columns

Groene Draak vs. Witkopadelaar

Prachtig... https://www.nu.nl/232436/video/jachtluipaard-springt-ongemerkt-in-jeep-tijdens-safari.html moet je echt even bekijken...Ik zou hem/haar hebben geaaid...

 

Top, die 1 april grap van Foodwatch: ‘’die btw verhoging op groente en fruit (50%) is toch een grote 1 april grap? Nu hopen dat Mark sportief de handschoen oppakt en het terugdraait. Mag ie in ruil daarvoor op alle junkfood (hartig en zoet) en frisdrank die 50% erop zetten.

 

Welja, na het ‘’gedoe’’ over Hamer/ING vindt ex-Shell vdVeer, dat er toch paar keer/jaar overleg moet zijn tussen multinationals en kabinet. Terwijl dat toch ietwat ‘’heikel’’ is...want hoe zit het dan met lobby, belangenverstrengeling en zo? Enfin, het zal er vast komen. Vanwege handelsbelangen. Niet voor de burger. Ik snap het wel.

 

Overleg over pensioenen? Weer is een deadline verstreken. Ondertussen is de relatief jonge vakbond AVV niet scheutig met advies....Vlg. Pikaart zijn de verplichtingen torenhoog, en 70% van middelloon zal onmogelijk worden...Collectief pensioen moet op de schop voor individuele pensioenpotjes, jongeren moeten minder, ouderen meer premie betalen, hogere rekenrente, wel/geen doorsneesystematiek, lagere- of juist hogere pensioenleeftijd; het komt allemaal steeds weer omhoog. En jongeren moeten vooral niet opdraaien voor ouderen.Omdat de huidige generatie ouderen heel veel geluk heeft gehad...(en er ook hard voor heeft gewerkt, Martin!) en nu moeten ze niet nog meer geluk krijgen. Pardon? De vakbond waarschuwt jongeren al 10 jaar voor ‘’diefstal’’ van hun pensioenen en financiële problemen bij pensioenfondsen. Huh? Woutertje zal over de voortgang in de Kamer berichten. En werkgevers en werknemers zijn nog niet tot een pensioenakkoord gekomen en krijgen dus meer tijd van Woutertje...

 

Werklozen van 65 jaar worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Aldus besloten, ingaand per 1 mei a.s. door SoZa. Nu hebben alleen werklozen die in het laatste jaar voor pensionering worden ontslagen vrijstelling van sollicitatieplicht. 1 jaar voor AOW werkloos? Niet meer gedoe. Was je al werkloos? Pech, doorsolliciteren. Beetje krom, nietwaar? Maar het gaat om het gebaar naar vakbonden en werkgevers. Oh, vandaar...

 

En Vlaanderen is ruim 2000 kunstwerken – in overheidsbezit - kwijt. Wie ze heeft, moet zich melden....? LOL LOL LOL

 

En het zou er niet komen, fracking. Hoe valt dat nu uit te leggen, dat op de dag, dat Pinocccio van EZ bekend maakt, de gaskraan in Groningen sneller dicht te draaien, hij snel een vergunning afgeeft aan de NAM voor gaswinning op het gasveld Pieterzijnl-Warfstermolen. MET FRACKING. Huh? Er ligt op 3300 meter diepte ca. 294 miljoen m3 gas! 255 kan gewonnen worden, maar alleen met fracking. Sinds de jaren 50 is deze techniek, aldus de NAM, al honderden keren zonder problemen toegepast. Maar nu steeds meer problemen in de VS ontstaan met deze methode, incl. aardbevingen en zo, krijgt fracking een slecht imago (nog afgezien van het permanent verontreinigen van o.a. grondwater...)Maar als het op kleine veldjes gebeurt, is er niks aan de hand, stelt NAM. De intensiteit en hoeveelheid chemie is minder groot. Oh....En de neus van Pinoccio wordt dus weer langer...want kort geleden beloofde hij nog, dat winning van schaliegas in NL NIET gaat gebeuren! Maar nu vindt ook hij ineens het risico van aardbeving daar verwaarloosbaar – je zal er maar wonen – en als er toch schade komt? Betaalt de NAM. Want fracking garandeert een efficiente winning van gas. Ja ja, toch weer gelieg, gedraai en alles voor de belangen.

