columns

Loondispensatie, Dignitas, zomertijd

Vrouw (50+) trouwt met boom (100+) in Fort Myers/Florida. Sommige leden van de PvdD willen op een dier kunnen stemmen. De politiek worstelt met referendum. En wie beet Beyoncé? Of ‘’ouders uit de kast’’....Zo maar een paar thema’s op de publieke omroep. Als dat niet stimulerende, educatieve thema’s zijn?...geef mij maar BinnensteBuiten en Zembla.

 

Trouw: Kabinet vindt zelfstandig inkomen voor arbeidsgehandicapte niet meer altijd nodig. Pardon? En met een werkende partner geen aanvulling meer op het loon als hij/zij gaat werken. Onderdeel van plan van aso-VVD-staatssecretaris van Ark. Omdat deze mensen meestal niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Dus schat de gemeente in, hoeveel ze wel kunnen verdienen. En is dat 50%? Krijgt de werkgever de subsidie die dan tot minimumloon aanvult. De loonkostensubsidie wordt dus een loondispensatie. Duur woord voor onderbetaling door werkgever. En bovendien wordt geen pensioen opgebouwd. Op termijn bespaart men zo 500 miljoen. Top, Kabinet! Beloofd wordt betere begeleiding van arbeidsgehandicapten en meer banen. Ja hoor. Werk gaat lonen. Behalve voor diegene, die toch al onderaan de arbeidsmarkt zit. Een arbeidsgehandicapte krijgt naast het (lagere) loon v/d werkgever een aanvullende uitkering, en een extraatje – hoera – zodat het net iets meer wordt dan het bedrag van een bijstandsuitkering? Zie je al deze mensen al juichen? VVD en CDA waren altijd al voor dit soort belonen-van-werk, maar de Participatiewet v/d PvdA in 2015 is ertegen. Principieel gaat het erom dat de arbeidsgehandicapte in de huidige regeling een cao-loon ontvangt incl. sociale verzekeringen. Met gemeentelijke subsidie en zonder uitkeringsloket. Straks moeten ze dat wel. Ach, zeur niet, zeggen voorstanders; als je maar paar dagen/week werkt, zit je ook bij het bestaande systeem onder het sociaal minimum en heb je aanvullende uitkering nodig. En met het nieuwe systeem komt er meer geld. Echt? Maar bovenal vinden werkgevers het makkelijker, en zou het meer banen opleveren. Klinkklare onzin vlg. Lena. Vakbonden, gemeenten, organisaties van gehandicapten zijn tegen. Maar de wens v/d werkgevers telt voor het Kabinet zwaarder, die vinden loondispensatie prettiger. Hoezo participatiemaatschappij met zonder echt loon? Verkeerd, dom en minachtend. En vooral zielig en niet passend bij NL. Participatie? Is voor de dommen.

 

En ondanks extremistische, beledigende, uitspraken of aanzetten tot haat,  kan de omstreden Imam  Jneid – met het wetboek in de hand, aldus Grappenmaker – niet vervolgd, noch de mond gesnoerd, noch uitgezet worden omdat alles net binnen de wet is? Oh pardon, hij heeft een NL paspoort. Nou, vast nog een 2e. Dus eruit die oproeikraaier! Maar nee, NL blijft ‘’politiek/ethisch correct’’ en wacht gewoon af tot het te laat is. Sorry, foutje...

 

Ongelofelijk, onbegrijpelijk kortzichtig en naar voor mensen, die zelf willen kiezen, om waardig heen te gaan als ze dat wensen. Het OM ziet het als strafbaar feit/hulp bij zelfdoding. Schandalig en triest, dat je eigen besluit ‘’het is genoeg’’ genegeerd wordt. Kun je nog reizen? Dan is Dignitas in Zwitserland een optie. Daar is assistentie (en begeleiding door arts) niet strafbaar. http://www.dignitas.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=5&lang=en

 

Even is het gevaar van hogere importtarieven door de VS geweken. Maar...wat wil DDD in ruil hiervoor? Theorie 1: op korte termijn toezeggingen v/d EU – chantage dus. Theorie 2: de straftarieven zijn onderdeel van een systematische aanval v/d VS op het internationale handelssysteem. Want al ruim 1 jaar weigert de VS om vrijkomende plaatsen in het revisie-gremium v/d WTO nieuw te bezetten. Als dit niet snel verandert, krimpt het groepje van 7 naar 3, en kan het haar taken niet meer uitvoeren...En dan komt een aanklacht tegen de VS voor oneigenlijke importtarieven niet meer v/d grond. Het vermoeden, dat DDD het WTO compleet wil uitschakelen, lijkt gevoed door zijn probeersel, om de straftarieven voor staal en aluminium te koppelen aan nationale veiligheid v/d VS. Absurd, aangezien de VS zelf 2/3 van haar staalbehoefte produceert. Als de VS haar gelijk haalt bij de WTO, kan straks ieder land zich beroepen op ‘’veiligheid’’ en zo importtarieven heffen/verhogen. Achtergrond voor het ‘’elimineren’’ van het WTO is vlg. experts de groeiende onvrede over het onvermogen van de WTO tegen unfaire handelspraktijken van China op te treden. Dus gaat de VS het probleem zelf oplossen. En daarbij zijn internationale regels alleen maar lastig. Als hem dat lukt, dan zal de internationale handel afglijden naar ‘’het recht v/d sterkste’’. Een WTO zonder VS is overigens ook denkbaar. Maar stomme EU heeft dit geblokkeerd, door te bedelen om uitzondering van straftarieven....America first. Toch? Der Spiegel.

