columns

Dumbo, Golden Boy en lange neus

Trumps botte manier tijdens de G7 zorgde ervoor, dat Europa zich moet hervinden, zichzelf moet redden. En mogelijk schaadt het de VS meer dan DDumbo heeft verwacht; hoe kan het ook, kortzichtig, ego/machtsbelust en niet gehinderd door enige echte kennis of interesse hoe e.e.a. in elkaar zit, trapt hij overal door delicate zaken heen...Maar daardoor komt een wedergeboorte van Europa vol in beeld? Zoals met name Duitse media schrijven? Dat gaat me net iets te ver. Laat het zich verbeteren, dat zou al heel wat zijn.

En ook al kreeg ie vernietigende kritiek op zijn Europa bezoek, DD dendert gewoon door. Een gigantisch handelstekort zou de VS met Duitsland hebben; en die trekken ook nog veel te weinig geld uit voor de NAVO en strijdkrachten. Slecht voor de VS vindt ie, en dat moet snel veranderen. Helaas is zijn aandacht spanne zo kort, dat hij onmiddellijk de adviezen van zijn adviseurs, of de mini-tekstjes over feiten en vragen/antwoorden altijd direct weer vergeet. Wordt er niet beter op, met die VS. En in het Midden Oosten smoezelt ie met de Saoedi’s, en noemt Iran de grote vijand...En nu gooit de geestelijke leider van Iran, Khamenei, nog wat olie op het vuur door het Saoedische Koningshuis scherp aan te vallen; het land zou zich onderwerpen aan de VS. Het Koningshuis ageert als ‘’melkkoe’’ voor de VS en als ‘’idioten, die geloven, dat ze met geld de vriendschap van tegenstanders v/d Islam kunnen winnen’’. Echt dwars zit Iran echter de wapendeal, waarbij de Saoedi’s voor miljarden wapens kochten. Kruitvat wordt nog instabieler... https://www.welt.de/politik/ausland/article165021630/Irans-oberster-Fuehrer-nennt-Saudis-Idioten.html

 

Goldman Sachs; bekend om landen die financieel klem zitten, met omstreden deals te ‘’helpen’’...en daarbij uiteraard zelf puik eraan te verdienen. Ja hoor, nu dus Venezuela; waar Maduro de bevolking wijsmaakt, ze te beschermen voor de boze kapitalisten, laat zich nu door deze zelfde kapitalisten ‘’helpen’’...Demonstranten stonden eergisteren voor de poort van het hoofdkantoor in Manhattan, en protesteerden tegen de aankoop van deze ‘’honger bonds’’. Voor ruim 865 mio werden aandelen van het staatsoliebedrijf PDVSA gekocht. Natuurlijk ver onder de marktprijs...GS betaalt maar 31 cts/aandeel, terwijl aan de beurs de prijs rond 40 cts ligt. (een korting van ruim 30%). Verkocht door de Venezolaanse Bank. De oppositie verwijt GS dat hiermee de onderdrukking van protest door oppositie gefinancierd wordt en dat GS aan het leed van de burgers dik verdient. Want als ‘’leningen’’ in 2022 terugbetaald moeten worden, krijgt GS en jaarlijks rendement van 43%.

 

Veteranen en voormalig burgerpersoneel van Defensie worden voldoende gecompenseerd voor hun AOW-gat. Het conflict over het AOW-gat gaat over zo’n 17.500 ex-militairen of ambtenaren in dienst van Defensie die problemen hebben met hun pensioen als gevolg van verhoging van leeftijd. Hennis compenseerde het AOW-gat wel gedeeltelijk, maar volgens de militairen was dat niet genoeg. Wees blij met de compensering; de gewone burger heeft pech en krijgt 0,0!

 

Hoezo verbaast dit niet? In de kranten staat, dat Luxemburg ruim 300 miljoen aan EU belastingen heeft verdoezeld door haar fantastische ontduikings-constructie, en het EP wil Juncky weer hierover ondervragen. De Godfather van een van Europa’s grootste belastingontduikgesjoemel-kartel? Deja-vu en camouflage.

 

De regering van Israël heeft het omstreden plan voor een zeilbaan in de Oude Stad van Jerusalem goedgekeurd; vanuit West Jerusalem komt via een station de baan vlakbij de Klaagmuur. Vanaf 2021 kunnen per uur 3000 passagiers comfortabel vervoerd worden. Dat dit project hoogst omstreden is, verbaast niet; immers, tijdens de 6-daagse oorlog in 1967 annexeerde Israël Oost Jerusalem. Wat overigens door de internationale gemeenschap nooit werd erkend. Dondert niet, ze trekken zich niets aan van kritiek van Palestijnen, noch de VN of zo. En Bibi vindt, dat nu het meest geschikte moment is om het al lang bestaande plan te verwezenlijken; het is revolutionair, verandert het beeld van Jerusalem en maakt de toegang naar de Klaagmuur voor bezoekers een stuk makkelijker. Toeristenattractie, ten koste van.....