 

Kabinet wil topsalarissen van bestuurders van banken & verzeraars kunnen terugvorderen als hun bedrijven in de problemen raken en staatssteun nodig hebben. Welja. Aardig plannetje, Hoekstra – als reactie op het ING-salaris plan voor Hamers – maar die persoonlijke aansprakelijkheid voor falend beleid bij deze heren (enkele dame) neerleggen? Kom op, zeg. Willen ze nog meer salaris, om zich af te schermen, die lui....En ook wil hij, dat de beloning die deze lieden krijgen in aandelen, even ‘’vastgezet''  wordt; zo wordt het belang van bestuurders meer een langetermijnbelang van bank en maatschappij. Droom verder, jongen. Oh ja, en financiele bedrijven moeten wettelijk worden verplicht, om hun maatschappelijke functie mee te laten wegen bij beloningsbeleid, en openbaar rekenschap hierover moeten geven. Stop maar met bankieren/verzekeren. De oppositie vindt dit nog niet genoeg, maar Hoekstra stelt, dat het verder gaat dan in andere EU-landen. En dus wil hij bij de behandeling van de voorstellen rekening houden met de concurrentiepositie van NL in Europa. Oh juist, dan snap ik het al. Worden de salarissen dik verhoogd en critici afgescheept, uit belang van concurrentie en in lijn met andere landen. Of ze die NL heikneuters nou competent vinden of niet. Toch?

 

Pijnlijk en pervers lees je in de media: verzekeraars beleggen in medicijnen en betalen vervolgens zelf de hoofdprijs. Ze beleggen nl. gezamenlijk voor enkele miljoenen euro's in farmaceutische bedrijven die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Een schijntje... op hun totaal belegd vermogen van 15 miljard euro, maar toch lijken ze daarmee in strijd te handelen met hun belangrijkste doelstelling: de zorgkosten zo laag mogelijk houden. Het Zorginstituut, dat adviseert welke medicijnen via het basispakket worden vergoed, sprak vorige maand over 'niet-ethisch' en 'betreurenswaardig' gedrag van de farmaceuten. Ook minister Bruins voor Medische Zorg toonde zich de afgelopen maanden verbolgen. Hij sprak over 'absurde medicijnprijzen' en zei in de Tweede Kamer dwanglicenties te overwegen om de duurste medicijnen goedkoper te maken. Zorgverzekeraars zeggen dat zij zich zorgen maken over de hoge prijzen en het gebrek aan transparantie van farmabedrijven maar dat investeringen in de ontwikkeling van medicijnen veel goeds brengen en noodzakelijk zijn. 'We kunnen niet zonder deze industrie', zegt een woordvoerder van CZ. Menzis stelt door de beleggingen juist invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de farmaceuten. Bovendien drukt een goed beleggingsresultaat de zorgpremie, aldus de zorgverzekeraars.Nou, da's dus echt onzin!   https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-pijnlijk-en-pervers-verzekeraars-beleggen-in-medicijnen-en-betalen-vervolgens-zelf-de-hoofdprijs~a4588785/

 

Het Institute for Global Justice (IGJ) in Den Haag, met miljoenen aan belastinggeld opgezet door de rijksoverheid en het gemeentebestuur, houdt door geldnood op te bestaan. Er is geen financiële basis voor voortzetting, zo zal de Raad van Toezicht onder leiding van Shell-topfunctionaris en directeur-in-spe van Schiphol Dick Benschop woensdag bekendmaken. 2010 opgericht, een initiatief van de toenmalige Haagse burgemeester Jozias van Aartsen en de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright, als organisatie 'van wereldformaat'. Zo van groots instappen? Aanwinst voor Den Haag, als stad van 'vrede en recht'. Gebral. Een instituut met internationale staf, om de kracht van bestaande instellingen op het gebied van vrede, recht, veiligheid en ontwikkeling te bundelen en versterken. Onzin. MvEZ verleende een eenmalige subsidie van 17,5 miljoen voor aanloop-en exploitatiekosten, op voorwaarde dat het instituut na vijf jaar op eigen benen zou staan. Niet dus. Bij gebrek aan externe inkomsten....
Problemen ontstonden na komst van de Amerikaan dr. Abi Williams als 'dean', begin 2013. Hij bekommerde zich niet/nauwelijks fondsen. Personeelsleden ontevreden  & kritiek op zijn luxueuze levensstijl en topsalaris (ruim 223 duizend euro). De RvToezicht zag in de klachten geen reden (nee, waarom ook...) om hem te vervangen. Sterker nog, na een ontslagronde onder het personeel, eind 2016, wilde voorzitter Benschop hem een (korte) verlenging van het dienstverband aanbieden. Gezien de precaire financiële situatie waarin het instituut verkeerde, zag hij daar uiteindelijk van af. En nu? Het zoveelste prestigieuze topflop-project met geldverspilling. Enne, die Benschop, wordt die niet de topper van Schiphol....? Ahum....

