columns

G20, gedoe en Zwitsers wapendier

Loonkloof tussen top en werknemers blijft groeien. ING ziet geen ruimte voor loonsverhoging. En met de pensioenen is niet zoveel mis als men ons wil doen geloven. Geweldig: na een uitbundige BBQ gaan de politici in DH 2 maanden met zomerreces; geen burger heeft zoveel vakantie. Daar kan je’t mee doen.

 

Hoe zielig kan je zijn: Israël is woedend op de VN, omdat ze Hebron tot Werelderfgoed hebben aangewezen. Een Palestijns Werelderfgoed. En kort prompt 10 miljoen budget voor de VN.

 

Wilt ge volmaakt zijn, dan verkoop alles en geef aan de armen; dan is een schat in de hemel je verzekerd....aldus Mattheus 19’12; aldus het FD. Over de WRR-verkenning ‘’de val van de middenklasse’’...Vlg. het rapport zakte de koopkracht van de hoogste inkomens sinds 1990 gemiddeld met 3,3%,terwijl dit voor de laagste gemiddeld 5,2% steeg. De middenklasse moet het met +1,2% doen. Ofwel de armen zijn de rijken geworden en de rijken de armen....en de middenklasse is nu veel groter dan toen. Maar toch klopt deze stelling niet. Want het is de mens zelf, die van het ene op het andere jaar naar een andere groep schuift, o.a. door werkloosheid, promotie etc. Maar ook door het feit, dat het onderzoek zich richtte op het inkomen/pp in een huishouden. En ziedaar, achter de gemiddelde koopkrachtontwikkeling gaan grote, nietszeggende uitschieters schuil; en wat zegt dus dit onderzoek over inkomensontwikkeling van Nederlands? Na 260 pagina’s hooguit de conclusie ‘’niets’’.

 

Ietwat typisch verhaal....Over levering van Siemens turbines, bestemd voor Rusland, geleverd of opgedoken op de Krim. Duitsland draait zich in de rondte. Want e.e.a. is bestemd voor een project op het schiereiland Taman. Maar...sinds 2014 geldt een sanctie voor de Krim. En de EU en de VS verbieden directe economische contacten. En leveringen. Dus..?

 

Het ontbreekt de G20 niet aan zelfbewustzijn; in haast gebiedende wijs achten zij zichzelf als ‘’het centrale forum voor internationale samenwerking in financiële- en economische vragen’’. Zo. Enerzijds spiegelen ze de industrie- en opkomende landen (2/3 v/d wereldbevolking), 4/5 van de totale economische activiteit en ¾ v/d wereldhandel. Maar er is geen democratische legitimiteit. De samenstelling en haar handelen is noch door volkenrechtelijke verdragen, noch door de VN gesteund. Bepalingen over hoe ze hun doen en laten regelen, ontbreken. En dus lijkt het tamelijk willekeurig, wie wel/niet erbij hoort. Niet-leden zoals Egypte, Thailand, Nigeria, Polen en Iran hebben meer economische power dan het lid Zuid Afrika, bijvoorbeeld. Geen gremium koos de G20, en de leden zijn geen rekenschap verschuldigd; noch naar de VN, noch naar de 170 niet-lidstaten, die wel degelijk echter de gevolgen van de G20-besluiten ervaren. Oeps. Zogenaamd zelfbenoemde wereldverbeteraars beslissen over andere landen...Da’s niet best voor de geloofwaardigheid; en dat weten de leden. Maar ze verdedigen dit met de dooddoener dat alleen met een informele structuur (= zonder regels dus) snel op nieuwe omstandigheden ingespeeld kan worden. Flexibiliteit voor juridische gelijkheid...En zo kan dus een oprichting van een Financial Stability Board FSB plaatsvinden, zonder dat mandaten of akkoorden van relevante partijen aanwezig zijn. Maar zo’n FSB dient wel ter bewaking voor het globale financiële systeem, de accordering van nieuwe bankenregulering of herkapitalisatie van het IMF. Niet-leden rest alleen nog Ja/Nee. En ook de OECD lijkt zich t.b.v. de G20 aardig als handlanger te lenen voor de jacht naar belastingboeven. Die bovendien ook steeds nieuwe regels verzint voor bedrijfsbelasting o.a. Zeer tegen het zere been van o.a. Zwitserland. E.e.a. valt niet zozeer te verklaren uit de wens naar belasting-gelijkwaardigheid, maar eerder naar de wens van te veel-uitgevende-landen, die hun lege kas willen opvullen...En dat wordt allemaal gedirigeerd door een club, die noch representatief noch democratisch is? Krom. Heel krom. https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-grossen-spielen-weltregierung-ld.1304831

