Spanje Nieuws

De man van 100 miljoen

Real Madrid kocht voor 100 miljoen een speler. Nou ja, op de pof dan, want Bankia leent wel. Net zoals ze eerder voor Ronaldo en Kaka garant stonden als onderpand voor een lening bij de ECB. Bankia, die in 2012 miljarden steun kreeg via de ESM. 25 miljard tekort hadden ze, 18 miljard leenden ze. Terwijl Real niet eens de huidige schulden kan afbetalen en belastingschuld heeft. Maar de Spaanse sportwereld, vooral voetbal, is mega business, waarbij leningen, verkapte staatssteun en ogen dichtknijpen bij niet-betalen van belastingen gewoon is. Deze ‘’sterspeler’’ gaat 170.000 GBP/week na aftrek van belastingen (die hij vast via een constructie ook niet gaat betalen) verdienen. In een land met 27% werklozen, waar duizenden immigranten verstoken zijn van basis medische zorg. Dit valt niet uit te leggen dunkt me. Maar ik heb het mis. De bevolking vindt dat kennelijk ok. Dus waarom zou ik me dan druk maken. Niet dus. Maar wel vreemd.

Het pensioenstelsel zal vanaf 2019 ook de levensverwachting meenemen in haar systeem.  Plus er komt een boven/ondergrens voor indexatie, 0,25% minimaal en maximum van jaarlijkse inflatie & 0.25. Gradueel verhogen van pensioenleeftijd van 65 (nu) tot 67 jaar (2027). Herziening van pensioenindexatie dient afgekoppeld te worden van inflatie en gelinkt aan economische cyclus plus individueel aan levensverwachting. Dat zijn de nieuwe plannen van de regering. Had men drastischer maatregelen genomen was meer sociale onrust en landelijke stakingen plus nog meer verlies aan stemmen gegarandeerd. Vandaar.

Aanpassingen aan de wet m.b.t. Nationale Monumenten en Biodiversiteit geven autoriteiten de mogelijkheid, om de zgn. bunkering – optanken schepen buiten de haven – te beboeten. Onder de mom om sluipgaten in de wet te dichten vooral voor beschermde zones. Zoals o.a. rond Gibraltar…Tevens komt er een ‘’milieu impact evaluatie’’ voor projecten zoals fracking (schaliegas). Dit opent de weg voor bedrijven, die dolgraag ook hier in Spanje willen starten. In het noorden zou – aldus ACIEP, de fossiele brandstof producenten -  voor 35 – 70 jaar aan voorraden liggen. Repsol staat te trappelen, die wilden nl al in juli gaan boren maar de regio Cantabrië had dit per decreet in april verboden. Omdat men bezorgd is over vervuiling van drinkwater. De regering ziet winst door lagere import, lagere energieprijzen (niet voor de consument). Buitenlandse bedrijven zoals BNK en San Leon Energy kregen licenties, evenals Repsol voor het Luena project in 2011 (voor 6 jaar) indien deze laatste tenminste 30 miljoen zou investeren in exploratie. Nu moeten bedrijven die fracking willen toepassen, dus een milieu impact evaluatie gaan opstellen. De oppositie en milieugroeperingen vinden dit voorstel een poging om de ondersteuning van lokale overheden te ‘’kopen’’ die thans nog ‘’tegen’’ zijn. Maar ACIEP vindt, dat mensen de technologische realiteit, de veiligheidsmaatregelen en – vooral – de winst van schaliegas, met reserves tot aan 700 miljard euro’s – mee moeten laten wegen. Burgers worden gesust, gevaren gebagatelliseerd en straks exporteert men volop schaliegas, maar koopt duur drinkwater en voedsel in, wat hier dan niet meer geproduceerd kan worden. Dat is de realiteit.

De PP haast zich, haar vertrouwen in Las Vegas Sands uit te spreken – die Eurovegas bij Madrid willen bouwen. Als er tenminste nog geldschieters komen. LVS betaalde recent 35 miljoen dollar om een geld-was-zaak via de casino’s van LVS te schikken. ‘’Obscuur” geld kwam via een Chinees met Mexicaanse nationaliteit – leverancier van drugsgrondstoffen – in het casino van Venetië naar boven en werd verder geleid naar banken o.a. in Mexico.  Volgens de US wet mogen casino’s die meer dan 1 miljoen USS ontvangen, de autoriteiten hierover informeren. Deze meneer had meer dan 33 miljoen over een aantal jaren ‘’doorgeschoven’’, in beetjes. Maar voor de PP blijft LVS een betrouwbare partner. Verbaast niet. PP is een crack in witwassen, zwart geld uitbetalen, fraude en corruptie.