columns

Domme keuzes, praatjes en ijsbeerknuffel

Jimmy Kimmel is LateNight Show presentator in de VS; wederom bekritiseerde hij in zijn show de afschaffing van Obama-care. Zelf heeft hij een pasgeboren zoon met een hartprobleem. Achtergrond van zijn protest is het plan van DDumbo, om verzekeringen toe te staan, mensen met een reeds bestaande aandoening/ziekte uit te sluiten. Onder deze categorie valt overigens ook een keizersnee, postnatale depressie en seksueel misbruik. En een hartoperatie, zoals zijn kind die had ondergaan...

 

Het gonst. Is Comey nou werkelijk ontslagen om de Hilary-affaire? Of toch eerder omdat ie ongemakkelijk dichtbij kwam inzake de Rusland-connectie? Of...? Er wordt druk gewed om het vervolg; gaat ie of blijft ie? DD dus...

 

Saoedi Arabië heeft een kleine vooruitgang geboekt. Als je de wijzigingen per decreet mag geloven, waarbij vrouwen mogen werken zonder voorafgaande toestemming van de man. Ze mogen ziekenhuizen en universiteiten bezoeken, zonder voorafgaande toestemming. En ze mogen sociale uitkeringen aanvragen, ook zonder dat ze onder curatele staan. Maar praat vooral niet over mensenrechten; de Koningsfamilie regeert met harde macht; geen vrije oppositie, critici krijgen zweepslagen. Dankzij een zeer strenge leer van uitleg v/d Islam; het Wahabisme. Waaronder vrouwen het meest lijden. Misschien is dit decreet de 1e stap voor vernieuwing schrijven media. Aannemelijker is echter vooral een praktische reden; want men heeft vrouwen dringend nodig. Olie-inkomsten gaan terug; dus men is op zoek naar nieuwe inkomsten en werkende vrouwen. De verandering in beleid hangt ook samen met de vele problemen in de regio, het land is zijn nr. 1 positie kwijt. En ¾ van de bevolking is jonger dan 30 jaar, en ze zijn het beu, zich door oude mannen de wet te laten voorschrijven. Met de nieuwe ‘’ster’’ Prins Mohammed Bin Salman (31) heeft de regering mogelijk begrepen, dat een ommezwaai nodig is. Recent werd een Meisjesraad ingevoerd, waarin de interesses van jongeren worden gesteund; meer dan 140.000 banen voor vrouwen wil men de komende jaren creëren en recent werd voor het eerst een vrouw aan de Saoedische Beurs benoemd. En toch: vrij zijn vrouwen nog niet; ze moeten zich bedekken, mogen niet autorijden...

 

Griekenland hoeft voor haar schulden niet alleen 0 cent te betalen, ze verdienen er zelfs aan. Aldus de Spaanse econoom Pablo Triana, ex prof Esade Business School/Barcelona. Nooit werd een schuldenaar beter behandeld dan dit land, beweert hij; het land ontvangt voor haar schulden een negatieve rente van 0,28% voor kredieten van meer dan 200 miljard, en dus onder de streep, geld. Het land financierde zich zelfs gunstiger als Duitsland. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/negativzinsen-verdient-griechenland-mit-seinen-schulden-geld-15003253.html

 

Uit onderzoek blijkt, dat in de financiële wereld steeds meer zaken buiten de ‘’gewone’’ banken plaatsvinden. Ruim 149 miljard $ - bijna 50% v/h totale financiële vermogen – loopt niet meer via banken, maar via verzekeringen, pensioenfondsen en een groeiend aantal van andere financieringsbedrijven. Aldus een analyse door de Financiële Stabliteits Raad van de G20. Nog niet zo lang geleden werden dit soort zaken onder de noemer van ‘’schaduwbanken’’ bekend. In deze 6e analyse van dit grijze circuit in de financiële wereld komt de FSB tot de conclusie, dat een groot deel van deze markt helemaal niet zo ongereguleerd is en kennelijk ook minder risicovol dan aangenomen. In deze FSB zitten vertegenwoordigers van de MvF, banken en toezichthouders uit de G20. Bedoeld om adviezen te geven over betere regulering v/d financiële markten.

