columns

Donor, gas, zwarte selfies en EMA

Discussie rondom donorwet. Lena snapt het niet. De maatschappij moet er toch een zijn van (selectieve?!) participatie en solidariteit? 80% v/d burgers wil een donatie ontvangen, maar slechts 20% zou willen geven? Enne hoezo donatie verplichten? 2x krijg je een brief. Kies Ja of nee. En altijd herroepbaar. Dus jij, niet de overheid bepaalt. Met heel veel nepargumenten is het debat in de 1e kamer gevoerd. Absurd en vol nepargumenten. Er is keus. En da’s eerlijk en solidair!

 

Lees ik over dierenasiels...die hun zwarte katten niet kwijt kunnen....want ze zijn niet fotogeniek op selfies...nou, ik ben dol op zwarte katten, met of zonder wit. En selfies? Belachelijk...

 

Gaswinning: een miljarden business voor NAM, Exxon, Shell en overheid. En al in 2012 werd het advies gegeven, gaswinning tot 12 miljard m3 te beperken i.v.m. aardbevingsschade. Pas in 2014 werd aarzelend de productie ietwat verlaagd (nadat het eerst omhoog getrokken werd naar 53 miljard... In het kader van Henkie ‘’we konden het toch proberen’’?). Nu is wederom het advies: max. 12 miljard. Code rood. Waarom is gewacht tot a) code rood, is b) niet geluisterd naar advies uit 2012; c) waarom niet veel eerder gekeken ‘’hoe buitenlandse contracten afbouwen’’ of d) duurzamer en minder energieverbruik door grote bedrijven en e) en hoezo hoeft de NAM straks maar een 5 miljard te betalen en draait de overheid (de belastingbetaler dus) met 11 – 16 miljard minimaal op? Allen maakten ze winst! Ik hoor het al gonzen ‘’bezuinigen’’. Steeds ging winst voor veiligheid. En  roept Pinoccio, dat verlaging van 21,6 naar 12 miljard m3 niet al te snel kan, want dan komen (vooral) bedrijven (en buitenland) en huishoudens en in gevaar? Nu neemt men de tijd tot maart. Na de verkiezing volgt uitspraak. Welja...vooral geen stemmen willen verliezen. Zie o.a. https://www.volkskrant.nl/binnenland/-minister-wiebes-zo-klem-als-een-deur-na-adviezen-van-toezichthouder-en-gasunie-over-gaswinning-groningen~a4564809/

 

Ja, ja, bestuurlijk zwaargewicht en topflop-ex-staatssecretaris Martin (ja, die met zijn moeder in het verpleegtehuis...) komt in de Raad van Toezicht van de AFM. Voor 4 jaar. Kan ie makkelijk aan naast zijn baan als bestuursvoorzitter v/d Reinier Haga ziekenhuisgroep. Heeft dan ook puike ervaring als ex-topman van PGGM en in de politiek.

 

Het klonk zo hard; dat gejuich om ‘’Amsterdam heeft de EMA binnen’’. En dat zou veel geld opleveren. Bepaald geen financiële flop, heette het. Nou...de plannen zijn gewijzigd, want de EMA gaat tijdelijk neerstrijken in Sloterdijk, totdat het nieuwe prestigieuze gebouw aan de Zuidas klaar is. Kost NL 30 miljoen. De tijdelijke extra ruimte, in afwachting van ‘’gebouw klaar’’ bliefde de EMA niet met haar 900 medewerkers. Het pand in Sloterdijk is voor 1 jaar dan zetel. Maar wel met een 10-jaar’s contract (!); gebruikelijk voor dit soort contracten, maar onbegrijpelijk. Oh ja, het Rijk kan het daarna kopen of verhuren. Dat scheelt. De tijdelijke huur voor de EMA betaalt NL. Geheim!...Maar lijkt op 2,6 miljoen/jaar uit te komen. Daarnaast de komende 3 jaar 10 miljoen elk voor de EMA; voor verhuiskosten van tijdelijk naar vast pand, rijkssubsidie van 2,5 mio voor begeleiding van EMA-personeel bij verhuizing en een kantoortje in London met helpdesk hiervoor...Ooit moet de EMA gunstig uitpakken voor NL. Na de bouw (ca. 300 miljoen of meer). Of niet. 

