columns

Irritante Fransiolen, stomme EU en Supermario

Libië weigert, om vluchtelingen uit Europa terug te nemen, aldus de Chef van de nieuwe eenheidsregering. Europa moet maar een weg zien te vinden, om ze zelf terug te brengen naar hun land van herkomst, want in Libië kunnen ze niet leven. Da’s even makkelijk. En tegelijkertijd wel hulp – en liefst vooral wapens - van Europa verwachten? Ruim 150.000 mensen kwamen in 2015 via dit land naar Europa. Sinds de sluiting van de Balkanroute stijgt het aantal migranten sterk. De Oostenrijkse Minister van BuZa is van mening, dat vluchtelingen met het doel Europa in de Middellandse Zee opgevangen moeten worden; of terugsturen of op eilanden opvangen. EU zou zich delen van het Australische Model als voorbeeld kunnen nemen, aldus Kurz. En wat doet Europa? Haalt het oude plan van dictatoren met geld te paaien van stal....Mislukken geprogrammeerd. 

 

Noorwegen gaat fossiele brandstof in de komende 2 decennia afbouwen en wil over op groene energie voor alle Noorse auto’s. Vooruitstrevend!

 

Supermario koopt bedrijfsobligaties. Zeer twijfelachtig, of dit ‘’experiment’’ ook de economie goed doet (en de burger). Maar het is wel griezelig; hij bepaalt nu ook al de markt. Er zijn veel kritische commentaren te lezen; en als je dan weet, wat in de eerste ronde zoal gekocht is? O.a. Renault…Nou, verkapte ECB steun heet dit! Enfin, gelukkig kunnen obligaties van banken en staatsbedrijven niet opgekocht worden. Of e.e.a. niet het ECB mandaat overschrijft, wordt o.a. in Duitsland via de rechter uitgezocht. Risico bij deze aankooppolitiek? Bedrijven kunnen het geld voor economisch niet-winstgevende zaken zoals overnames, terugkopen van aandelen of hoge bonussen gebruiken. Hoezo goed voor economie, land en burgers? Nog meer schulden bij bedrijven = nog gevoeliger voor crisis. En wat als de boel ploft? ECB als schuldeiser of geldverslinder waarbij wij weer het gelag van de ECB betalen? Helaas, als 19 landen het voor het zeggen hebben, en maar een paar ‘’ertegen’’ zijn, kun je niks. Hooguit hopen ‘’het komt wel goed’’. Niet dus, want de ECB is niet in staat om risico’s van bedrijven in te schatten, aldus het IFO.  Aandelenkoersen zullen dalen. Tot nu toe heeft Supermario vooral investeerders en banken blij gemaakt. Het doel om de inflatie naar 2% te brengen, is nog geen stap gevorderd. Gaat ook nu niet lukken. Straks koopt hij nog aandelen op. Nog minder reden om te hervormen, budget op orde maken voor landen die het lastig hebben. En dito bedrijven….Mille Grazie.

 

Nieuw plan EC: legale migratie voor hoog gekwalificeerde mensen; a la NL met de ‘’expats’’ …? Met een Blue Card. Binnenkort op de migratie-agenda, om zo e.e.a. naar Europa beter te kunnen sturen. En wat doe je met de toestroom van niet-gekwalificeerde mensen???Nu al lukt terugsturen nauwelijks! De EU bedacht een systeem van ‘’aanbod’’ voor hooggekwalificeerd personeel (met salarissen vanaf 50.000 en in schaarse beroepstakken) maar hoeveel per land? Dat beslissen de individuele landen zelf. Waardeloos. En dan zijn sommige EP leden bang voor de robotrevolutie! Ik snap het wel. Zou ook voor hun weleens het einde van hun veilige, riant betaalde wereld kunnen worden. Die lui vrezen dat kunstmatige intelligentie binnen een paar decennia slimmer worden dan wij. Nou, als dat meer efficiency oplevert? Zonder stakingen, ziekteverzuim en hoge kosten? Het ‘’overleven van het menselijke ras’’ in gevaar!!!? De EC heeft al een paar suggesties voor preventieve wetten (iets anders is niet te verzinnen?) voor robotica om eventuele revolutie te voorkomen. Huh?