 

Een van Israel’s top rabbijnen heeft zwarte mensen ‘’apen’’ genoemd tijdens zijn wekelijkse preek. Rabbi Ytzhak Yosef’s uitspraken werden door de Anti Defamation League  - een in NY gebaseerde organisatie die zich richt tegen antisemitisme en racisme – werden scherp aangevallen en veroordeeld. De rabbi maakte gebruik van een hebreeuwse term voor een zwart persoon, voordat hij die een ‘’aap’’ noemde, aldus de Ynet News site. Zijn kantoor beweerde, dat hij een passage uit de Talmoed citeerde...Yosef representeert sefardische joden van Midden Oosten en Noord Afrikaanse afstamming. Hij zorgde eerder voor controverse door te suggereren, dat vrouwen zich als dieren gedragen als ze zich onkies kleden...

 

Volgens El País zou Wylie – het ‘’brein’’ van Cambridge Analytica – hebben gezegd, dat zonder hen geen Brexit zou zijn...maar hij gaf toe dat hun bijdrage heeft geleid tot de overwinning van DDD in de VS...

 

Ook gematigde stemmen waren nog te veel voor Erdy. Maar dat is nu verleden tijd. Vertrouwelingen hebben de Dogan-media-groep gekocht. Daarmee vallen de media nog maar onder 1 baas. Juist. Erdy. Deze grootste mediagroep werd aan de Demioren groep verkocht, die bekend staat voor naar nabijheid tot Erdy. Dus komt nu ook de invloedrijkste krant v/h land, Hürriyet, en CNN Türk, onder regeringscontrole. Democratie, he?

 

Het is ineffectief. Het zorgt ervoor dat velen lang slaapproblemen houden, en toch, de wisseling naar ‘’zomertijd’’ blijft bestaan. Het Europees Parlement stemde in februari over het voortbestaan van de zomertijd, maar kwam nog niet tot een afschaffing. Wel komt er een onderzoek naar het nut en de gevolgen ervan. Alsof we dat nog niet weten.

 

Toch. Een bescheiden belastingvrije vergoeding, die 150 Joodse oorlogsslachtoffers van Duitsland krijgen, wordt in NL toch belast. Oneerlijk en kil. Sinds 2014 krijgen ze 300 Euro/maand voor kinderarbeid, verricht in een getto in Amsterdam. Duitsland rekent 0% belasting, en dat doet de NL fiscus ook. Maar...het telt de vergoeding wel op bij het inkomen en dus komen mensen soms net in een hogere belastingschaal. Dus toch belast. Ambtenarij van A’dam van net na de oorlog vinden critici, want die stuurden overlevenden uit de kampen die terugkeerden alsnog een rekening voor 5-jaar achtersatllige gemeentebelastingen. Waar zijn we mee bezig?

 

Uitgerekend Bolton als MvBuZa; gevreesd wordt, dat alle gemaakte fouten van de VS inzake Bu-Za politiek weer worden herhaald. Zijn agressieve stijl bewees hij bij de voorbereiding van de Irak-oorlog in 2002. Who’s next?

 

AOW'ers uit Turkije en Marokko met aanvullende bijstand hebben informatieplicht voor het krijgen van hun AOW..de strenge eisen voor de bijstand gelden ook voor ouderen uit Marokko en Turkije die een aanvulling op hun AOW vragen. Zij moeten meewerken aan controle van hun bezittingen, ook in het land van herkomst. Bepaalde de Centrale Raad van Beroep. Tienduizenden ouderen krijgen naast hun AOW bijstand om hun inkomen op bestaansminimum te krijgen. Het gaat vooral om voormalige 'gastarbeiders' uit Turkije en Marokko. Zeven ouderen hadden een zaak tegen de SVB aangespannen om zonder controle van hun bezit in het land van herkomst toch de aanvulling te krijgen. Wie tussen zijn 15de verjaardag en de dag waarop hij AOW krijgt in Nederland heeft gewoond, krijgt een volledige AOW-uitkering. Maar wie een jaar of meer in het buitenland heeft gewoond, wordt gekort op de AOW. Als pensioen of vermogen is opgebouwd kan dit de inkomensval dempen. Maar wie dat niet heeft, zakt door de armoedegrens die voor inkomens is vastgesteld.
Ouderen die een onvolledige AOW krijgen en geen spaargeld of ander inkomen zoals pensioen hebben, kunnen dan de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen, kort gezegd de AIO-aanvulling, aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.De SVB controleert of de aanvrager geen andere inkomsten heeft. Het maximale bedrag voor spaargeld is zesduizend euro, net zoals voor de bijstand. Na goedkeuring betaalt de gemeente de aanvullende uitkering.Nu krijgen 60 duizend mensen zo'n AIO-uitkering.

 

We moeten ons idee over de migratie uit oude tijden herzien, nadat onderzoekers het oudste menselijke DNA in Africa vonden. In Marokko; waar mensen al 15.000 jaar geleden leefden, en hun genetische erfenis deelden met populaties rond de Middellandse Zee en Sub Sahara Afrika.  De interactie tussen mensen vond dus veel eerder dan gedacht plaats. https://www.independent.co.uk/news/science/human-dna-history-study-morocco-africa-iberomaurusian-migration-max-planck-institute-a8277346.html