columns

Game voor ambtenaren, onbeperkte macht en rechters

Moet niet veel gekker worden..Den Haag levert een computerspelletje – oh pardon, het heet game, dat is sjieker – aan ambtenaren; kunnen ze kennis testen rond regels inzake gegevensbescherming, privacy en veiligheid. Spelenderwijs – SPELENDERWIJS OP ONZE KOSTEN??? – moeten ze zo beter handelen, o.a. bij een lek. Blijkt dat juist leidinggevenden er bijzonder weinig vanaf weten. En dan stelden ze ook nog een aparte (dure?) functionaris aan om kennis bij te spijkeren en info van intra/internet te vinden en lezingen en workshops komen er? Huh? Doe je werk! Daar worden jullie dik voor betaald!

 

De Communistische Partij van China heeft 1 week voordat in de Grote Hal v/h Volk in Beijing het Chinese schijnparlement haar Nationale Volkscongress start, Xi Jinping – de president en Hoogste Secretaris v/d partij - definitief tot de machtigste leider van het grootste land ter wereld gemaakt. Tot nu toe was niet ambtstijd van de belangrijkste post – partijchef – begrenst, maar wel de duur v/d staatspresident. Die formulering is dus geschrapt. Ook vicepresidenten mogen nu 2 opeenvolgende termijnen dienen. Xi had naar bestaande regels in 2023 moeten aftreden. Maar deze wijziging, met verstrekkende gevolgen voor land en de rest v/d wereld, werd met krap 2 zinnen bekrachtigd. Het bevestigt het autoritaire karakter v/d 1-partij-heerschappij en nog een aanwijzing meer dat China’s leiding definitief afscheid neemt van het consensus-principe, wat de partij na de dood van hun oprichter Mao had afgesproken. En nog iets; formeel is er een leeftijdsgrens van 68 jaar voor overheidsfunctionarissen. Maar eerdere ‘’hogere kaderleden’’ schonden dit al regelmatig. Mensen op belangrijke posten zullen vanaf nu ook ouder mogen zijn dan 68. Zoals de anti-corruptie-vechter Wang, die 69 was, toen hij aftrad. Wang zal waarschijnlijk nu het ambt van plaatsvervangend staatspresident van zijn vertrouweling XI overnemen. Totale macht a la Mao voor Xi.

 

Republikeinen in het VS-Congres steunen DDD’s voorstel voor verhoging van leeftijd voor wapenaankoop niet. De partij zit in een spagaat....Enerzijds de maatschappelijke roep om aanpassing van wapenwetten, en anderzijds het zoet houden van de machtige NRA met haar 5 miljoen leden, die jaarlijk tientallen miljoenen aan financiele giften aan politici geven die hun zaak verdedigen. Democraten hebben de afgelopen jaren 2x vergeefs gepleit voor meer controle van kopers op wapenshows & internet. Ik hoop dat de kiezers deze partij grandioos afschieten. En zo niet? Dan zijn het hypocrieten; al die ouders die op hen stemmen, en nu boe roepen.

 

Het IMF vindt, dat NL de flexibilisering v/d arbeidsmarkt moet beperken. Flexibele contracten zorgden ook voor economisch herstel na de crisis, maar staan nu loongroei tegen. Meer vaste banen dus. En versobering van belastingvoordelen voor zzp’ers en het verplichten van arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Verkleint het fiscale verschil tussen zzp’ers en werknemers in loondienst. Huh? Huizenmarkt moet hervormd; huishoudschulden verlaagd en meer ruimte voor huurhuizen in vrije sector. CNV vindt dat het IMF rapport bevestigd dat in NL de flexibilisering v/d arbeidsmarkt is doorgeschoten. Echt?

 

Systeembeheerder minde (= via de pc delven) op zijn werk bitcoins (wat dat niet aan stroom kost!!). Op zijn werk had ie de computer geïnstalleerd, om met behulp van de rekenkracht daarvan cryptopuzzels op te lossen, die dan bitcoins vrijgeven. De regels voor ‘’bijverdiensten’’ waren hierdoor vlg. de werkgever overschreden en hij werd op staande voet ontslagen. De Kantonrechter van Amersfoort vond dit onterecht. Want ontslag op staande voet is vlg. de rechter vanwege de diep ingrijpende financiele consequentie het uiterste middel. Ja, zeker! De aard en de ernst v/h gedrag vond de rechter echter niet zo zwaar, ook omdat de werknemer al jaren naar tevredenheid werkte. Dus krijgt die man nog een transitievergoeding ook. Na aftrek v/d stroomkosten, hoop ik toch?

 

Nou, zo kun je natuurlijk ook ‘’elegant’’ eruit toezelen...Na haar bedankspeech tijdens de Golden Globes werd Oprah getipt als presidentskandidate. Maar ja....ze wacht nog op een teken van God, dat ze het moet doen...Kun je lang wachten, Oprah!. En Amerika ook. Want als je schijnheiliger nodig hebt, is ie er niet!

 

LOL....voor al diegene die eens denken aan een eigen B&B.....het kan lucratiever.... http://www.independent.co.uk/news/world/americas/marijuana-bud-breakfast-million-year-colorado-legal-a8223186.html  Een marihuana-‘’entrepreneur’’ verdient ruim 1 mio $/jaar met zijn 'bud and breakfast' hotel...En. na food-trucks nu ook wiet-trucks! In Groningen werd een vrachtauto in beslag genomen, die omgebouwd was tot hennepkwekerij met 250 planten. Zo van ‘’Komt u niet naar het wiet, brengen wij het subiet’’stel ik me dat voor???? What’s next?

