columns

Europa, dank voor die bloemen...

En weer is Europa opgeschrikt door IS-terrorisme; en weer is de roep om eindelijk nauwere coördinatie en coöperatie tussen politie/veiligheids- en inlichtingendiensten te realiseren, groot. Het in januari nieuw geïnstalleerde Europol-anti-terreur bureau zou terroristen en terugkeerders opsporen en de financiële stromen van IS droogleggen, maar is onderbezet. Er is onvoldoende vertrouwen tussen lidstaten, ieder heeft zijn eigen databank, zijn ego’s, privacybescherming en onvermogen om kennis te delen. Eurodac (vingerafdrukken) is niet gelinked met Schengen SIS, noch met Ecris. Sommige data worden omwille van o.a. privacy niet ingevoerd en de Interpol-databank SLTD wordt nauwelijks geraadpleegd. Vrij reizen kan nog steeds, omdat besproken buitengrenscontroles nog nauwelijks toegepast worden. Waarschuwingen worden in de wind geslagen ‘’pas iets doen als iets is gebeurd’’…Bijzondere tijden vragen echter om bijzondere wetten en daadkracht; geld & babbels zijn onvoldoende.

 

De geloofwaardigheid van Europa is ten einde. Ondanks dat 37 van de 72 eisen voor visumvrijheid nog niet zijn gehaald, staat de datum van juni al vast. Veiligheid in Europa? Zien we later wel. Snellere toetredingsprocedure tot de EU, terwijl de autocraat zijn land steeds meer richting dictatuur en Sultanaat voert? Waarden en normen zijn verkwanseld in de naïeve veronderstelling, dat Turkije het probleem oplost. Welk? Honderdduizenden – echte vluchtelingen, plus gelukzoekers maar ook boeven - zijn overal gestrand; die vallen niet onder het akkoord; letterlijk tussen schip en wal gevallen, en niemand die hier de hand uitsteek. Ook Mutti niet. Een failliet Griekenland moet binnen 24 uur ineens opvangen, screenen en uitwijzen? Zondag heilsgeroep, De Deal is van kracht. Nieuwe ‘’binnenkomers’’ vanaf 20/3 (of nog niet) teruggestuurd. Zoiets als ‘’vanaf 5.45 schieten wij terug…’’’? Zalig Pasen, met dank voor die bloemen…..

 

Hennis wil 2 miljard extra voor defensie, en Edith is best voor levensreddende medicijnen, maar niet tegen elke prijs, terwijl miljoenen beschikbaar zijn voor het Oekraïne -schijnreferendung of als zogenaamde ontwikkelingshulp, waarbij vooral NL-bedrijven profiteren. Gevangenissen worden gesloten (= minder opgelegde straffen), terwijl nieuwe asielopvangcentra gebouwd zijn/worden. Een nieuwe duurbetaalde theorie-topper bij de politie; 2x betalen we dus voor kwakkel-reorganisatie, welke nog paar honderd miljoen meer kost dan begroot en waarbij effectiviteit en efficiency niet gegarandeerd is. Frank de Boer scheurt zijn achillespees en wordt de volgende dag direct geopereerd; Jan-modaal moet wachten. De Paus vindt Instagram belangrijker dan zijn schijnheilig geloofsgedrocht te hervormen en armen echt te helpen. Melania maakt al plannen voor de ombouw van het Witte Huis terwijl Donald niet alleen Republikeinen, maar ook de wereld schokt met zijn ongenuanceerde, domme plannen. Who cares.

 

Ongelofelijk zuur, beledigend en onacceptabel: de uitspraak van de Israëlische minister Yisrael Katz, o.a. verantwoordelijk voor de Geheime dienst; „Als ze in België doorgaan met chocolade eten en van het leven genieten, en niet zien dat een deel van de moslims die er wonen terreur wil uitoefenen, dan kan men ook niets doen om die te bestrijden.” Terwijl ze zelf weigeren, vrede en perspectief voor de Palestijnen toe te staan? Lees ons niet de les!

 

Hoe zat het ook weer met de kantonrechter formule voor werknemers? Juist…De nieuw beoogde topper voor Imtech Marine zou 280.000 verdienen; juli 2015 werd contract ondertekend. Maar vlak erna ging Royal Imtech failliet. Imtech Marine werd verkocht en de nieuwe eigenaar zag hem niet zitten. Maar Heinze liet zich niet afschepen met een maandsalaris. En kreeg gelijk van de kantonrechter: 5 ton krijgt hij. Voor 0 dag gewerkt. Topper moet je zijn. En gehead-hunt…

 

