Spanje Nieuws

Werken en leren

Spanje geeft thans in plaats van 9% nog maar 0,7 % uit voor scholing, opleiding en vorming. Nog  teveel, want verkeerd geinvesteerd. Toen het allemaal ‘’the sky is the limit’’ was, gingen jongeren niet studeren of verder leren/een opleiding volgen maar werken. Vooral laaggeschoold. Maar…die tijden zijn voorbij. Te veel mensen – waaronder veel jongeren, die voor hun ouders niet ‘’hoefden’’ te studeren – zijn onvoldoende opgeleid. Ruim 20% studeert aan de Uni, 29% hebben een academische titel, maar er is geen hoog ontwikkelde economie waar zoveel academici nodig zijn. Men leeft van de bouw, landbouw en toerisme. Het ‘’duale’’ systeem (leren en werken) lijkt een oplossing om de schrijnende jeugdwerkeloosheid te reduceren. Dus kijkt en vooral luistert men beter naar wat Duitsland voorstelt. Madrid heeft inmiddels het voortouw genomen en 30.000 duale/dus betaalde leerling-banen geschapen in Spanje. Ook jongeren zullen zelf meer initiatief moeten nemen; talen leren, verder leren en zelfstandiger worden. Maar het zal mogelijk nog een generatie duren voordat het kwartje gevallen is. Want thuis inwonen en op de bank hangen is makkelijker. Totdat de centen op zijn.