columns

Patatje oorlog en nog zo wat zaken

Dacht iedereen bij oorlog maar aan patat…..Loesje

 

Donders knap, die EU. Het moest toch afgelopen zijn met subsidies, vooral voor de landbouw, en boeren en landen moesten zelf eens de zaken efficiënter maken. En nu ineens krijgen de Duitse melkveehouders 58 miljoen subsidie omdat ze zo heerlijk over-produceren? En nog meer melk – pardon, ik bedoel geld natuurlijk – vloeit; 150 miljoen in de EU aan melkboeren die hun productie gaan verlagen en 350 miljoen voor de EU landen ‘’ter verdere verdeling (maakt niet uit voor wat…?)’’, waarbij het grootste deel dus daar Duitsland gaat. Vrijstaat Nicojo gaat ook subsidie aanvragen; voor het niet produceren van melk. Doe ik toch iets goeds voor de markt, nietwaar?

 

Brexit-artikel 50 voorlopig op de lange baan geschoven, eerst wil men onderhandse dealtjes met de VS, Australië en nog zo wat niet-EU-landen. En smoezelt men alvast voor met Mutti en Hollande.  Maar…de Buitenlandse politiek is nog altijd zaak van de EU, zolang het VK lid is. Dus pas NA de Brexit kunnen verdragen gesloten worden….Het spoor kwijt? Of expres fout spoor leggen? Want May heeft 1 NO-Brexit-optie…Iedereen – dus vooral Schotland – moet aan boord zijn voordat Brexit start. Nou, Schotland gaat dus never-nooit-niet instemmen met een Brexit procedure! Dus…

 

De EU verzint verandering van regels, waar je bijstaat. Je hebt landen, waar vrije competitie heerst; dan heb je markteconomieën. En landen, waar de staat ingrijpt, bedrijven begunstigt en subsidies verdeelt. China zat in de laatste categorie. Maandenlang eist China nu al van de EU dat het eindelijk als categorie 1/markteconomie wordt ingeschaald. Maar dat wil de EU niet…Dumpprijzen en overspoelen van de markt, brrrr…! En wetende, dat ze per 11-12-2016 hun belofte gestand zouden moeten doen om ze tot de WTO toe te laten – wat ze dus niet willen – zodat het land eenzelfde status krijgt als b.v. de VS – verzonnen ze een list. Het woord markteconomie schrappen we gewoon! Simpeler kan je het niet maken! Deze term geldt niet meer. Er moeten instrumenten ter bescherming van de handel aangepast worden, om met de realiteit van overcapaciteit en een veranderd juridisch speelveld te kunnen omgaan, is de redenering. Hoger EU-gezwavel en ordinaire truc. Europese economische- en werkplaats-bescherming gaat voor eerder afgesproken principes. Twee-walletjes –gekontdraai zul je bedoelen: enerzijds WTO-regels en anderzijds EU-bescherming? Zo flauw. Niet marktconform en zielig vertoon.

 

ECB was maar een opstapje, Supermario wil de baas zijn over het grootste hedgefonds ooit. Met ons burgers als ‘’veiligheid’’….Risico bij de opkoop van bedrijfsobligaties/schuldpapieren lijkt hem niet te deren; net 50% van de opgekochte papieren bezit een B-rating. 37 zitten net boven ramsj of eronder, zoals o.a. Telecom Italia. En niet 20, maar 80 miljard groot mag het grootschalige opkoopprogramma zijn! Op naar de koopjes! Andere investeerders moeten ook meer risico nemen, en wie is straks de klos? Juist. Hoef ik niet meer te vertellen. En anders dan bij staatsobligaties, waar de lidstaten in totaal maar voor 1/5 aansprakelijk worden, geldt hier dat als het misgaat, de last over alle landen wordt verdeeld. Graai-groot-risico-belegger op onze kosten. Blij met dat Europa! Maar…binnenkort raken de obligaties op; de ECB trapt in haar eigen val….En dan, Supermario?

