columns

Erdy, Bremain, 35-62-1700, politie en Lagarde

Erdy weer; Europa schuift het toetredingsproces vooruit, omdat Turkije voornamelijk een moslimland is. Hoe verzint hij het. En de strijd rondom de vluchtelingendeal en de visa-vrijheid voor Turken heeft wel duidelijk gemaakt, dat de Europeanen niet te vertrouwen zijn. Helemaal mee eens….En omdat Erdy de lelijke smoel van de EU heeft ontbloot, gaat de EU op de rem. Echt? En….de EU wil hem kwijt.  Is me toch wat.

 

Net 1 dag voor de Brexit-stemming kwam Die Welt met een analyse, waarom het niet goed gaat met de EU. 1) een gemeenschappelijke Europese markt vereist ook een gemeenschappelijke economische politiek. Die ontbreekt dus. Een Euro invoeren, zonder concrete afspraken over belasting-, budget- en bankenpolitiek verzwakt het systeem. De burgers betaalden het gelag in de Euro-crisis met als gevolg een splitsing tussen Noord en Zuid en een hoge financiële belasting voor toekomstige generaties in die (rijke) landen, die de zaak weer moeten opvijzelen. Financiële unie en structurele convergentie? Nietszeggend Brussels gezwavel om te verdoezelen, dat Brussel dit niet oplost. 2) Ooit was de EU bedoeld als EEG = een Europese economische (rechts-) gemeenschap. Maar regels zonder echte sancties, boetes of maatregelen? Wassen neus. Ongeregistreerd doorlaten van vluchtelingen door Italië; Buitengrenzen Griekenland niet beveiligt? Kon jarenlang. Zomaar.  Overschrijding van budgetten; sjoemelen, niet hervormen? Geen punt. De burger betaalt weer bij. 3) alles moet door iedereen goedgekeurd worden; voor bi/buitenland politiek, Eu-financiën, delen van justitie en harmonisatie van regelgeving m.b.t. indirecte belastingen, sociale zekerheid en sociale bescherming. Ooit opgenomen in de EU? Altijd vetorecht. En…voor wat hoort wat. Landen dwingen, of solidariteit opeisen? Hopeloos. Chantage, dat wel. En tot slot heeft de EU dan wel een soort buitenlands ambt, de EAD, maar een gemeenschappelijke buitenlandse politiek ontbreekt. En dus toezelt een ieder weg voor verantwoordelijkheid, nieuwe krachtsinspanning, leveren van personeel of budget. De zogenaamde Battle Groups van de EU, in te zetten bij acute conflicten? Werden nooit ingezet. De EU wordt op buitenlands politiek niveau niet serieus genomen, want de leden kunnen niet gedwongen worden tot b.v.  samenwerken bij b.v. militaire aankopen, wat heel veel geld zou besparen. Nee, de zogenaamde Europese Unie is er een van vooral nemen, zo min mogelijk proberen te geven en al helemaal niet solidair of ten behoeve van ieders welzijn optreden. Dat laatste is Lena’s conclusie.

 

En dan hoorde je eerder in de week een domme naïeve sukkel als Tusk de Britten smeken, om vooral voor Bremain te stemmen, want Europa heeft ze nodig! Is toch alleen maar bang om zijn baantje, mocht de EU ooit uit elkaar breken. Maar….Mark my words; a) gaat Brexit niet gebeuren en b) bij een Bremain komt dezelfde grote waffel van de Britten, die wederom extra-eisen stellen, omdat ze nu toch bij Europa blijven. Zonder Europa zouden ze er bekaaider af zijn, maar daar zwijgen ze over.  Enfin, vrijdagmorgen 7 uur ben ik in de tuin aan het werk, dus zoek zelf maar het nieuws op. Mijn voorspelling; Bremain, want de lafbekken durven niet van Europa los; kost ze veel te veel. Een ding is zeker; als er geen EU-hervormingen komen, wordt het tijd voor een EUXIT!

 

Poet dacht nog even een slimme schaakzet te maken; Moskou zou haar sancties tegen de EU kunnen opheffen, als er vooruitgang bij de ‘’vredesoplossing’’ in de Oekraïne komt; de EU zou druk op Kiev moeten uitoefenen…Ja hoor, mooi geprobeerd, maar de sancties blijven vooralsnog 6 maanden van kracht. Maar het rommelt in Europa; Frankrijk, Italië en ook Duitsland voelen wel voor opheffing/verlichting van sancties. Economische belangen versus principes? Dom.

 

35 – 62 – 1700 = of te wel; Fransiolen werken (maximaal/gemiddeld) 35 uur, gaan met 62 met pensioen in de royale hoogte van 1700 Euro/maand. Geen wonder dat ze geen verandering accepteren. De nieuwe baas van Air France is al gezwicht; ½ jaar uitstel van hervormingen/bezuinigingen, die al in 2012 werden besloten….En ook de Franse regering zwicht; Cazeneuve en Hollande laten toch een demo toe tegen de omstreden arbeidswet toe. De weg kwijt. Dat is de regering. De macht? Ligt al lang bij vakbonden en stakers. Vive la France.