America first...lijkt me hoog tijd worden. Infrastructuur verbeteren b.v.. Diep onder de Hudson River tussen Manhattan en New Jersey ligt een eeuwenoude spoortunnel, die zwaar werd beschadigd door de superstorm Sandy. Er gaan nog steeds ruim 200.000 passagiers over die rails. De ingenieurs eisen spoedige vervanging, en dat kost ca. 12 miljard $. In 2015 had de Obama-regering 50% van dit geld gegarandeerd, en de plannen liggen zowat klaar. Maar DDD heeft de Havenautoriteiten medegedeeld, dat de deal niet bestaat...Lokale overheden zijn verbijsterd, en de alarmbellen rinkelen over de potentiele consequenties van verdere vertraging. Gaat het mis? Chaos voor forenzen. CNN. 

Egypte glijdt steeds meer af naar een dictatuur...Wie de president El-Sisi uitdaagt, staat met tenminste 1 been al in de gevangenis. Moesten meerdere kandidaten voor de verkiezingen in maart de afgelopen weken reeds pijnlijk ervaren. Van democratie naar dictatuur! FAZ.

 

Het gaat zo goed in Europa? Helaas leven te veel landen meer en meer van een afbrokkelende niet-bestaande substantie. Vooral Frankrijk baart economen zorgen. In Die Welt uitvoerig bericht over de verschillen tussen landen. En met name Frankrijk zakt op de lijst van kredietwaardigheid voor het eerst weer sinds 2014. Een nieuwe gouden eeuw voor Frankrijk? Zeker bitcoin-goud...  https://www.welt.de/wirtschaft/article172990483/Macrons-strahlendes-Frankreich-gefaehrdet-Europas-Aufschwung.html

 

Steinmeier wil dat Duitsland (en Europa) onderscheid maakt tussen economische migranten en vluchtelingen vanwege oorlog/vervolging. Politieke vluchtelingen hebben recht op asielrecht en bescherming. Degenen op zoek naar ‘’beter leven’’, hebben niet eenzelfde recht, noch het recht op opname in Duitsland. Niet elke (nood-) situatie kan een eis voor opname in een Europees land  opeisen. Politiek, economisch en ethisch lijkt hier wat voor te zeggen. De realiteit is, dat altijd mensen op zoek gaan naar ‘’iets beters’’...Dus is een antwoord, een oplossing nodig. Niet retoriek om niet-gerechtigde migrantenstroom te stoppen. En helderheid. Kansloos? Terug zonder start asielprocedure. Kansen bieden in eigen regio’s (en dealen met corrupte dictatoren).

 

Kunnen we van de gezapige, overwegend mannelijke ‘’elite’’ met gelijksoortige achtergrond/leeftijd/ervaring op het WEF verwachten, dat zij de uitdagingen, de problemen weten op te lossen, waar af en toe in Davos zo groots over is gesproken? Is het niet meer v/hetzelfde, navelstaren, egotrippen en schouders ophalen? Een v/d constateringen van het WEF was, dat technologie en andere factoren consequenties opleveren voor banen; met name banen van vrouwen. Het 42-pagina rapport gaat over het creëren van waarde in de hedendaagse economie, waarbij hogere eisen aan kennis/kunde en specialisaties worden gesteld. En het geeft blijk van de  gender-ongelijkheid. En over een hoopvolle behoefte, om belangrijke waarden in opleiding te koesteren (liefst met gelijkwaardig salaris dus...?). Het sluit aan op het 11/2017 rapport over Global Gender Gap, waarbij de gelijkschakeling namelijk – als het in het trage tempo gaat zoals nu, pas in 2234 plaatsvindt.....France24.

 

Jarenlang hebben BMW, Daimler en VW samen met Bosch achter een wetenschappelijke façade proeven uitgevoerd met o.a. apen. Om aan te tonen, dat inhaleren van diesel geen schadelijke effecten had. Ook NL heeft overigens proeven gedaan. Na hevig protest distantieert zich de Duitse autobranche thans hiervan. Het inzicht, dat dit niet ‘’de weg’’ is, komt laat. Na de uitlaat-gas-affaire, de systematisch opgeleukte/gemanipuleerde schadelijke-stoffen-meting bij dieselauto’s en na openlijk protest. Maar ondersteund en bevoorrecht werd de auto-industrie door de politiek. Alleen zo is de absurditeit van het verlies van realiteit van deze branche te verklaren. En tot nu toe waagt het nauwelijks een politicus, om hard op te treden.

