columns

Robots, toppers en EU

Het FD kopte; 1 op de 3 banen wordt overgenomen door robots. Huh? Gelukkig, pas over 30 jaar. Pfff…De NL consument lijkt nogal somber (1/3 v/d banen verdwijnt), aldus een onderzoek door ING Economisch Bureau; de OESO niet; want die schat maar een verlies van 10% aan banen in NL. Ondernemers denken dat het 22% wordt. Door de voortschrijdende technologie is wel meer behoefte aan flexibiliteit van werknemers. Nou, niks aan de hand toch? Anticiperen is het devies.

 

Niks heb je aan die zogenaamde topambtenaren; die theorietijgers zitten in hun luie stoel allerlei onzin te bedenken om ons burgers te pesten. Nieuwe ideeën: belastingstelsel moet om, hypotheekrente-aftrek omlaag, zelfstandigenaftrek versoberd en rekeningrijden invoeren. Volgens de studiegroep duurzame groei (hoe verzinnen ze’t); ‘’toppers’’ van het CPB en de DNB. Met verkiezingen in het zicht, weet je’t wel. Oh ja, ook inkomstenbelasting verlagen met 8%; winstbelasting omlaag naar 17% en BTW met 1 tarief. Verhoging belasting op onroerend goed en sneller afbouwen hypotheekaftrek. Onderscheid tussen vaste arbeidscontracten en flexibel werk moet minder worden. Ontslagbescherming verlagen(behalve zeker voor belasting-ambtenaren....) en rechten van werknemers met tijdelijke contracten verhogen. Zelfstandigen verplicht laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een pensioen laten opbouwen. In ruil voor een arbeidskorting. Extra heffing tijdens de spits. Betalen voor files. Tolwegen? Betaalkastjes? En ja hoor, een vergelijkbare studiegroep ‘’begrotingsruimte’’ wil eerst bezuinigen om extra uitgaven of lastenverlichting te financieren. En Jetta? Mag de pensioenhervorming gestalte geven. Pfff….stel voor, topambtenaren af te schaffen. Minder sores.

 

Brexit or not to Brexit hangt nog in de lucht; bedenkt  de Britse Minister van FInancien, Osborne, het plan, om de corporate taks naar 15% te verlagen. Binnen de EU is alleen Ierland met 12% lager, alle andere landen zitten erboven. Niet charmant. Alles doen, om het vooral voor het VK goed te doen; altijd al hun strategie. Juppé, de Fransiool die aast op presidentschap voelt zich geprovoceerd;  Frankrijk moet zich laten zien! Als we daarmee de Fransiolen eindelijk eens aan echt werken, hervormen en competitiviteit kunnen helpen is Osborne’s plan puik!  Helaas, Juppé eist vervolgens ook, dat het grote verschil in belastingen tussen Frankrijk en andere EU landen fors omlaag moet. Mais non, mon chérie! En Timmy? Verdedigt ineens de ‘’fantastische’’ Juncky? Juist die man, die weigert, te hervormen, te doen wat de Europeanen willen, zou zo goed luisteren en zo puik werk verrichten?  Gehersenspoelt, die Timmy. En bang, want als Junkcy ‘’valt’’, valt hij ook.

 

En die toppers in DH weten niet van ophouden; wederom is de oudere de klos: heb je hard gewerkt, niet gezeurd, zelf je pensioen opgebouwd zonder gebruik van uitkeringen, is het weer niet goed. Die sparen te veel! Dom, zeggen die lui. Meer uitgeven als je werkt/kleine kinderen hebt,  is het devies. Lariekoek; wij werken hard/spaarden, omdat wij voor onszelf wilden zorgen. De overheid is er straks echt niet voor je! Ze vinden, dat het inkomen ‘’beter’’ moet verdeeld worden over het hele leven. Ouderen behoren tot de rijkste van de wereld. Ja, ze hebben ook 40 jaar ervoor gewerkt, premie betaald en hun huis afbetaald! Als dank het voorstel, om ouderen meer belasting te laten betalen Ook de schenk- en erfbelasting moet anders om ouderen te “stimuleren’’, hun vermogen eerder over te dragen aan de jongere generatie. Dat vind ik nou zo knap, dat degene, die zijn hele leven hard gewerkt, gespaard en voor zichzelf gezorgd heeft, ineens moet bijdragen voor wat jongeren nog moeten opbouwen en zelf hoor/mag je er niet meer van genieten!? Laten die toppers hun pensioen inleveren!