 

Volgens de Britse krant The Independent heeft Ddumbo tot nu toe 22% van zijn presidentiele tijd op een golfbaan besteed. Prioriteiten, nietwaar? Vooral als DDjr. Kennelijk nogal ‘’eager’’ was om eventuele geruchten over Hilary in de campagne te gebruiken. Russia-Gate?

 

Het gaat niet goed met internet in China. Wederom is er meer censuur op oa. Films, blogs en wetenschappelijke/onderwijsachtige websites. Nieuwe regels gelden sinds kort; en als e.e.a niet voldoet aan ‘’core socialist values’’ dan moeten de sites sluiten. Aldus Reuters. Drugs, homoseksualiteit en andere thema’s zijn dus verboden. Nu wordt met name naar video content gespeurd en werd de nieuwe internet posting regulation wetgeving gepubliceerd. Platforms zoals Weibo (soort Chinese Twitter), worden ook onder de loep genomen; niet ok is religieus materiaal, beschuldigingen of aantijgingen aan China, geweld, seksuele uitspattingen zoals o.a. incest en masturbatie, gokken, genitaliën, roken, doden van bedreigde diersoorten en grof taalgebruik. OK is patriotisme, gebeden voor het Moederland, positief historisch materiaal en verhalen over het helpen van armen. Iedereen die deze regels schendt, ondergaat ‘’onderzoek’’ en hun website wordt gesloten. En eind juni startte het Chinese departement voor media content met een onderzoek naar online gepubliceerde literatuur op een schaal van 100. Zat je onder de 60% v/d socialistische waarden, dan werd publicatie gestopt, publiek bekritiseerd en geweerd van het winnen van wedstrijden...

 

Volgens Die Welt kunnen we tot 2030 met de volgende megatrends te maken krijgen: algorithmisme...oftewel allerlei data over ons doen en laten worden door algorithmes bepaald; wat je kijkt, luistert, besteld etc. En hoe meer bekend is, hoe meer ‘’men’’ info, kennis, producten etc. op onze specifieke wensen toespitsen.  Zelfverwezenlijking. Ofwel, leef zo, alsof elke minuut telt. En dat elk moment te vatten is. Niet: ik wil worden, wie ik ben, maar ik wil zijn, wat me vooruitbrengt. Designing:  ofwel ‘’het maakbare’’; of het nu designer baby’s zijn, of climate engineering; met medicijnen, voedingssupplementen en ‘’digitale’’ proteses verschuiven we continu de grens van onze lichamelijke en fysieke mogelijkheden. De vraag is alleen wel, moet dat wat we kunnen, ook altijd moeten kunnen? Fragmentatie: ietwat tegenstrijdig: digitalisering en globalisering laat onze wereld steeds ‘’kleiner’’ worden. En tegelijkertijd wordt ze enorm groot en onoverzichtelijk. Ergens erbij horen wordt steeds lastiger. En in plaats van helder begrensde groepen bieden in de analoge wereld dynamische verbonden enorme kansen. Maar dat gooit wel de bestaande sociale systemen overhoop. Wij gaan ons meer identificeren via groepen die ons aanspreken en die onze identiteit spiegelen. Patchwork-Ik noemen wetenschappers dat. Het indivu, eigenlijk ondeelbaar in de zin v/h woord, wordt zo het dividuum.... Her-Lokalisatie: de tegenpool van globalisering en digitalisering: als de wereld steeds onoverzichtelijker en ongrijpbaar wordt, is de onmiddellijke nabijheid van nieuw belang. Groente, fruit, wijn uit de regio bij voorbeeld. Urban gardening ook. Terug naar ‘’eigen streek’’ of kennis’/kunde krijgt meer waardering en economische waardering en potentieel.

