Spanje Nieuws

Pompen of verzuipen?

250 km voor Lanzarote wil een Cairn Energy naar olie boren. Een platform is onderweg. Toerismebranche en ecologen slaan alarm. Er zou grote aardolie voorkomens liggen tussen Marokko en de Canarische Eilanden, in 500 – 2000 meter diepte. De regering op de Canaren heeft een klacht ingediend, om boring te verhinderen. Zoals eerder met succes in 2004. Er zou een te groot risico voor het milieu bestaan werd toen gemeld. Het Brits-Turkse concern Genel Energy is samen met het Schotse Cairn en andere oliebedrijven bezig met exploitatie van Marokkaanse olie. Investeerders zien hier briljante kansen. Alleen in 2014 zouden ruim 10 nieuwe bronnen kunnen komen. En er zouden meer technische dan politieke risico’s zijn. Aan de Spaanse kant op de Canaren is men bang dat de Marokkaanse olievelden in de Atlantische oceaan direct aan die van de Spaanse grenzen en een grote bedreiging voor het toerisme vormen. Daarnaast vormen de actieve vulkanen op de Canarische eilanden een risico. In juni werd op de plek, waar een eerste proefboring is voorzien, een aardbeving van 3,7 gemeten. Maar ook sterkere aardbevingen komen in dat gebied voor. Maar aardbevingen zouden geen ongewoon risico voor aardolie winning zijn, aldus een in olie geologie gespecialiseerde prof van de Uni in Aberdeen. En deze bevingen op zich zouden geen reden zijn om niet te boren…Zelf heeft hij overigens het betrokken gebied niet bestudeerd, maar hij baseert zich op stevige data. Andere gevaren voor het milieu kon hij helaas niet beoordelen, daarvoor kent hij het gebied onvoldoende. Flutprof. Ondertussen waarschuwt UNESCO dat een ongeluk met olievervuiling zich negatief voor flora en fauna kan uitwerken. Lanzarote is sinds 1993 een zogenaamd biosfeer reservaat, het lawaai van een boorplatvorm kan ervoor zorgen, dat dolfijnen en walvissen het gebied gaan mijden. En ook viszwermen zouden naar andere wateren gaan verhuizen. Dit zou ook zijn gevolg voor de kabeljauwvisserij hebben, die wel tot 70% gereduceerd zou kunnen worden. En dan hebben we het nog niet over trekvogels en en en…De keus is wederom: intact ecosysteem versus oliewinning met winst.

Oh jee, de penningmeester van de PP, die in de gevangenis zit, heeft toegegeven, dat hij 7500 Euro in 500 Euro briefjes betaalt heeft als bonus aan de secretaris van de PP, Maria Dolores de Cospedal. Maar zij ontkent. ‘’Het was mijn hand die het geld gaf’’ beweerde hij. Zij spant ondertussen een civiele procedure tegen hem aan. Zij was overigens niet de enige die geld kreeg.

De Minister van financiën is boos. Madrid heeft een 10-jaars lening van 250 miljoen euro zonder zijn medeweten afgesloten met de bank, om haar leveranciers te betalen. Zonder autorisatie van het kabinet dus. Wat had gemoeten. Stouteriken! Achtergrond: de machtsstrijd tussen meer financiële controle vanuit de regering versus de autonomie van regio’s.

Abengoa, een Spaans conglomeraat, neemt juridische stappen tegen de regering inzake de reductie van de tegemoetkomingen voor de thermo solaire energie. En daarnaast gaan ze ook buiten Spanje hun recht proberen het verhalen. Want een van hun bedrijven CSP, is in Luxemburg geregistreerd. Men wil internationale arbitrage. Dit voornemen is in het kader van registratie aan de Nasdaq via de SEC geformaliseerd. Omdat de wijze, waarop de Spaanse staat gehandeld heeft, de verwachtingen van de CSP ernstig heeft geschaad. De arbitrage vindt plaats in Den Haag onder het Instituut SCC. Men verwacht dat de claim ca. 60 miljoen is voor elk jaar, waarin het dispuut niet is opgelost. De solar energie divisie is een kwart van de totale groep, en de concessie tussen Abengoa en regering was voor 40 jaar.

En het belastingsysteem moet weer eens overhoop….Men overweegt om de bedrijfsbelasting (nu 30%) omlaag te zetten. Als ‘’beloning’’ voor ontduiking, fraude, en als compensatie voor het snijden in belastingvoordelen. En de amnestie voor fouterikken? Die maar 1,3 miljard (de helft van wat was begroot) opbracht vorig jaar? Wordt verdedigd door het hoofd van de belastingdienst. Ze hadden weliswaar 40 miljard aan niet-opgegeven tegoeden ontdekt, maar of het meer had kunnen zijn met meer mensen? Nee, en wie zegt dat het wel zo zou zijn, snapt het systeem niet. Nou, ik snap het niet, de boeven hoeven maar 10% te betalen van die 40 miljard. En de gewone burger mag bloeden.

Catalonië gaat echt de mist in. Een van de rijkste regio’s ooit werd door Mas de afgrond in gedreven. Nu willen ze een aparte fiscale regeling. Nou, mooi niet, als het aan de regering ligt, alle autonome regio’s moeten op eenzelfde wijze behandeld worden. En als ze toch ‘’apart’’ willen, gaat BCE uit het project stappen om een ambitieus park te bouwen rondom Barcelona. Weet je dat ook alvast. Al die nutteloze ambassades van de Catalanen, die heel veel belastinggeld verslinden, een schande. De regering beraadt zich of ze dit kunnen afschaffen. Zal wel niet. Prestige en ego’s tellen zwaar.