 

I have a dream....50 jaar geleden stierf Martin Luther King. En, is het er beter op geworden? Een aantal zaken wel. Maar nog lang niet genoeg. En ook Lena heeft een droom: laat oorlog plaats maken voor vrede; laten we goed zijn voor mens, dier en natuur en laten we leren om een tolerante, liefhebbende samenleving te worden. Te zoetsappig en idealistisch. Pech.

 

Men maakt zich drukker over de privacy van lieverdjes, zoals jihadisten, dan over eigen burgers...Moet kunnen? De toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de CTIVD, vindt dat de privacy niet voldoende is gewaarborgd bij de uitwisseling van gegevens over jihadisten met buitenlandse veiligheidsdiensten. Ze vrezen dat de samenwerkende geheime diensten steeds lagere drempels hebben om persoonsgegevens uit te wisselen. En dat de berg gegevens steeds groter wordt en onduidelijk is hoe betrouwbaar al die informatie is. Nog erger omdat gegevens steeds vaker mondeling worden uitgewisseld. Daardoor kunnen grondrechten van burgers in het gedrang komen. Risico's, aldus het CTIVD, maar ze hebben zich nog niet of nauwelijks voorgedaan. Nou dan, waar zeuren ze over? What if...? So what!

 

Jaren geleden wisten ze het al. Facebook. Het gevaar van grote sociale netwerken. En ‘’wij verbinden mensen’’ kan goed uitpakken, maar dus ook fout. In 2016 werd hier al over gesproken bij Facebook.  En nu zal het nog jaaaaren kosten voordat e.e.a. rondom privacy en zo gerepareerd wordt? Vraag me af of het dan nog bestaat. Facebook. Heb er nooit aan mee willen doen. Daarom.

 

Tit-for-Tat- of te wel Groene Draak tegen Witkopadelaar, ronde 2. De nieuwe importtartieven, door China geiniteerd, betreffen nu ook o.a. sojabonen. HET exportproduct v/d VS....Als tegengas voor de 1300 goederen, die door de VS met 25% plus worden belast. Vlg. Die Welt gaat het echter helemaal niet om een handelsoorlog. Het gaat om de strijd tussen 2 giganten; wie wil nr. 1 zijn in de wereld. China wil die positie – vindt dat ie het verdient. En de VS willen erop blijven zitten. En dus wordt bewust de toekomst op het spel gezet van fabrieken, bedrijven, werknemers en boeren; wordt paniek verstrooid, en handel verstiert. De Chinezen willen met hun programma China 2025 strategisch de macht in de 10 belangrijste industriele sectoren veroveren. O.a. door industriele spionage, het kopen van high-techbedrijven, druk  en chantage via o.a. subsidies. Niet nieuw. Lena vraagt zich af, waarom gaf men al die jaren geen tegengas? Waarom niet ‘’als jullie niet...wij ook niet... beleid? Juist...belangen, die dan toch weer zwaarder wegen dan moreel/ethiek en zo? Waarom niet de dialoog openen, om een juiste weg – maar niet een van chantage of dit soort gevaarlijke spelletjes – gezamelijk te vinden? 