 

Piloten van Air France lijken te winnen; niet – zoals de KLM tak – hervormen, met iets minder salaris genoegen nemen zodat het bedrijf kan groeien. Nee, meer geld, minder werken en als het bedrijf niet buigt, staken. Vooral in EK tijd. En dan vooral eisen, dat de groei in capaciteit evenwichtiger verdeeld moet worden. Want KLM groeit, AF niet. De nieuwe AF baas, die per juli aantreedt, wil afspraken, die in 2004 bij de overname van KLM zijn gemaakt, langs de meetlat leggen, ofwel, openbreken van garanties, en ten faveure van AF besluiten nemen. Kost in NL banen. Want AF is niet alleen aan het staken, maar nu willen ze ook vluchten overhevelen naar Parijs; m.n. intercontinentale vluchten. Meer werk voor Franse (te duur betaalde/minder hard werkende) piloten, pech voor KLM.

 

En de Britten hebben een te grote mond, altijd kritiek, willen altijd meer/aparte status; vooral meedoen met profiteren als het gaat om handel, maar niks Euro, noch Schengen, noch bankenunie of justitiesamenwerking. Ze zeuren veel, maar willen niks. Behalve EU-kortingen op de begroting dan. Liefst ook terugtrekking uit de EU Mensenrechtenconventie. Blokkering van uitbreiding. En de geregelde uitzondering m.b.t. vrij personenverkeer, werkvergunningen en non-discriminatie. Steeds ‘’minder’’ lid; wel de lusten, niet de lasten. Een nieuw soort EU-lidmaatschap? Aldus NRC column.  

 

¼ van de zorgbestuurders krijgt nog steeds meer dan de B-norm. Iets minder dan in 2015, toen was het nog 1/3.Schrijnend als je dit afzet tegen duizenden verloren banen, verdere versobering van de zorg en hogere ziektekosten. Top voor (soms fluts-)toppers, maar thuiszorg en verpleeg/verzorgingstehuizen zijn de dupe en kwetsbare groepen staan in de kou.

 

Pensioendebat; jongeren draaien niet meer op voor het pensioen voor ouderen, maar juist andersom. Aldus pensioenexperts. Werkenden betalen te weinig premies, gepensioneerden zijn de pineut. Een groot aantal pensioenfondsen stelt premies steeds maar lager vast dan het kostendekkend kan zijn. Pensioenen worden daarom niet meer aangepast aan het prijspeil, en soms worden ze zelfs gekort. Volgens de DNB stellen pensioenfondsen hun premies gemiddeld 16%^te laag vast. Fijn hoor. Als je straks met pensioen gaat….

 

Zwitsers stemden met ruim 74% tegen het gratis basinkomen. Ik was er een van. Goed zo. Ook in Silicon Valley is dit een hot item. Het gaat ook over de toekomst van arbeid, digitalisering en kunstmatige intelligentie versus traditionele arbeid. De toekomst zou mogelijk niet meer werk voor allen bieden, is de grondgedachte. Een ‘’gratis’’ basisinkomen zou weleens het belangrijkste experiment van deze eeuw kunnen worden.  Maar…wie zal alle producten kopen die door robots worden gemaakt of uit 3-d-printers komen? En…hoe gaan we om met de kloof rijk/arm?  Talenten vrij ontwikkelen zonder financiële zorgen, minder bureaucratie en bemoeienis? Civilisatie van het kapitalisme, zoals Yannis (ja, die Geek) het als noodzakelijkheid ziet? Leuk, maar….1) basisinkomen is geen entreekaart voor het paradijs. Wil je werkelijk een goed basisinkomen, moeten belastingen fors stijgen of nieuw worden bedacht. En belastingparadijzen? Juist.  2) een basisinkomen mag niet ertoe leiden, dat een bedrijf verantwoording ontloopt.

