columns

Tablet, wachtgeld en föhnverbod

Wat een ongelofelijke hypocrisie is er toch aan de gang n.a.v. de Panama Papers. 5 Eurolanden (GB, F, Dld, It en ES) willen ineens brievenbusfirma’s aanpakken. Die o.a. zij juist hebben gepromoot!? Oh ja, de G20 wil ook wat doen. Een van de redenen, waarom dit ‘’belastingontwijken/ontduiken’’ zo perfect werkt, is toch eigenlijk het ‘’free movement of capital’’ binnen de EU, destijds ingefluisterd/goedgekeurd door de OECD! En nu moeten we geloven, dat de VN Conference on Trade and Development de regels wil veranderen? Hoop woorden, maar daden, ho maar.

 

Had ik al voor gewaarschuwd. Maanden geleden….En nu komt Foodwatch met de waarschuwing dat de 2e Kamer buitenspel gezet kan worden als het gaat om akkoord van het vrijhandelsverdrag TTIP. Het trucje? De zogenaamde ‘’voorlopige inwerkingtreding’’; waarbij nationale politiek buitenspel wordt gezet. In juni komt de Raad van Ministers in Brussel samen; Ceta en TTIP kunnen zo in een flits ingaan. En als NL – of andere landen – later willen tegenstemmen? Moeten ze tenminste nog 3 jaar het verdrag laten doorgaan…

 

De Franse beweging Nuit Debout (’s nachts wakker) is uit protest tegen nieuwe arbeidswetgeving ontstaan. Maar wat demonstranten overdag zijn gestart, ging snel over tot een nachtelijke sit-in. Sinds 2 weken discussiëren honderden jonge Fransiolen op de Place de la Republique over een nieuw sociaal-maatschappelijk model. Iedereen kan praten. Het principe is ‘’niemand is de baas hier’’. Het gaat verder dan arbeidsrecht-hervormingen; er is protest tegen de regering, door wie ze zich niet begrepen voelen. En tegen de maatschappij. De beweging herinnert aan andere, zoals 2011 ‘’Occupy Wall Street’’ in NY; de bezetting van het Tahrirplein in Cairo of de Spaanse Indignados (= later Podemos). Inderdaad; tijd voor burgers om op te staan!

 

De Italiaanse Geheime Dienst waarschuwt voor IS-terreuraanslagen door o.a. straathandelaren aan de kusten van Italië, Spanje en Frankrijk. De informatie zou uit Afrika verkregen zijn. Daders zouden vooral uit Senegal komen (ondersteuners van Boko Haram, welk zich vorig jaar bij IS aansloot). De echte onrusthaarden worden door vakantiegangers al gemeden. Hoe bang laten mensen zich nu maken?

 

Een enorm schandaal in Duitsland; verzorginstanties – door m.n. Oost-Europese bendes opgezet – ‘’plukken’ ’systematisch geld van ziekenfonds- en verzorgingsuitkeringen. Deze bendes richten verzorgdiensten op, maar bij de afrekening wordt in grote stijl heel veel meer gedeclareerd dan geleverd. De trucs? Daders leiden zogenaamde patiënten op, om bij medische keuringen ‘’gelijk’’ te krijgen op hun aanspraak voor zorg (terwijl dat dus niet nodig is); vervolgens schrijven de zorgdiensten nepfacturen, om minder belasting te betalen. Vaak werken patiënten en families mee, in ruil voor een deel van de buit, want veelal komen zij uit Oostbloklanden. En dus is er van coöperatie met instanties, om dit misbruik te stoppen, nauwelijks sprake. EU-landen, ge zijt gewaarschuwd.

 

Vrije dagen, föhnverbod en de tijd wordt aangepast. In Venezuela. Maandag wordt weer een vrije dag (werk & schoolvrij); dinsdag is toch al een feestdag en vrijdag is de vrije dag voor de overheid/ambtenaren. Iedereen moet meedoen; burger, winkels, bedrijven en overheid. Omdat het stuwmeer El Guri in het Zuiden van het land – goed voor dekking van ruim 60% van alle energiebehoefte van het land – te weinig water heeft. Door El Niño. Ook, maar buitenlandse experts kritiseren ook de regering: niks is gedaan om de groeiende bevolking met groeiende energievraag te matchen met o.a. meer stuwmeren en waterkrachtcentrales. Tel daarbij op de economische crisis, tekort aan levensmiddelen en medicijnen en enorme inflatie. Mobiel bellen naar buitenland? Niet meer, want klanten betalen niet. Postbezorging; mondjesmaat. Maduro probeert alles. En ondanks protest van de oppositie blijft hij zijn onzalige beleid voeren. Tot 2019. 