  

Schäuble wil spijkers-met-koppen slaan. Niet eindeloos praten over visioenen; hervormingen van instituten en EU-verdragen naar aanleiding van de Brexit-case. Nu doorpakken, echte problemen oplossen met minder EC-bemoeienis. En wil niet iedereen mee, dan door paar landen het voortouw laten nemen. Problemen – vooral als de EC niet meewerkt – tussen regeringen oplossen. Heerlijk, Wolfgang; laten we een heleboel  instanties opheffen; kunnen duizenden EU-ambtenaren naar huis! Minder = meer, nietwaar?

 

Europese mensenrechtenverdragen staan niet toe dat NL een levenslange gevangenisstraf mag opleggen. Aldus de Hoge Raad. Levenslang gestrafte hoeven niet per se vrij te komen, maar ze moeten wel enig perspectief op vrijlating hebben. Snapt u het nog, beste lezer? Ikke niet. Eerder presenteerde Dijkhoff met tegenzin een voorstel, waarbij dit soort boeven na 25 jaar bij een adviescollege mogen pleiten voor re-integratie….Terwijl nabestaanden levenslang hebben?

 

Renzi op ramkoers met de EU; over niet-toegestane staatshulp aan zijn banken, die ruim 360 miljard aan ‘’bad debts’’ hebben. Dat de banken zelf liever bonussen en dividend en winst uitbetaalden in plaats van buffers te creëren, of niets deden om hun situatie ook op langere termijn stabieler/steviger te maken?  Renzi probeert regels te ‘’versoepelen‘’ om zo 40 miljard nieuw kapitaal aan banken te geven. Zijnde een uitzonderlijke situatie. Inderdaad, Matteo, uitzonderlijk zelf gecreëerd door banken! Europa zal wel weer buigen. Voor Italië. Zoals ook voor Frankrijk. As usual. Grazie. En anders? Renzit…Terwijl Frankrijk altijd zijn gang kan gaan – uitspraak Juncky – ‘’omdat het Frankrijk is’’…..? En Dijssie roept ‘’eerst bloeden de beleggers, dan pas staatssteun’’? Geloof er niks van.

 

Eigenlijk verdient die man nog een (Europees?) lintje. Farage had maar 1 persoonlijk doel: Brexit. Gelukt. Verantwoordelijkheid nemen nu het land in chaos platligt? Hij niet. Hij wil leven. Politiek is immers een spel.Partijleiderschap? Vooral  ermee stoppen. Genieten! Vooral bij ontvangst van de maandelijkse cheque voor niets-doen-wel-riant-betaalt EP-baantje. Terwijl hij zelf jarenlang kritiek had op te riante salarissen/vergoedingen, idioot grote instanties, te veel bemoeienis? Ineens telt dat niet; zolang hij maar ‘’vangt’’. En critici die nu roepen dat hij een parasiet is die van ‘’ons’’ geld daar zit te niksen? Grow up; als je zo knap bent, dat je jezelf a) het EP in weet te krijgen, en daar b) nu na de Brexit uitslag ook nog blijft zitten, is top. British flop…..

 

Nee, het wordt tijd, dat EU=burgers aparte ‘’zwaarte’’ bij verkiezingen – of referenda –krijgen. Deze activiteiten zijn net een open-air-concert; leuk, maar niet echt heel belangrijk. Aldus columnisten. Terug naar de waarde van de democratie! En…als we accepteren, dat met meer inkomen meer mogelijk is, waarom dat niet ook doortrekken naar verkiezingen? Wie rijk is, bepaalt. Kijk maar naar de VVD….Of…Kiesrecht aanpassen aan demografie? Zo van; 20 jaar = 5x zoveel waarde als die van een 70-jarige….? Of afhankelijk van IQ en opleiding?  Politici – behalve in Zwitserland, waar de politiek scherp gehouden wordt door haar burgers, met goed georganiseerde, bindende referenda volgens heldere voorwaarden – zijn als de dood voor referenda; of ze nu wel/niet bindend zijn. Stel je voor, dat het gepeupel het voor het zeggen krijgt. Kijk maar naar de Brexit! Ellende troef, nu wil Blondie ook al een NEXIT! Mark moet er niet aan denken, dat die domme burgers hierover hun zegje mogen doen.  De ‘’gewone’’ burger is te dom, om dit allemaal te begrijpen. Echter…is de overgrote meerderheid van de burgers echt te dom? Of houdt de politiek ze graag zo, door informatie niet, traag of onvolledig te verstrekken en hangen de politieke spelletjes zo langzamerhand iedereen de keel uit? En…als dit de mening is van politici/vele burgers; onderschat je dan niet de burger en pleeg je zelf populisme? Zelfoverschatting van politici ‘’we weten wel wat goed is’’, daar hebben we genoeg van. Maar het vraagt lef, om burgers objectief, goed en transparant te informeren en te luisteren naar hun wensen. Als je als politicus/regering/land vindt, dat je burgers echt te dom zijn; vooral niet laten stemmen! Nergens over! Stel, dat ze de politici naar huis sturen! Weg luizeleventje! En al die moeite, als je voor een stemming/referendum  een IQ-quiz doet…(moet je de politici wel een spiekbriefje toesteken, anders gaat het fout)…En vooral NIET  het belang van de ‘’indiener’’  checken; te vaak persoonlijk – zie Brexit - en niet ten voordele van land en burgers….Democratie; het valt nog niet mee….