 

Nee maar, wat is Nederland toch een charmant en tolerant land. Voor anderen met name. Eritreeërs die asiel hebben aangevraagd in NL gaan ook op vakantie. Naar Eritrea. Jawel. Maar…Ardje en Klaas houden de lieden extra in de gaten! Hoe? Zeggen ze niet. Oh ja, de 2e kamer, het Ministerie en de IND en de KM gaan samen bekijken, hoe ernstig het probleem is….om vervolgens door te pakken? Ik snap de commotie niet: Iedere Eritreeër die op vakantie wil naar Eritrea verliest zijn verblijfsvergunning en krijgt geen asiel. Mag gewoon in Eritrea blijven, hoeft na de vakantie (wie betaalt dat eigenlijk?) niet terug te komen. Hoe simpel kan het soms zijn.

 

Al meer dan 60.000 mensen opgepakt, gevangengezet of ontslagen. Europese Mensenrechtenconventie stopgezet. Zuivering a la Erdy; het leger, ambtenaren, universiteiten, juridisch apparaat inclusief rechters van de Hoge Raad; generaals, soldaten, familieleden van strijdkrachten….Wetenschappers  en leraren mogen niet meer les geven en niet naar het buitenland. Burgers moeten een speciaal ‘’papier’’ aanvragen. Wat volgt? Of wanneer eindigt het? Als alle critici weggevaagd zijn? Of is dit de opmaat naar totale chaos en anarchie, en slaat hij dan zijn laatste coup en roept zich uit tot Sultan?  Europa hoopt nog steeds op de vluchtelingendeal; naïef en stom. Een godsgeschenk, deze opstand? Wel, als je daar zelf de hand in had…Democratie? Is ter ziele. En Europa en de VS? Trillen….

 

11 lidstaten waren het er niet mee eens; de detacheringsregel die ertoe leidt, dat tijdelijke werknemers in een ander EU-land hetzelfde verdienen als personeel aldaar. Om te voorkomen dat mensen van de arbeidsmarkt worden verdrongen door personeel uit landen met lagere lonen. De EC trekt zich er niets van aan. De aanpassing van de bestaande richtlijn is een zaak van Brussel. Nou, als dat zo is, vraagt Lena zich af, wanneer nationale parlementen overbodig worden?...

 

Da’s nou toch wel een beetje flauw. Van die migranten dan, die zo graag naar Europa willen, omdat hier alles beter – soms gratis – is. Weigeren ze vervolgens medewerking als het gaat om papieren en achtergrondinfo. Duitsland zit met meer dan 30.000 migranten, die ze zonder papier niet weer terug kunnen sturen…Het is me wat, die Europese regelgeving, die deze lieden ook nog beschermd en gastlanden met de problemen opzadelt. Wat mij betreft mag hier ‘’minder’’ van zijn;  die rechten; of het nou mensenrechten, asielrecht of ander recht betreft. Niet willen meewerken? Verlies je ook je rechten. Dat vindt Lena nou rechtvaardig. Toch?

 

Tja, hoe ga je nou Europese burgers straks toch vertellen, dat weer belastinggeld voor bankenredding is misbruikt? Er tekent zich een ‘’compromis’’ af tussen Italië en de EU….De lezer begrijpt het al. Bedacht hebben ze, dat alleen de zogenaamde professionele investeerders hoeven mee te doen aan een bail-in (dus dokken), en later zullen private beleggers en aandeelhouders – heeeeeel veel ‘’kleine’’ Italiaanse burgers – met belastinggeld hun verlies gecompenseerd zien…..Directe staatshulp mag dan ook. De EU kijkt er dan zijdeling nog even ernaar, en dan is’t klaar. Kijk, als je nu al binnen een paar jaar af wilt wijken van afgesproken regels, dan is toch iedereen, die zich wel aan de spelregels houdt, een stomme sukkel? En wie betaalt het gelag? Juist. U mag door naar de volgende ronde; niet over start, en zonder 200 Euro…

 

