columns

Breaking Brexit news

MIrakels, waar ik niet verwachtte, dat de Bloody Blits het lef zouden hebben, had Joost gelijk; ze stemden voor Brexit. Joost stormde de tuin in met het bericht. BREXIT!

 

Wellicht het beste wat Europa kan overkomen; het roer moet om of de EU gaat ten onder. Als de gezapige, niet luisterend-naar-eigen-mensen politici nu niet echt aan het werk gaan, is het project gedoemd om ter ziele te gaan. 

 

Het zal een rumoerige tijd worden, en met vele consequenties; maar het biedt ook kansen om het tij te keren. Nu. Letterlijk een gigantische ''wake-up-call''. Laat Europa/de politici dit serieus nemen.