 

Hoorde op de radio over ‘’wij moeten downsizen’’. Wij mensen dan. Hoe kleiner we worden, hoe minder resources we nodig hebben. Kleinere auto’s, kleinere huizen, minder eten, minder land nodig, minder ziektes, langer leven. Wow! Maar willen we dat? Afgezien van o.a. de Tiny House beweging?  Volgens kunstenaar Arne Hendriks, ‘’expert op het gebied van de krimpende mens’’ wel degelijk. Zie artikelen hierover: https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/art-collection/news/2017/the-incredible-shrinking-man.html  En hij vindt:    http://www.arnehendriks.net/ ... Centraal daarin staat de gedachte dat we een situatie van overvloed tegemoet kunnen krimpen, niet door aanbod te verhogen maar door vraag te verkleinen. Zo’n gedachte lijkt in te gaan tegen de huidige economische obsessie met continue groei maar is dat ook zo? Kan kwaliteit de plaats innemen van kwantiteit? Is een duurzame relatie met de planeet uiteindelijk niet veel rendabeler?... en ook nog hier meer te lezen: https://jiriglaap.files.wordpress.com/2012/06/opmaakinterviewarne.pdf. En hij stoelt daarbij op een speculatief onderzoek van ‘’The incredible shrinking man’’: http://www.the-incredible-shrinking-man.net/. Mens van 50 cm. .. https://vicemoney.nl/2018/01/25/de-film-downsizing-neemt-economische-ontgroei-wel-erg-letterlijk/ . Ongroeien, ofwel krimpen dus. Enne….misschien is downsizing een optie tegen Alzheimer en Dementie en zo, die o.a. een gevolg zijn van onze grote unieke krimpende hersenen als we ouder worden....? https://newscientist.nl/nieuws/krimpend-brein-uniek-voor-menselijke-ouderdom/  Interessant.

 

Anno 2018: het Poolse parlement heeft de omstreden wet aangenomen, waarbij het begrip ‘’Poolse concentratie/vernietigingskampen’’ verboden – en dus beboet met geld/gevangenisstraf – wordt. Israël beschuldigt Polen ervan, de wandaden van de Holocaust te willen ontkennen. Voor de Poolse vanzelfsprekendheid, om het de eigen historie tijdens het Nazitijdperk af te rekenen, is deze openbare afschuiving van schuld systematisch. Polen is slachtoffer, geen dader. SZ

 

Ik vind het toch zo reuze knap, dat er steeds weer topflopprojecten bij de overheid uitdraaien op nog veel meer – niet begrote – kosten... De staat krijgt het nieuwe RIVM-gebouw in Utrecht drie jaar te laat en moet miljoenen euro’s bijbetalen. De laboratoria waren niet trillingvrij te krijgen. Want men had de trillingen v/h verkeer onderschat....Die mogen niet doordringen tot de 275 laboratoria in het gebouw. De bouwers moesten meer dan een jaar extra rekenen om het ontwerp kloppend te krijgen. Ondanks dat dat de verantwoordelijkheid van de bouwers is, betaalt de staat nu toch bij. De enige overgebleven bouwer levert het gebouw minstens drie jaar te laat op. De anderen zijn met ruzie en forse verliezen vertrokken - het complex is nu al tientallen miljoenen euro’s te duur. Voordat er één heipaal de grond in ging, moest de staat al miljoenen extra toezeggen en betaalt ze eerder dan afgesproken. Wanneer ontslaan ze top-flop-super-ambtenaren die van onderhandelen geen klap weten?

 

DDD-chantage: ik krijg 26 miljard voor de te bouwen muur, en jullie scherpen de migratie-regels aan, of de legalisatie van 1,8 miljoen migranten gaat niet door. Proberen kun je. Net zoals ‘’als de Palestijnen niet aan de (VS-) onderhandeltafel komen, schrap ik alle bijdragen’’. Kennelijk heeft hij de basisprincipes van ‘’hoe doe ik win-win’’ zaken verward met “America First, and I win. Always’’.