Ofwel…als Silicon Valley zo’n systeem wil, staat daarachter een keihard economisch belang;  als je dan al van werknemers praat, zijn die op zichzelf gesteld, en hebben geen rechten of sociale veiligheid meer met dit nieuwe systeem. Makkelijker; nu staan ze onder kritiek m.b.t. werkomstandigheden. Het sociaal-financiële vangnet wat nu vooral nog door bedrijven betaald wordt, zou dan stoppen. Vrijheid, blijheid voor bedrijven dus. 3) een basisinkomen voor allen werkt ongelijkheid in de hand. Het mag ‘’rechtvaardig’’ klinken, als iedereen hetzelfde inkomen krijgt. Maar mensen zijn niet gelijk. Verschillende vaardigheden, achtergronden, gezondheid, interesses en wensen/behoeftes. Of rijk en arm zijn...

Kan/moet de staat diegene, die in nood raakt, dan nog steunen? Met dit systeem dus niet. 4) mensen willen structuren, willen ‘’nodig zijn’’ en in een sociale maatschappij leven, is het idee. Wat moet je, als loon naar werken ophoudt te bestaan? Carrière, verdiensten en ’ik werk, dus ik ben’’? Foetsie. Geen werk of thuisblijven, mantelzorger of gewoon genieter op andermans kosten? Is er dan nog erkenning? Want werk = structuur, erkenning, sociale contacten, toch? Neemt iedereen eigen verantwoordelijk? Gaat zelf zorgen, zich ontplooien, creatief wezen of de maatschappij een dienst bewijzen? Te veel vrijheid in industriegemeenschappen – met geld – kan juist ook de bodem onder je voeten wegnemen en de weg vrijmaken voor radicalisering. Het ‘’ik consumeer, dus ik ben’’ is onvoldoende om belangrijke waarden, normen en rol in de maatschappij te realiseren.

 

Och guttegut, zo vlak voor de zomervakanties doet de EU nog even een fatale poging, om vluchtelingen/migrantenprobleem ‘’iets’’ op te lossen? Kanniegoegaan. Want men wil ‘’zaken doen’’ met Afrikaanse dictators om de migrantenstroom te stoppen; beloon- en strafsysteem moet ‘’het’’ tovermiddel worden. Niets nieuws, onzinnig en vooral kostbaar en dom. Want er zijn niet echt ‘’verbeterde’’ relaties met Soedan en Eritrea; net nog adviseerde de VN, om Eritrese mensenrechtenschendingen door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof. En daar is ook sinds 2009 al president Bashir van Soedan onder aanklacht. En dat beetje EU geld? Dictatoren hebben meer belang bij ‘’laat ze gaan om veel geld naar huis te sturen’’. Het ‘’geheime’’ EU-plan zou in maart al besproken zijn met de lidstaten. Zegt al genoeg. Geheim. Soedan zou camera’s, computers en registratieapparatuur voor migranten ontvangen. En bij 17 grensovergangen zou de grenspolitie worden opgeleid en nieuwe kampen voor migranten moeten worden gebouwd langs de oostgrens. De apparatuur is overigens ook anders te gebruiken….Ja hoor. De komende 3 jaar kunnen 8 landen rekenen op 40 miljoen EU geld. Ook Ethiopië zou apparatuur en training ontvangen.

Zaken doen met bewezen boeven? Controverse stiekem omzeilen door geld te bieden, zodat Soedans Bashir eigen mensen stopt, via zijn land naar Libië door te reizen? Het eerder dit jaar gesloten ontwikkelingspakket van 200 miljoen tussen Eritrea en de EU - ondanks verplicht militaire dienst (= slavernij), marteling/moord in gevangenissen – deed men uit vrees dat de fragiele (corrupte) economie nog meer migranten oplevert. Geeft ook niks dat Ethiopië paar maanden geleden honderden demonstranten van het Oromvolk door militairen doodde, omdat die tegen landonteigening waren? Het kunstje van ‘’met geld paaien’’ voor een oplossing die er niet komt, deed de EU eerder ook al met Gaddafi. Vluchtelingengevangenissen werden met EU geld gebouwd, en schendingen van mensenrechten genegeerd. Enfin, de EU-ploeg kan straks rustig op vakantie…Erna ziet men wel.