Ook de laatste coup van Supermario zal niet kunnen verhinderen, dat we de teloorgang van de Euro in haar huidige vorm, tegemoetzien. Doemdenken? Nee, realisme. Alles doen om koste wat kost een valuta overeind te houden, met een halfzachte bankunie? Bij een volgende crisis zal noch de ECB, noch de complete Europese financiële politiek in staat zijn, om in de sterk verdeelde Eurozone – die weliswaar eenzelfde munt heeft, maar ver verwijderd is van gezamenlijk acceptabel concept, hoe dit kan blijven functioneren – overeind te houden. De muntunie heeft niet geleverd, wat beloofd werd. En is instabiel. Niks economisch gewin of binnenmarktintegratie. Maastricht-regels? Blijken zo vloeibaar als wat. Inflatieverbetering? Ammehoela. De op verantwoordelijkheid van individuele lidstaten gebouwde stabiliteitsunie faalt, omdat de landen hun budget- en economie niet conform de muntunie hebben uitgebouwd, maar volgens nationaal politieke berekening. De slechte economische situatie maakt de Euro kwetsbaar; de schulden zijn te hoog, de groei te laag. De 2012-bluf ‘’alles doen om de Euro te redden’’ zal een 2e keer niet lukken en niet mogelijk zijn. Nu al overschrijdt de ECB ver haar grenzen. Het wordt tijd dat we inzien, dat niet de geldpolitiek de Euro moet stabiliseren, maar de lidstaten zelf. Vlg. analisten zijn een aantal stappen nodig: 1)de interne markt verdiepen. Vereist gezamenlijke regelingen over kapitaalverkeer, digitalisering, mobiliteit van arbeidskrachten. 2) de bankenunie completeren met helder toezicht. 3) crisis-instrumenten (o.a. ESM) verstevigen en vooral politiek verstevigen; nationale soevereiniteit met risicodeling gaat niet samen. Een democratisch gecontroleerde ESM met een Europese Minister van Financiën, die de Europese regels bewaakt, maar ook politieke speelruimte heeft om in te grijpen, o.a. door veto op landelijke budgetten, is gewenst. En 4) democratie controle verbeteren; de Euro mag niet gelijk staan aan legitimatie van tekorten of eindeloze redding door de ESM/ECB. Dus moeten deze vragen gesteld worden: hoe gaan we om met landen, die weigeren, verder te integreren/te hervormen en hun soevereiniteit niet willen opgeven? Scheppen we een ‘’exit’’ mogelijkheid en durven we kunstmatige ‘’reddingslijnen’’ los te laten? Moet een land met torenhoge schulden (tijdelijk) dwingend uit de muntunie of niet? Wanneer beseffen we, dat Europa niet een gelijkwaardige, maar verschillende snelheid in ontwikkeling, economie etc. vertoont? Wat doen we bij een Brexit? Belangrijke vragen, dunkt het Lena, na lezing van een commentaar door H. Enderlein, prof voor politieke economie. Het 5-koppige top-bestuur van de EU weet vooralsnog niet veel meer dan lege woorden en weinig daden te leveren; en Europa weet zich geen raad met vluchtelingen, IS-terreur en Brexit, laat staan met deze belangrijke situatie. Afwachten, glimlachen en hopen op betere tijden dan maar?  

 

De Algemene Rekenkamer vindt, dat ministers begrotingsreserves, die ze in een tijdelijke spaarpot zetten, moeten melden aan het parlement. Op Prinsjesdag meldt men de stand van de begrotingsreserves, maar er is geen inzicht, wat er in de tussentijd met de reserve is gebeurd. E.e.a. is belangrijk voor de begrotingswetten en de invloed op de bestedingen van (belasting) geld. We praten thans over 23 reserves (2014) tot 1,8 miljard. Zo zal pientere Henkie de begrotingsreserves voor duurzame energieproductie bij aantreden van een nieuw Kabinet grotendeels ‘’leeggeboekt’’ hebben….(ruim 1 miljard)..En ons maar wijsmaken dat we de broekriem moeten aanhalen en vooral de 4% fictieve winstbelasting op spaargeld de komende jaren moeten blijven betalen? Boeven!

 

En alsof het nog niet genoeg is: Erdogan had gelijk. Nederland wist van Bakraoui – die zelf in Turkije vroeg om uitlevering aan Nederland – en nu zoeken ‘’ze’’ het verder uit. Het geplande debat van donderdagavond is verschoven naar dinsdag. Ardje heeft meer tijd nodig en Paasreces….Welk draaikont/sorry/foutje-verhaal gaan we straks hierover krijgen?  

 

Humor is dat: een Nieuw Zeelandse kat heeft binnen 2 maanden mannenondergoed (alleen boxershorts en sokken) ‘’verzamelt’’. Schoon, van 1 buurman. Zo van de waslijn. Waar andere katten op vogels en muizen (of sprinkhanen) jagen, blijkt deze haar zinnen gezet te hebben op het ondergoed van de buurman….

Oh ja, jammer, dat de Nieuw Zeelanders toch gekozen hebben voor handhaving van hun oude Union-Jack-vlag; die met het zilvervaren vond ik vrolijker en verfrissend nieuw. Helaas.

 

Enne...zin in een verhaal? Kijk dan onder verhalen....