 

Onbegrijpelijk; zo wordt belastinggeld verkwanselt: leer geen NL, maar ontvang wel geld? Gemeenten controleren niet, of bijstandsontvangers de NL taal machtig zijn. Kennis bijspijkeren? Welnee. Korting op uitkering? Te veel gedoe. Terwijl het Rijk deze eisen stelde. Vlg. het CBS ligt dit ‘’politiek gevoelig’’. Echt? Gemeenten dienen het Rijksbeleid uit te voeren! Toch?

 

Llijkt meer wishfull thinking dan realiteit...Die gekke Labour in Engeland toch; belooft, dat ze voor elke dakloze in Engeland een huis willen kopen (!) al hun partij wint bij verkiezingen. Aldus Corbyn.  8000 huizen zouden ze gelijk kopen en ze aan mensen geven, die buiten slapen. En ook zouden gemeenten terreinen, die bewust zijn verlaten/leeg staan, vorderen om mensen te huisvesten die op wachtlijsten staan. Aldus The Independent.

 

Moet van Europa; je eigen kernafval opslaan. Dus kwamen OPERA-studies in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming ANVS, deels betaald door eigenaar EPZ v/d tijdelijke opslag Borssele. Er zou nog geen geschikte locatie zijn in NL. Maar..onder heel NL bevindt zich zogeheten  Boomse klei, dik en zelf dichtend. Wordt al gebruikt voor berging in het Belgische Mol. NL zou daar ook kunnen opslaan, want eventuele radioactiviteit zou pas na 200.000 jaar naar boven komen. Aldus 7 jaar studie.  Hoogradioactief afval is voornamelijk afkomstig uit opgebrande brandstofstaven van kerncentrales in Borssele en Petten, die in Frankrijk worden opgewerkt. Dat afval is zeker vijfduizend jaar zeer actief. Laagradioactief afval uit ziekenhuizen en de industrie kan soms miljoenen jaren blijven stralen. 
Uit de berekeningen en simulaties blijkt dat voor de Nederlandse hoeveelheden afval in het jaar 2100 op 500 meter diepte een gangenstelsel nodig is van 1,4 vierkante kilometer, met tientallen kilometers gangen en opberg galerijen. Het afval  moet verglaasd worden verpakt in betonnen en stalen vaten en verzegeld. Zo’n complex kost wel 2 miljard. En duurt dertig jaar om aan te leggen en te vullen, aldus OPERA. De gebruikte vaten zullen ongeveer 35 duizend jaar intact blijven. Gaan ze lekken, duurt het in de scenario's nog 200 duizend jaar voordat het afval eventueel het oppervlaktewater kan bereiken. Voor NL is dus een oplossing mogelijk. Maar...ieder land moet apart zijn nucleaire afval opslaan? staten – zoeken naar de beste optie? En wat, als een land niets doet of een optie kiest die niet safe is? Nu al zijn er rapporten die melden, dat het met de coördinatie/veiligheid tussen NL/B en D niet echt super is gesteld inzake dit soort thema’s.

Waarom kon Azië zich in de afgelopen 30 jaar wel zelf voeden, en Afrika niet? 1)Afrikaanse landen staken zich in de schulden bij Wereldbank en IMF. De neoliberale gedachte heerste, dat investeren in landbouw niet nodig was; import was goedkoper en het continent kon geld verdienen in private sector met export van hoogwaardige industriële producten. Afrikaanse leiders zagen in de 80/90-er jaren niet veel in landbouw, de toekomst lag in de steden. Aziatische landen gingen vanaf de 80-er jaren gemiddeld 10% v/h BNP investeren in landbouw om productie te verbeteren. Kolonisatie in Afrika begon later en onafhankelijk kwam veel trager. Langdurige oorlog, slecht/corrupt leiderschap staat opbouw in de weg. Investeerders blijven weg. Zonder investeringen geen nieuwe banen = armoede & honger overheerst.https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/waar-blijft-de-afrikaanse-landbouwrevolutie/

 

Uitsmijter v/d dag.... Een speciaal duikvaartuig van de Koninklijke Marine wordt ingezet om een zeemijn in het IJ te vinden. Bij baggerwerkzaamheden werd woensdag ter hoogte van het Java-eiland een zeemijn gevonden. Nadat baggeraars de mijn hadden opgedregd en foto's hadden gemaakt, is de mijn volgens de procedure weer teruggelegd op de bodem. Een duikteam van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft geprobeerd de mijn terug te vinden, maar dat is niet gelukt. Tjonge, jonge....NL op z’n smalst.