 

Einde v/d smartphone boom? Zijn dit soort ‘’alleskunners’’ nog wel nodig, als alles binnenkort overal met elkaar wordt verbonden? En wat is de toekomst dan van Mobile World Congress? Creating a better future is het credo: maar dit betekent mogelijk al binnen 10 jaar, dat het mobieltje niet meer nodig is. Dus is 5G nu het motto; voor smart cities en smart, autonoom rijden. En water en voedsel dan? Oh pardon, niet-sexy onderwerp. Is ook geen beurs voor... .http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bedeutung-des-smartphones-nimmt-zukuenftig-ab-15467198.html

 

Afghanistan biedt de Taliban aan, dat ze als politieke groep – niet als terroristen – worden erkend. Met wapenstilstand en vrijlating van gevangenen. Het wordt tijd, de 16 jaar durende oorlog te stoppen. Taliban krijgen dan een Afghaanse pas, een bureau in Kaboel, en sancties worden opgeheven. Maar wel met verkiezingen, en de regering en thans geldende wetten moeten door de Taliban erkend worden. Tot nu toe wijzen de Taliban directe gesprekken met de regering af. Ze willen wel onderhandelen met de VS, als zijnde de grootste leverancier van militaire troepen daar. Taliban controleren thans ca. 13% v/h land, en in 30% wordt gevochten. Vrede om eindelijk de weg vrij te maken voor economische groei? De Taliban zullen altijd tegen rechten voor vrouwen zijn, en tegen modernisering.

 

Het kan aan mij liggen. Wanneer was de VVD ook alweer aan de macht? Juist. Ook in 2012. En BuZa wist al in dat jaar van de seksfeesten van Oxfam. En nu wil hypocriet VVD 8 miljoen terug van die organisatie hierom? Oh, wacht. Verkiezingen in maart.

 

Het gaat allemaal toppie in Turkije, Erdy doet er alles aan, om economische problemen te verdoezelen. Zelfs 11,1% groei in het 3e kwartaal t.o.v. voorjaar, werd gejubeld. Echt? Economen betwijfelen de getallen, want het staat haaks op ontwikkelingen sinds de opstand juli 2016. Erdy trekt zich niks aan van kritiek. Lastiger is de ranking...Want in de zog. Misery-Index van slechtste economieën in de wereld,  staat het land op nr. 5, na Venezuela, Zuid Afrika, Argentinië en Egypte. Gevolgd door Griekenland, Oekraïense, Spanje, Brazilië en Saoedi Arabië....(Die Welt). De ranking is het gevolg van de economische politiek die leidde tot hoge inflatie (10,3%) & werkloosheid. https://www.welt.de/wirtschaft/article173856001/Misery-Index-Venezuela-auf-Rang-eins-Tuerkei-Fuenfter.html

 

Iran dreigt uit de nucleaire deal te stappen, als Westerse banken weigeren om zaken te doen uit angst voor VS-sancties. DDD had hiermee gedreigd, als  de andere 5 landen die deze deal hadden ondertekent, niet bereid waren tot aanpassingen. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China zijn echter van mening, dat Iran zich aan de afspraken houdt.

 

Het is krom. De 2e Kamer erkent de Armeense genocide en wil een afgevaardigde naar de herdenking sturen. Het Kabinet neemt afstand hiervan. Hoe onduidelijk positioneer je je als NL naar de buitenwacht? Sigrid Kaag, de waarnemend MvBuZa vindt, dat de motie over genocide niet bijdraagt aan een oplossing & verzoening over deze kwestie tussen Turkije en Armenië.

 

Kwalijke ontwikkeling: hoe dom kan je zijn (zie ook Misery-Index), en niks geleerd van Zimbabwe? Het Zuid Afrikaanse parlement heeft haar ok gegeven voor onteigening z/compensatie van boeren. Het voorstel werd gedaan door de linksradicale partij EFF, en na aanpassing gesteund door de ANC. Het zal leiden tot een verandering v/d grondwet. Een groot deel van landbouwgrond is, 24 jaar na het einde van Apartheid, in handen van ‘’Blanken’’. Wel 73%. 1994 was dit nog 85%. Dat gaat fout.   http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/suedafrikas-farmern-droht-enteignung-ohne-entschaedigung-a-1195749.html

 

De eerste veroordeling wegens moord voor 2 snelheidsduivels in Duitsland is opgeheven. Al waren de 2 mannen levenslang veroordeeld voor illegaal autoracen op de Ku-Damm met 170 km, waarbij een man om het leven kwam, heet het nu, dat de rijders weliswaar de dood van iemand op de koop toegenomen hadden (???) om te winnen. Gezamenlijk en met beperkt voorbedachte rade; met de auto als moordwapen. Maar de bewuste doding? Dat achtte de rechter niet bewezen en verwees de zaak terug. Dus gaan ze een mildere straf krijgen, misschien zelfs maar een geldboete en 5 jaar gevangenis. Het zou je kind of je vrouw maar zijn, die doodgereden wordt, rechter!?