columns

Uitlach-tv, ouders met verlof, en Green Card

Milde uitlachtelevisie. Dat is B&B. En hoort daarom niet meer thuis op NPO. Misschien is het juist heel belangrijk, om zo’n programma te hebben. Als tegenwicht tegen ellende, zwaarte, ongemak. Of andere zenders het beter doen met ‘’spuiten, slikken, ziekenhuis’’ of andere flutprogramma’s? Jammer, dat op allerlei manieren betutteling plaatsvindt, wij als ‘’te dom om het te snappen’’ worden neergezet en leuke, ontspannen programma’s niet educatief, en dus niet goed voor ons zijn...

 

De SER wilde kraam-, partner- en ouderschapsverlof samenvoegen, want de mensen snappen het niet meer. En verlof van 6 weken. Voor Paps en Mams. Te betalen door de samenleving, want nog meer lastenverzwaring voor de ondernemer, nee. Woutertje vond dit maar niks. En komt met een wet waardoor partnerlief na geboorte 6 weken verlof kan krijgen. 1 week 100%, en 5 weken 70%, te betalen door werknemer/werkgeverspremies. Goed voor band tussen ouders en kind. En meer taakverdeling en mogelijk meer carrière door de vrouw. Huh? Wat moet men in ‘’onze’’ tijd het toch zwaar hebben gehad zonder al dit soort vakantieregelingen!

 

Ja hoor, de Sloveense ouders van Melania krijgen de Green Card = permanente verblijfsvergunning in de VS. Pikant...Terwijl DDD toch juist beperking van familiehereniging een v/d kernpunten in zijn immigratiepolitiek is; was het al aangenomen, dan zouden deze mensen dus NIET deze kans hebben gekregen. Maar ja, DDD...

 

Enerzijds vrezen mensen de verdergaande digitalisering en robotisering. Maar het kan ook een voordeel bieden. Want ook al bieden grote steden veel kansen, er is ook meer behoefte aan andere levensvormen. EN door het verleggen van zaken zoals werk naar het internet, kan een leven op het land door digitalisering aantrekkelijker worden. Aldus een onderzoek bij meer dan 300 bedrijven in Duitsland. 84% v/d ondervraagden vonden dat digitalisering leven en werken op het land aantrekkelijker maakt. 67% denkt, dat toenemende verhuizing van zaken zoals opleiding, economie, politiek of geneeskunde naar het Internet de structurele nadelen van leven op het land reduceert. Nieuwe kansen dus. Minder leegloop. Ook voor dorpen!

 

Nederlanders bouwen onvoldoende reserve op voor een financieel gezonde toekomst koppen media. Dank je de koekoek; dankzij onbehoorlijk bestuur v/d overheid worden onze plannen steeds weer doorkruist, zonder dat er kans is op reparatie! Maar 2% v/d mensen spaart voor opleiding, inkomensdaling, pensioen en zorg. Maar 50% maakt zich wel druk over de toekomst. En toch, men doet er minder aan. In de hoop ‘’ze regelen het wel’’? Naïef. En dom.

 

Pinoccio speelt hoog spel. We moeten ons vooral even niet druk maken over de proef-gasboring bij Schiermonnikoog...Er is ook nog geen sprake van winning. Dat moeten we allemaal nog maar zien, zegt ie. Is toch niet te geloven?

 

Blij dat Zuma weg is? Ramaphosa wil nu dat Zuid Afrika blanke boeren gaat onteigenen. Met zonder compensatie dus. Of het land blij moet zijn met deze opvolger? Iemand, die op basis van huidskleur bepaalt, welke boer zijn land behoudt? Ja, de ‘’Blanken’’ bezitten het grootste deel v/h land, als gevolg van de apartheid. Nu wil Ramaphosa onder het mom van radicale economische transformatie een herverdeling van land, die de productie verhoogt en voedselzekerheid verbetert? Niets geleerd van Zimbabwe?

 

Lees ik net over langer ouderenverlof, wil Rouvoet ook dat a.s. ouders beter voorbereid worden op een leven met een baby. Vergoed door zorgverzekeraar. Stel voor ‘’les op school’’, in plaats van a.s. ouders cursussen te geven. Een speciale commissie (?) adviseerde dit aan het Kabinet. Naast ‘’ouderschapsgym’’ moet ook een geboortecontract en gezinsadvocaten komen. Ter beperking van de gevolgen voor het kind bij een vechtscheiding. Bezint, eer ge begint, jongelui en stop betutteling, overheid! Laten mensen zelf weerbaarder worden en hun eigen boontjes doppen. Vorige generaties konden dit ook!