 

Tja, wat gaat het worden? In maart 2018 moet de kogel door de kerk zijn; dan moeten de Zwitsers een officieel symbool hebben gekozen. Wordt het St. Bernhard, steenbok, koe of murmeli (marmot)? Da’s een heel serieuze aangelegenheid. Neem nou de St. Bernhard; sinds 1884 ‘’nationale hond’’, en daar kan de Berner Sennen helaas niet meekomen. Maar...een lokale mythes op de Grote St. Bernardino berg is onvoldoende. En de oer-hond vind je niet meer terug in de huidige; die is te zwaar/te groot en met te lang vacht, ongeschikt als reddingshond. Ook met drankvaatje. Nee. Dan maar de koe? Staat zij toch garant voor symbolen zoals koeienbel, chocola, kaas; zodat gras- en melkland. Zonder koe geen Zwitserland, toch? Tja, maar de moderne koe heeft het niet. Want een Zwitserse koe moet hoorns bevatten. En dan nog, welk ras is representatief voor het hele land? En bovendien, de plaats als wapendier is al lang vergeven; een sterker symbool als de stier van Uri (= een Kanton in Zwitserland) is er niet...verdorie. Dan maar de marmot? ’t Is klein, slim en altijd waakzaam. Karaktereigenschappen die perfect passen. Maar helaas, zijn die murmeli niet exclusief in de Zwitserse Alpen; je vindt ze in Midden/Oost Europa, Noord/Centraal Azië, China en Amerika. Verdikkie, als de Zwitsers dit dier zouden kiezen, zou een politieke strijd ontstaan; voor de Linksen is het knaagdier, dat zich bij gevaar bliksemsnel in zijn hol terugtrekt, onacceptabel. Te zeer verbonden met de afscheiding tegen Europa. Max Frisch schreef in zijn boek ‘’Zwitserland zonder Leger?’’ over deze mentaliteit...dan toch maar de steenbok? Sinds de 13eeuw verschijnt dit dier regelmatig in zegels van bisschoppen (o.a. Chur) en in het wapenteken van Graubünden. En in nog 50 gemeentes komt dit symbool met zijn imposante hoorn op te proppen. Tja, en dat is het probleem. In tijden dat de salarispolitie langskomt, wanneer vrouwen niet voldoende betaald krijgen, is dat dus not-done. Een puur mannelijk symbool dus. En steenbokken en –geiten zouden er niet over peinzen, hun hoofd voor officiële, nationale representatiedoeleinden te lenen. Vroeger namelijk.....in de 19e eeuw, was dat dier compleet uitgeroeid. De nieuwe populatie kon alleen dankzij illegale activiteiten -  het stelen van een paar exemplaren uit het bezit van de Italiaanse Koning – opgebouwd worden. Ahum, niet geheel geschikt als ‘’nationaal dier’’....Moraal van het verhaal: eigenlijk is geen van de 4 dieren, voorgesteld door het Landelijke Museum geschikt als nationaal wapendier..En de vraag is, wil/moet Zwitserland wel aan zo’n dier? Laten we de Fransiolen toch de haan, de Chinezen hun panda en de Britten hun buldog. Waarom zou Zwitserland, 4-talig, niet ook 4 gelijkwaardige dieren kunnen hebben? Aldus gelezen in het NZZ.