Ik vind ze tegenwoordig toch een partij kort-door-de-bocht. In the best interest of Great Britain dan. Heeft tante May in haar eerste 24 uur van machtsovername in al haar wijsheid toch besloten, dat het Klimaatveranderings-Departement maar geschrapt moest worden. Cameron riep in 2013 al dat ze al die ‘’green crap’’ moesten afschaffen. Alzo geschiedde. Want de nieuwe Minister voor business, energie en industriële strategie moet hier natuurlijk niet mee belast worden. Enne….De nieuwe Minister voor Internationale Hulp & Ontwikkeling? Vond in 2013 zelf, dat dit departement opgeheven kon worden; de handel en de private sector moesten dit maar overnemen….Bloody Blits. Overigens gelooft 53% van de BB”s dat het VK over 10 jaar niet meer bestaat. Dream on. Tenzij we eindelijk de stop vinden…

 

Scheiding. Op papier dan. Vooral in trek bij de niet-bepaald-arme Griekse stellen, die naast het geld wat ze toch al hebben, gretig gebruik maken van de vele voordelen voor Singles met (zogenaamd) lager inkomen…

En de rest van Griekenland? Is in stijve shock gevallen. Stilstand. Niks oorlog tegen de rijken, de machtigen, de belastingontduikers en corruptie. Niks hervormingswil, opbouw van de economie, zorgen voor de burgers. Tsipras weet nog sneller dan zijn voorgangers het politieke spel voort te zetten. Zaken, waar Syritza ooit dwars voor lag (verhogen belastingen, beslaglegging huizen etc.) zijn ingevoerd door die partij, waar de burgers hun laatste hoop op hadden gevestigd. Eindelijk licht in de politieke puinhoop. Terwijl iedereen wist, praatjes vullen geen gaatjes’’ (en ik kan het weten). Nee, Syritza brak bijna al haar beloftes. Dus nu is het frustratie, apathie, verbittering. Niets is verbeterd. De allerarmsten krijgen dan wellicht gratis stroom en toegang tot gezondheidszorg, en werklozen mogen gratis met openbaar vervoer reizen, maar de stilstand zit in de mensen. En in de economie. Banken werden ‘’gered’’, maar er wordt niet  geïnvesteerd. Stabiliteit en groei? Niks van te merken. Veel hoogopgeleiden vertrekken. Bedrijven gaan failliet of vertrekken. En als ze niet vanzelf gaan, zorgt Syritza door vijandig beleid er wel voor. Want kapitalisme is verfoeilijk! Halfhartig, aarzelend en zelfs contraproductief; da’s de regering. Principes ad absurdum… De regering spreekt alle talen, die nodig zijn, om aan de macht te blijven, niet te hervormen en Trojka ver van zich af te houden. Een ja-nee spel, dat eindeloos geperfectioneerd wordt. Iedereen zegt iets anders, en niemand doet wat. 41 % van de maatregelen; vereist voor ‘’hulppakket 3’’ zijn weliswaar besproken, maar nog geen 25% is werkelijk van kracht. Zolang vriendjespolitiek bestaat, wordt niets veranderd.

 

De Koninklijke familie van Qatar is niet meer zo blij. Over Deutsche Bank. Het is ook verdorie niet eerlijk. Recent verhoogde ze nog het belang tot vlak onder 10%; zijnde nu de grootste aandeelhouder. 2 jaar gelden kwamen ze ‘’aan boord’’ van DB, toen die 8 miljard aandelen uitgaf om de kapitaalpositie te versterken. Schandaal over schandaal. Dalende winsten. Slechtere prognoses. En het is nog maar de vraag, hoe de beoordeling van de stresstest eind juli uitpakt. Nou snapt de lezer, waarom DB zo ‘’werft’’ voor kapitaalinjectie van 150 miljard in Europese banken. De DB voorop….He jakkes.

 

Oh ja, net in de zomer/vakantietijd moeten we nadenken over ‘’heeft Europa meer democratie nodig’’. Nou, dat wordt dan een saaie discussie, want de kopstukken zijn er niet. En wat is eigenlijk directe democratie? Zoals het nu in bepaalde landen wordt gehanteerd, is het maar lauw Loenen. Even een referendaatje houden, buiten elke basisvoorwaarde om, dat riekt meer naar politiek dan naar democratie. In Zwitserland bepaalt niet de partijpolitieke tactiek, maar de grondwet, waarover een referendum/een stemming gehouden mag worden. Kunnen andere landen een puntje aan zuigen.