 

Hachchi; zelf opgestapt, al 3 maanden – met ruim 18.000 aan wachtgeld – aan het flierefluiten in NY. Sollicitatieplicht? Zal vast een uitzondering voor haar gevonden worden. Wiegeltje vindt de wachtgeldregeling niet van deze tijd, maar Kamer zal versobering niet accepteren. Ondertussen dreigen pensioenkortingen; werklozen aan werk helpen lukt niet, en Lodewijk heeft het zoveelste banenplan. Omdat de pensioenleeftijd verhoogd is naar 67 jaar, maar de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor o.a. zelfstandige ondernemers met 65 stopt, kan er een gat ontstaan. Mensen met een hoger risico op arbeidsongeschiktheid of met risicovolle beroepen worden vaak niet meer door verzekeringen geaccepteerd. En niet alle verzekeraars zijn bereid, 65 naar 67 jaar op te trekken. Gewoon pech. Dankzij Jetta. 

 

Prinsjesdag wordt onleuk, voorspelt Lena; minder aardgasbaten, dubbel zoveel kosten voor opvang vluchtelingen en vooral de salarisverhoging van ambtenaren (2,5 miljard of meer) hakt erin. Meer geld is nodig voor zorg en veiligheid, en eigen risico gaat nog meer omhoog. En dan lees je over het moderniserings-/zelfredzaamheidplan van Ardje, waarbij gevangenen een tablet krijgen!? Heeft dat nou werkelijk prioriteit? Ga boeven vangen! En Dijssie pluk eindelijk eens belastingontwijkers en laat het Koningshuis opknap- en onderhoudsbeurten aan huizen en boten zelf betalen. Plus tenminste 10% solidariteitsbelasting voor NL. Maar dat doen ze vast niet, dus hier een tip: ben je straks 65 en kom je in een pensioengat? Zorg dat je de bak inkomt: puike verzorging, boodschappen en bezoek regelen via tablet en ook nog gratis cursussen volgen. Toppie toch, die ‘’verzorgingsstaat’’?

 

Bij de keus om witwassen, terrorisme-financiering en fraude te bestrijden, zwichtte Dijssie voor rijke familieondernemers, die door een beroep op privacy de effectiviteit van zijn plan hebben ondermijnd. Aldus NRC. Een nieuw – door de EU verplicht – register per juli 2017 geeft info over de uiteindelijke belanghebbende bij een B.V. of juridische entiteit. Malafide personen en ingewikkelde (offshore?) constructies zijn daarmee passé? Echt niet. Inzage in het register mag alleen door opsporingsdiensten en toezichthouders, zoals DNB. Verzekeraars en banken krijgen slechts beperkt inzage. Het openbare gedeelte geeft te weinig informatie voor gedegen onderzoek. Kost weer miljoenen, deze schijnvertoning.

 

Gemeenschappelijk de EU-schulden dragen. Een gruwel voor o.a. Schäuble, maar Zuid-Europese landen pleiten er al lang voor. Nu Renzi; EU landen moeten gezamenlijk schulden maken (MAKEN!) om geld voor de oplossing van het vluchtelingenprobleem in te zamelen. Onderdeel van een strategisch plan dat hij naar de Europese Raad en de EC zond. In het stuk ‘’Migration Compact’’ zou de gemeenschappelijke migratiepolitiek (welke?) ook gemeenschappelijk gefinancierd moeten worden om o.a. samen te werken met Afrikaanse landen (met als doel grensversterking, zodat er minder migranten komen). Al wekenland probeert Renzi, de omstreden EU-Turkije deal tot basis voor een samenwerking met Afrikaanse landen te maken. Vooral het terugsturen van migranten zou prioriteit moeten krijgen; waarbij landen die meewerken, financieel ondersteund worden. Plannen moeten komen voor juridische, logistieke, financiële en infrastructurele ondersteuning van deze ‘’partnerlanden’’, eist hij.