 

Hoe kan het toch; het land met de grootste oliereserves van de wereld is niet eens meer in staat, om haar mensen te voeden. ¾ v/d Venezolanen verloren vorig jaar ruim 10 kg aan gewicht. Het regime van Maduro zou bij nieuwe verkiezingen geen schijn van kans meer maken. Hij, en zijn kliek van generaals en linkse ideologen hebben het land in een dictatuur omgezet. En het is zeker niet zo, dat de daling van de olieprijs de enige reden voor ’s lands neergang is. Evenmin is het socialisme aan alles schuld; kijk maar naar Bolivia en Ecuador, die ook van grondstoffenexport leven, maar de prijsdaling duidelijk beter hebben weten op te vangen. Het verschil – aldus kenners – is waarschijnlijk de extreme corruptie in combinatie met de verspilling van de olie-inkomsten. En daarmee de belangrijkste reden, waarom Maduro en zijn aanhang deze macht willen vasthouden. Want velen zouden voor de rechter moeten verschijnen, als ze hun regeringsmacht zouden verliezen...

 

Hij is de bekendste wetenschapper v/d wereld. En hij maakt zich druk over onze planeet, om klimaatverandering, asteroïden, epidemieën en bevolkingsgroei. Dit allemaal zou de aarde onbewoonbaar maken. Stephen Hawking waarschuwt, dat over 100 jaar de mensheid in haar bestaan is bedreigd. En dus moeten we spoedig nieuwe planeten bevolken. De BBC heeft een serie geproduceerd ‘’Expedition New Earth’, waar nader ingezoomed wordt op de vraag, hoe realistisch zijn veronderstelling is. Vanaf deze zomer is deze docu te zien.

 

Alweer?.... Nederland wil snel met Marokko praten over de terugname van afgewezen asielzoekers. Het zal hard onderhandelen worden viel weer eens te lezen.  Dat hadden we toch vorig jaar ook al? Dijkhoff gaat binnenkort met Bertje naar Marokko om de terugname van afgewezen asielzoekers te bespreken. Zo’n bezoek stond al in januari gepland, maar dat werd afgezegd wegens de moeizame kabinetsformatie in Marokko en de Nederlandse verkiezingen. Nu wordt een nieuwe datum gezocht. Zoeken? Bespreken? Terugsturen! En EU-subsidies stoppen als ze niet meewerken, daar in Marokko. Want het gaat daar – zoals overigens in een aantal andere landen met grote aantallen ‘’gelukszoekers’’ - toch alleen maar om de ‘’financiele compensatie’’ voor terugkeer!?

 

Tientallen azc’s sluiten, maar het COA bouwt nieuwe centra. Huh? De Telegraaf deed onderzoek naar de vastgoedportefeuille van het COA, die juist voor Koningsdag meldde, dat 1000 mensen hun baan verliezen vanwege sluiting van 45 azc’s einde 2017. En een aantal grote centra zal verkleind worden (door weghalen van tijdelijke wooneenheden) omdat er minder asielzoekers komen dan tijdens de piek in 2015. Ondanks de leegloop hinderde het ’t COA niet, om giga investeringen te doen in vastgoed; de portefeuille verdubbelde binnen 1 jaar tot 300 miljoen. Nu de instroom laag blijft, krimpt het COA in. Dat dure huurlocaties sluiten, prima. Maar er zijn er ook 6 in eigendom v/h COA, die samen goed zijn voor 750 opvangplaatsen. Eind 2015 heropend, nu weer dicht. Jojobeleid heet dat. Onleuk voor Azelo en zo, die zien, dat het COA elders nieuw bouwt. Maastricht verkocht vorig jaar voor 1,4 miljoen een leegstaand gebouw aan het COA voor een nieuw azc. En ondanks felle protesten komt in een chique wijk v/d Limburgse hoofdstad een azc. In Rijswijk een nieuw azc voor 525 mensen, En Apeldoorn verkocht een ggz-instelling aan het COA. Moet kunnen, nietwaar? En verder nog grote kosten voor (dure) opvang van minderjarige alleenstaande asielzoekers. Oh ja, en e.e.a. heeft natuurlijk langdurige steun vanuit lokale politiek. En vanwege duurzaamheid/kosten is soms beter, om nieuw te bouwen dan in een oud klooster in te trekken. Ja hoor. 31.000 plekken moeten het uiteindelijk worden. Plus bufferlokaties.

 

Nou is het weer Wijffels, die vernietigende uitspraken doet over BUMA, waarom gaan die partijprominente mammoeten niet gewoon met pensioen? Buma zou volgens hem geen benul hebben van klimaatbeleid, als hij meent, dat de markt het klimaatprobleem moet oplossen. Zou geen zicht hebben op wat er speelt. En pleit voor minderhedenkabinet z/CDA? Ja hoor...Als ik niet toevallig had gehoord, dat op het Spitsbergen-Noordpool-uitje voor Bobo’s – ter bewustwording van het klimaatprobleem – geen politici mee waren, zou ik denken ‘’die is door de ijsbeer geknuffeld’’....https://fd.nl/economie-politiek/1201415/wijffels-valt-cda-onderhandelaar-buma-keihard-af