 

Het wordt niks met de politie; de COR-voorzitter moest opstappen na te veel gedoe rondom te riante uitgaven voor niet-OR zaken; de nieuwe politiebaas is kleurloos, weet van toeten-nog-blazen en is ronduit zwak met uitspraken tijdens Nieuwsuur. Brevet van onvermogen is het. Maar hij kost wel veeeeel meer dan zijn voorganger. Oh ja, en ’diversiteit’’ moet op de agenda. Wauw, wat een inzicht, werd 10 jaar geleden al geroepen! Meer allochtonen in de politie! Of mensen, die verstand hebben van diversiteit; da’s nog eens een handig ontsnappingsluik, als de doelstelling niet haalbaar blijkt, zoals nu al het geval is….Nee, Ardje, V&J wordt steeds meer een kostbaar maar tandeloos ministerie met incompetente bestuurders.

 

Niet te geloven toch? De opperboef Dirk Scheringa van DSB komt weer op de beurs. De man die rijk werd door grote aantallen NL-huishoudens te bedonderen en uit te knijpen. Banen die verdwenen, mensen die naar hun geld kunnen fluiten. En nu wil die boef weer zijn slag slaan, zonder dat DNB, AMF of hoe ze heten, protest aantekenen of tenminste eisen, dat alle schulden/aanspraken worden afgelost? Nee hoor, meneer-nieuwe boeven-schone-lei met miljoenen (achterovergedrukt) om zijn nieuwe bedrijf La Vide  (Frans voor ‘’de leegte’’…) bij de KvK te deponeren. Via een trucje, ‘’reverse listing’’ krijgt hij het weer voor elkaar. En wie erin trapt? Is zelf schuld!

 

Het boek  ‘’The rise of finance and the fall of American business" zorgt vooral in de VS voor opschudding. Geen sprake van grote visie, maar gebaseerd op de stelling, dat een financiële branche – die niet werkt voor bedrijven of consument, maar voor zichzelf – slecht is voor het kapitalisme. Het is niet alleen de bizarre scheve economische verhouding tussen geven en nemen; nee, deze industrie beïnvloedt ook het denken van regeringen, wetgeving, consumenten en investeerders. In plaats van de economie te bevorderen, verstiert deze industrie de boel. De financiële branche is schuld aan de financiële crisis; die ruim 10 punten aan groei kostte. Terwijl het ‘’verlies’’ voor de financiële industrie maar 2% bedroeg? En geld uit geld maken? Desastreus voor de maatschappij; echte welvaart ontstaat uit productie van goederen en dienstverlening; snelle winsten voor aandeelhouders creëert rijkdom voor de ‘’happy few’’.

 

Tante Lagarde vindt, dat de landen van de Eurozone hun begrotingsmiddelen bij elkaar moeten leggen voor projecten van gemeenschappelijk belang. Landen moeten toegang tot die pot krijgen in ruil voor structurele hervormingen en naleving van begrotingsregels. Omdat de Eurozone de groei moet stimuleren, vooral tegen de achtergrond van doorzeurende problemen bij de banken en ‘’scherp gestegen politieke risico’s’’, vindt ze. Hoge werkloosheid en schulden drukken op de economie. Omdat sommige landen geen buffer hebben om de economie aan te jagen is het tijd voor expansie op centraal niveau. Zoals het Juncky-fonds; dat geld uit de EU begroting als hefboom ten behoeve van investeerders benut. Een eurozone-schatkist zou de eurozone veerkrachtiger maken. Welja, graaien in de pot, maar niet betalen, noch hervormen noch zich aan regels houden? Ze heeft makkelijk praten, want het IMF hanteert strenge regels…

 

Kijk, sinds 2006 is er een Wet BEU die bepaalt, dat AOW’ers worden gekort, als zij niet wonen in een land met een verdrag over sociale zekerheid. Israël is verdragsland, met uitzondering van de bezette gebieden. En toch, sinds 2006 zijn de AOW’ers daar niet gekort door de SVB. Omdat die hadden aangegeven, in Israël te wonen. Zo ken ik er nog een paar…..En dat ontdekte de SVB pas in 2013. Nou nou. En toen gaf Asscher na overleg met Mark en Timmy de SVB opdracht, gewoon door te gaan, ondanks dat dit in strijd is met de wet. In 2015 vond men een juridische grondslag voor doorbetaling; weliswaar baserend op de onjuiste redenering, dat regels voor betrokkenen ‘’onvoldoende helder’’ waren…..Asscher wist dat hij fout zat. Blijkt uit vertrouwelijke stukken. En de SVB betaalt ook nog de belasting voor deze groep, waardoor mensen daar een hoger bruto EN nettobedrag krijgen dan b.v. een AOW’er in NL. Krom? Echt wel. Gelijke behandeling? Ammehoela.  

 

Kranten koppen dat de 28 EU landen definitief een akkoord sloten over belastingontwijking van multinationals in de EU. Vanaf 1-1-2019 dan. Renteaftrek wordt beperkt en er komt een heffing voor activiteiten waarover nog geen belasting is betaald zodat die niet onbelast kunnen worden overgeheveld naar een land met een lager belastingtarief. De algemene antimisbruikbepaling tegen kunstmatige constructie wordt van kracht. Hoe vaag kun je’t formuleren. En sancties? Who cares.