 

Ondertussen zijn met Mali en Ghana al EU-afspraken gemaakt. 3,6 miljard investeert de EU in deze landen, zodat vluchten naar Europa op termijn niet nodig meer hoeft te zijn. 50% komt uit de EC, en 50%^betalen EU-lidstaten. O.a. voor opleidingen, zorg, en voedselprojecten. En eventueel voor opbouw van een functioneel overheidsapparaat. Ook met Ivoorkust wordt gesproken. Bartje mag namens de EU overeenkomsten m.b.t. migrantenstromen afsluiten. Naïef, dom en kostbaar; voor de meeste Afrikaanse landen zijn de vertrekkers juist buitengewoon winstgevend; minder zeurders, en er komt veel geld binnen. Wat gebeurt eigenlijk met de mensen, die nog ergens zwerven/illegaal zijn?

 

Een schokkende reeks zelfmoordpogingen in een inheems reservaat in Canada heeft de aandacht gevestigd op het probleem van de achtergestelde inheemse bevolking. Armoede, verveling, alcoholisme, werkloosheid en gebrek aan schoon water & goede huisvesting zijn kennelijk hoofdoorzaken van de zelfmoordgolf. De regering weet het al lang. Onderzoeken, rapporten en aanbevelingen zat. Maar de ‘’nationale tragedie” echt aanpakken? Excuus voor het decennialang stoppen van inheemse kinderen in kostscholen, om hun Indiaanse identiteit uit te wissen (met psychologisch, lichamelijk en seksueel misbruik) leidde o.a. tot zware trauma’s en sociale identiteitsproblemen. Excuus kwam in 2008. Trudeau wil nu een nieuwe relatie opbouwen; jongeren moeten kansen krijgen. Of dat het tij keert? Of gaat het zoals altijd? Na verloop ''vergeet'' men weer? 

 

 Europa slaat passagiersgegevens op over vluchten van/naar/tussen Europa in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Maar dat PNR heeft belachelijk weinig om het lijf na jarenlang onderhandelen over m.n. privacy. Gegevens van passagiers worden maar ½ jaar op naam bewaard. Daarna 4,5 jaar geanonimiseerd. Kun je toch niks mee??Oh ja, onderlinge samenwerking tussen lidstaten verbetert en gaten in de veiligheid worden zo verkleind. Automatisch gegevens uitwisselen tussen landen, als uit analyse van data blijkt, dat iemand gesignaleerd is? Welnee, vrijwillig is het credo. Ik snap het. 

 

50 VS-staten hebben dan historisch gezien hun legitimatie, maar van een moderne grootmacht is geen sprake. En dat moet veranderen;  geostrateeg  Parag Khanna presenteerde afgelopen weekend zijn plan ‘’een nieuwe kaart voor de VS’’ in de NY Times. Het vasteland is niet meer in 50 staten terug te vinden, maar in een 7-tal megaregio’s. Hij onderbouwt zijn plan met voordelen, vindt zelfs, dat hervormingen dringend noodzakelijk zijn zodat de VS economisch gezien gelijke tred kan houden met ontwikkelingen in Azië en Europa. Meer lezen over dit interessante idee?  http://www.welt.de/politik/ausland/article154501587/So-radikal-will-ein-Forscher-die-US-Karte-veraendern.html

 

LOL! De vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst is wegens succes zwaar overtekent! Dank je de koekoek, als je tot 75.000 meekrijgt (hoe zat het ook al weer met oprotpremies voor ons gewone mensen?). En er is nog een klein vervelend puntje; de goeden gaan vooral. Wat voor HR-top-pruts-manager heeft dit bedacht? Je gaat toch kijken, wie je kwijt wilt, en biedt daar een oplossing voor? Toch niet zo? Maar natuurlijk zijn belastingdienstambtenaren – degenen die er wat van kunnen en de misbaksels - een bijzonder slag. Vandaar…