 

Macron wil bemiddelen tussen Syrische Koerden en Turkije...kan zich beter op eigen land richten; nu weer staking op vliegvelden, bij treinen en zo...en dan wil ik nog wel eens zien, of hij zijn rug rechthoudt en de hervormingen doorvoert. De 1e concessies zijn nl. al gedaan. Vooral de situatie bij het spoor is onhoudbaar. 45 % v/h spoor bedient maar 2% reizigers in Frankrijk. Werknemers en vakbonden en anderen denken daar anders over en willen hun ‘’privilege-ambtenarenstatus’’ (o.a. met 53 met pensioen) echt niet kwijt. Dus staken. Dat ook niet-Fransiolen daar last van hebben? Pech.

 

Woensdag – de door de VN in 2005 bedachte ‘’dag tegen de landmijnen’’. Als de oorlogstuigfabrikanten nu a) meer belasting opgelegd krijgen en b) het principe ‘’de vervuiler betaald’’ moeten accepteren, dan kan dit wellicht een bijdrage leveren aan de oplossing v/h probleem. Misschien niet heel snel. Maar het kostenplaatje wordt wel daar neergelegd waar het hoort. En de volgende stap? De gebruiker (regering) betaalt mee. Illusie...?

 

Is natuurlijk wel ietwat pijnlijk, dat de Britten niet 100% kunnen bevestigen, dat het gif voor de   Rus/ex-dubbelspion Skripal van Rusland/resp. Russische makelij is. Diplomatieke uittocht is  begonnen. Dom & voorbarig. Weer volgden landen slaafs de BB’s met hun ‘’betrouwbare aanwijzingen/bewijzen’’. Maar delen willen ze die niet, die BB’s!? Poet ziet zijn kans. Eist excuses. En opent de aanval op het VK. Terecht

 

Een APK voor de werkenden, om inzicht in je waarde op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat wil de 2e Kamer. In het kader van ‘’een leven lang leren’’ plan. Werkenden moeten productief en gezond tot aan hun pensioen kunnen werken. Ja hoor...45-plussers, het komt eraan! En nog zo’n plannetje....regeringsvoedselbeleid per 2020....worden wij allemaal blij vanaf 2040. Over 22 jaar pas? Naast de veehouderij moet ook de consument veranderen. Aldus het adviesvan de RLI, de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur van 3 april jl. https://www.foodlog.nl/artikel/het-menu-in-2040-over-de-transitie-van-ons-voedselsysteem/ Waarom kan e.e.a. niet veel sneller? Zo heb je er geen fluit aan.

 

Afgang van jewelste. Bibi met zijn vluchtelingenpolitiek voor ruim 40.000 migranten uit m.n. Eritrea en Soedan/Afrika. De meesten wil ie afschuiven – ook tegen hun wil – naar Rwanda en Oeganda. Lukt (nog) niet. Nu had ie een deal met de VN; 16.000 gaan naar landen zoals Duitsland, Italie en Canada, en 16.000 mogen nog een poos in Israel blijven...Laten de Westerse landen hier nou niets van weten? Hoezo deal? En UNHCR bevestigde een deal die geen was? Oeps, foutje, sorry, niet bedankt, en vooral ingetrokken dat plan zonder basis. Niet alleen Bibi bluft, maar de oppositie is woest, ook 16.000 Afrikanen in Israel zijn 16.000 te veel...En de schade wil men nog effe reduceren door te roepen ‘’iedereen, die het voor elkaar krijgt,om illegaal Israel binnen te komen krijgt ofwel verblijfsvergunning hier of in een westers land’’ en dat is natuurlijk rechtstreekse bedreiging. Toch? Nou, de bluf ging niet op, Bibi!

 

Saoedi Arabië...erkent het recht van Israel op een eigen land. Maar tegelijkertijd – en daar is  ruis of onduidelijke communicatie (zwak!) binnen de media – zowel Palestijnen als Israelis hebben het recht op eigen land. En niet alleen Israel dus! Een vredesverdrag tussen beide partijen is nodig, aldus kroonprins Bin Salman, ter stabilisatie en normale betrekkingen voor alle partijen. Tot nu toe bestond er geen formeel diplomatiek contact tussen beide landen. Achter de schermen werd echter hard gewerkt aan versoepeling van de verhoudingen. Beiden zien het sjiitische Iran als een bedreiging.