 vrouw) in 1926.

Ook in het oude Egypte en in het Chinese Rijk had je vergelijkbare woonvormen. Het gebruik, dat vrouwelijke leden van de familie afzonderlijk van de mannen in een huishouden leefden, heeft de Arabische wereld rond de 7e eeuw overgenomen van de Byzantijnen. In de Islam is de harem een deel van een huis, waarin zich vrouwen gescheiden van mannen ongesluierd kunnen bewegen. De Koran schrijft niet expliciet een scheiding tussen mannen/vrouwen voor, adviseert vrouwen echter, niet teveel van zich te tonen. Vroege Koran-commentatoren wijzigden het advies in ‘’isolatie’’ van vrouwen in het huishouden. Benieuwd, wanneer in het 100-kamer paleis van Erdogan de eerste haremdames verwelkomd worden…

 

5 op afstand bestuurde robots, ingezet om de kerncentrale te Fukushima te onderzoeken, zijn gesneuveld. Ze konden niet tegen de extreem hoge stralingswaarden in de kerncentrale….5 jaar geleden vond de ramp plaats; maar geleerd is verder niets. Waarschijnlijk duurt het nog 40 (!) jaar voordat alle besmette afval is verwijderd; de schade, toegebracht door het continu lekken van besmette vloeistof vergroot zich. En toch wil men weer kerncentrales openen?

 

Zeker, de alsmaar dalende rente is ernstig. Maar laten we ook eerlijk zijn; sommige pensioenfondsen doen hun werk gewoon niet goed; het ABP (uitbesteed) doet het bar slecht. Maar er zijn er ook, die doen het puik (o.a. Unilever en ABNAmro) met dekkingsgraden ruim boven 100%; niet alles is dus aan ‘’de lage rente/lage olieprijs/slechte aandelenrendementen etc.’’ te wijten. Feit is, dat miljoenen werknemers/gepensioneerden rekening moeten houden met minder pensioen. Jetta gaat eens bekijken of mogelijke compensatie aan de orde is. Horen we dan op Prinsjesdag. En wat doen de pensioenfondsen? Roepen om het hardst dat het systeem nu op de schop moet; overstappen, zodat geen enkele garantie meer nodig is over de hoogte van de pensioenuitkering. Da's even makkelijk: ‘’speel’’ met andermans geld, en als het rendement tegenvalt, is een ‘’sorry, foutje’ ’genoeg? Ga dan liever zelf voor je pensioen zorgen, beste burger, dan besparen we ons topsalarissen voor top-flop bestuurders. Maar Jetta komt vast nog met een slinkse variant om vooral niet te hoeven compenseren en toppers te laten toppen. In eigen salaris, wel te verstaan. Nog maar een gaatje in de broekriem bijmaken…?

 

En dan lees ik ook nog een uitgebreid stuk over de sukkels in het EU-parlement, die niet door hebben, dat de EC bezig is, nog meer zeggenschap te nemen over de belastingheffing van bedrijven in de EU. Eigenlijk is dit zaak van nationaal belastingbeleid en heeft Europa daar geen bevoegdheden. Maar daar hebben ze iets op gevonden, want de EC wil zo graag wel die macht. Recent werden dus voorstellen gepresenteerd, die een eind maken aan de fiscale soevereiniteit. De EU commissaris Vestager van Mededinging probeert lidstaten aan te pakken, die volgens haar een te lage belastingaanslag oplegden aan bedrijven; zij bepaalt daarvoor zelf, hoeveel het ‘’voordeel’’ is (20 – 30 miljoen schat ze  in NL bij Starbucks o.a.); en gaat zo dus op de stoel van nationale belastingdiensten zitten. De door haar op het matje geroepen landen zijn daarom naar de Europese rechter gestapt. Zal haar niet weerhouden. Eerder zal het de druk van de VS op Brussel zijn, die dreigt met vergeldingsmaatregelen tegen de EU als Verstager niet stopt met haar methode toe te passen op bedrijven zoals Apple, Google en Starbucks. De pro-Brexit-Britten maken ondertussen dankbaar gebruik van haar; zie je wel, van deze Brusselse bemoeienis willen we af!

Maar de EC weet van geen wijken; de nieuwe regels moeten lidstaten fiscaal aan banden leggen. Vooralsnog is daar geen meerderheid voor, maar het zal me niet verbazen, als de parlementariërs ook daar slapend doorheen sukkelen. En dan is o.a. NL weer eens de klos; want kleine landen gaan dan de rekening betalen van de Brusselse aanpak; niet alleen ontvangen ze minder belastingopbrengsten, maar een verslechtering van het klimaat voor bedrijfsvestiging kost ook banen. De illusie, dat o.a. NL in staat is, het groene licht hiervoor te blokkeren, acht ik klein; o.a. Duitsland en Frankrijk profiteren wel sterk van deze maatregel. Enne…de VS doen sowieso niet mee met belastingmaatregelen van OESO en Brussel tegen belastingontwijking. Als dan straks na de VS-verkiezingen ook nog forse belastingverlagingen voor bedrijven in de VS komen en deze in staat gesteld worden, om de honderden miljarden, die in Europa opgepot werden, fiscaal vriendelijk naar de VS terug te brengen, dan is het spel in ieder geval gespeeld en heeft Europa het nakijken.

 

Melkboeren mogen afspraken maken om vrijwillig/tijdelijk melkproductie te reduceren. Landen mogen tot 15.000 aan staatssteun verstrekken/boer. De EU hoopt hiermee dat de markt zich gaat herstellen. Ik dacht van niet. Het is – zo een artikel uit Foodlog – eerder dweilen met de kraan open. Waarom? Als de boer niet zelf leert, om vraaggericht te produceren of geprikkeld wordt, om zo te handelen (b.v. een bonus/malus systeem), dan blijft hij doormelken. Dit soort EU-beleid maakt de EC ongeloofwaardig; want in alle landbouwsectoren, die de EC zogenaamd heeft ‘’geliberaliseerd’’, raakten de boeren/tuinders in de problemen; of het nu varkens-/pluimveehouders zijn of akker-/tuinbouw. Want 1 les lijkt de EC maar niet te willen snappen: als niet alle actoren evenveel invloed hebben op een markt, functioneert het hele ‘’spel’’ niet.

 

De PvdA is compleet de weg kwijt. Niet alleen gestoorde, asociale Samson, die met zijn uitspraak,…dat het omvallen van TSN wellicht niet zo erg is…heel veel kwaad bloed heeft gezet en voor veel verdriet bij thuiszorgers. PvdA samen met VVD  = de regering die zorg over de heg van de gemeente flikkerde, met minder budget en nu haar handen in onschuld wast, als het fout gaat. Dat duizenden hardwerkende thuiszorgers ontslagen worden, omdat gemeentes simpelweg te weinig geld hebben? Kan ze niet bommen. Dat hulpbehoevenden afhankelijk zijn van deze hulp? De familie moet maar inspringen. Samson, je moest je schamen. En nu presenteert de PvdA ook nog het maffe plan, dat over 10/20 jaar alleen nog elektrische auto’s gekocht mogen worden, of je nu wilt of niet, met zonder benzinestations etc.? Ze zijn gek, die PvdA'ers.