 

De EC; van die knappe koppen die altijd iets nieuws verzinnen om hard verdiend belastinggeld oneigenlijk te gebruiken. Ter voorkoming van crises in Afrika en andere regio’s wil men ontwikkelingsgelden gebruiken voor uitrusting van het leger. In uitzonderingsgevallen dan. Wordt in Straatsburg – ja, ze zijn weer eens verhuisd – besproken. En goedgekeurd? Ontwikkeling zonder veiligheid en stabiliteit is niet mogelijk, aldus de EC; dus wil ze de veiligheid versterken. De EC?  Zelfs met strijdkrachten!….Oh, ik begrijp het; Jeanine, werk aan de winkel! Voorwaarde voor de toerusting van legereenheden zou de bijdrage zijn voor vrede, veiligheid en stabiliteit. Wow! Het geld komt uit het potje ‘’instrument voor stabiliteit en vrede’’ van de EU; 2014 – 2020 een budget van 2,3 miljard. Even wetje wijzigen, want nu mag dit niet. Protesten zijn te horen: kan niet zonder publiek debat! Niet conform EU-recht! Misbruik van ontwikkelingsgelden voor zogenaamde conflictpreventie waarbij legerzaken en militarisering van de EU wordt gefinancierd! Civiele programma’s worden misbruikt om paramilitaire organisaties op te leiden of grensbeveiliging tegen vluchtelingen te rechtvaardigen! Tjonge jonge, zoveel moeite om van eigen missstanden af te leiden…

 

De Efteling wil in gesprek met de actiegroep Stop Oppresive Stereotypes, die via Facebook commentaar gaf over racistische attracties in het park. Huh? Ze bedoelen o.a.  Monsieur Cannibale; compleet met kookpotten en donkere kannibalen. Oeps, en het Camaval Festival telt onder de 275 poppen verdorie wel 5 donkere Bosjesmannen, stout! Laat die lui opzouten naar een onbewoond eiland. Vroeger at ik een negerzoen of een jodenkoek, en lachte om Zwarte Piet. Mag niet meer.

 

Creatief, het Kabinet! Spendeert jaarlijks miljoenen om te weten, wat we vinden. Volksvertegenwoordigers….? Levert nog werk op ook: alleen al bij Alg.Zaken 12,5 voltijdsbanen (voltijd en ½ ? Moet je vast ambtenarenkunde gestudeerd hebben). en dat kost 1,1 miljoen. Om peilingen in  te kopen. Niet om ze zelf te doen….Want die peilingen, die kosten nog veel meer! Onderzoek naar het draagvlak voor Defensie kostte wel 89.000 Euro. Wauw!  Wat vinden we van WA en Maxima? Kostte over 2 jaar wel 30.000. Het is dat ik niet in NL woon; anders zou ik gratis een  peiling organiseren ‘’wat vinden jullie van de regering en de politici’’. Maar dat mag vast niet….Te dom. Die vraag. Voor burgers dan.

 

En dan komen de Fransiolen weer; Valls wil een ‘’socialer’’ Europa (lees meer rechten voor Fransen) en dreigt eenzijdig wetten te schrappen die Franse arbeiders benadelen. Goed zo, ANARCHIE! Europa kan de boom in! Vindt hij. De detacheringsrichtlijn is het deze keer; tijdelijk in een ander land werken tegen voorwaarden uit het land van herkomst. Zeg maar ‘’social dumping’’, zoals te zien bij Polen. Deze richtlijn repareren lukt niet, want Oost-Europa vreest inkomensverlies. Terecht. Maar tussen woeste vakbonden en oprukkend populisme moet je wat. Een week geleden nieuwe wet van kracht; buitenlandse vrachtwagenchauffeurs mogen alleen nog door Frankrijk rijden als ze het Franse minimumloon betaald krijgen. Duitsland deed dit kunstje vorig jaar ook. Maar de EU zegt ‘’mag niet vlg. de regels’’. Want het hindert de interne markt! De EC begon dus een inbreukprocedure, maar in het EP krijgen Duitsland en Frankrijk veel sympathie….