 

De wereld op haar kop. Instanties mogen privacy van moslims met radicale ideeën niet schenden. Nee zeg, stel dat die lieverdjes daar last van zouden krijgen, of hun plannen eerder bekend zouden worden...Maar hoe moet het dan met delen van info? Justitie, politie, gemeenten en zorgverleners maakten hierover nieuwe afspraken. Vaag, maar toch. Om die mensen, die nog niets strafbaars hebben gedaan, maar als gevaarlijk worden beschouwd, te ‘’deradicaliseren’’. Belachelijk. Ze hebben nu bedacht, wat wel/niet mag worden uitgewisseld, en hoe lang ze bewaard mogen worden. En zo voorts...Aldus NRC. Als er terreur- of veiligheidsdreiging bestaat, vervalt vlg. mij het recht op privacy, en moet de Staat doen wat nodig is om haar burgers/land te beschermen. En verdorie, pas dan de Wet bescherming persoonsgegevens hierop aan. Toch? 

 

Ik kan me bij de beste wil v/d wereld niet voorstellen, hoe zo’n basisinkomen gefinancierd moet worden..maar de OESO schijnt het te weten. En..het invoeren van een universeel basisinkomen zorgt niet voor minder armoede, maar wel voor hogere belastingen. Dat concludeert de OESO, de club van ontwikkelde landen, na een studie naar een variant op het basisinkomen. In Italië en in Finland zou het stelsel mogelijk wel geld kunnen besparen. maar er zijn niet alleen maar voordelen De twee landen kunnen juist met lagere staatsuitgaven toe als het basisinkomen op het niveau van de huidige werkloosheidsuitkering zou komen te liggen. Dat komt in Finland neer op een netto-uitkering van €527 per maand, in Italië op €158.Wel wijst de Oeso erop dat het invoeren van een basisinkomen in de meeste gevallen erg complex is. Het corrigeren van de huidige stelsels van uitkeringen, aftrekposten en andere vormen van sociale zekerheid is onmogelijk om neutraal uit te voeren, zo stellen de auteurs. Vooral in landen als Frankrijk en Italië kan dit voor grote problemen zorgen. Middeninkomens die onder het huidige stelsel geen uitkering genieten, zouden het meest van een basisinkomen profiteren. Ondertussen gaan de huidige uitkeringsgerechtigden, vooral zij die bijna met pensioen gaan, er sterk op achteruit. Als het basisinkomen moet worden ingepast in de huidige begrotingen van OESO-landen zou de uitkering ver onder de armoedegrens — gedefinieerd als 50% van het mediane inkomen — vallen. In Luxemburg zou de uitkering uitkomen op 50% van de armoedegrens, in Nederland op minder dan een kwart. Daarmee zouden de uitkeringen ver onder de huidige werkloosheidsuitkeringen vallen. Een eerder onderzoek van het Centraal Planbureau wees uit dat het basisinkomen in Nederland nivellerend zou werken en ten koste gaat van de werkgelegenheid. Rutger Bregman, auteur van het boek Gratis geld voor iedereen en voorstander van het basisinkomen, laat weten het niet met de conclusies van de OESO eens te zijn. 'Hier wordt een variant onderzocht die door geen enkele pleitbezorger van het basisinkomen wordt voorgesteld. Volgens mij moet het basisinkomen worden gezien als een investering: de kosten van armoede zijn veel hoger dan de extra kosten van een basisinkomen. In juni 2016 wezen de Zwitsers een variant massaal af in een referendum. Met een basisinkomen gaan mensen volgens voorstanders meer vrijwilligerswerk doen en wordt het sociale stelsel eenvoudiger. En het speelt in op de a.s. robotisering. Finland test momenteel een stelsel, waarin uitkeringsgerechtigden onvoorwaardelijk €560 per maand krijgen. Op dat experiment kwam meteen veel kritiek: de opzet waaraan 2000 mensen meedoen is volgens critici kkleinschalig. Ook verschillende Nederlandse gemeenten doen beperkte proeven met een vorm van het basisinkomen. Hierbij gaat het echter vaak over een zogenaamde regelarme bijstand, waarbij bijstandsgerechtigden €200 per maand mogen bijverdienen zonder gekort te worden op de uitkering. Daarmee wordt in Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen geëxperimenteerd. Meer dan vijftig andere gemeenten hebben ook oren naar zulke proeven. Lena denkt praktisch; waarvan wordt infrastructuur betaald? Worden chronisch zieken en gehandicapten ondersteund? Onderwijs, gezondheidszorg, overheid en zo voorts?

 

Afgelopen met gratis fruit bij de ABN Amro; per 1-7 stopt de bank het fruitabonnement; 350.000/jaar is te veel, de facilitaire dienst is teveel tijd kwijt met distributie en er zou minder draagvlak zijn, want fruit kan je best mee van huis nemen.

 

Dank je de koekoek! Polman van Unilever wil graag dat staatsinvesteringsfondsen meer geld steken in zijn concern. Want ze zijn een geschikte partner, vanwege hun blik op langere termijn. Huh?

 

Digitale desinformatie; met deze titel kopt Der Spiegel... en schrijft over Russische desinformatie-technieken. Met een concreet voorbeeld schetst men een waarom zogenaamde leaks niet meer te vertrouwen zijn. http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/gefaelschte-leaks-so-funktioniert-digitale-desinformation-kolumne-a-1149322.html

 

En als uitsmijter nog een berichtje uit WashingtonPost over de ‘’golden boy’’... How Jared Kushner built a luxury skyscraper using loans meant for job-starved areas https://www.washingtonpost.com/investigations/jared-kushner-and-his-partners-used-a-program-meant-for-job-starved-areas-to-build-a-luxury-skyscraper/2017  Ik begin vast af te tellen..