Spanje Nieuws

Een zwarte dag voor natuur, milieu en gezondheid

Fracking, die ‘’onschadelijke’ techniek waarbij water en chemicaliën gebruikt worden om schaliegas te winnen, mag nu ook in Spanje. Waar autonome regio’s tot nu toe ‘’nee’’ konden zeggen tegen de druk, om fracking toe te laten (o.a. Cantabrië), is het nu wettelijk uitdrukkelijk gelegitimeerd en als je het niet toestaat, druist dat tegen de wet in, die 30/10 even erdoor is gejast. Grote hoeveelheden aan gas zouden in het noorden voorkomen, en ook helemaal beneden in het zuiden. Bedrijven, waaronder Repsol vechten al jarenlang om toestemming, om eindelijk met dit ‘’heilige’’ middel te mogen werken. En als window-dressing geeft men aan, dat de activiteiten wel moeten voldoen aan regels m.b.t. invloed op het milieu. Tja, dat klinkt leuk, maar als het fout gaat, dan worden ‘’ze’’ gestraft (hoe?) En mogen ze de schade, die hier is aangericht, elders ‘’compenseren’’…Internationale experts, waaronder Anthony Ingraffae zijn van mening, dat het absoluut niet logisch en zelfs een contradictie is als Spanje dit pad op gaat, terwijl ze in de voorgaande jaren zoveel hebben geïnvesteerd in duurzame energie en verlaging van de CO2 emissies en bovendien veel meer kunnen profiteren van wind/zonne- en water-energie! Spanje zou eerst moeten onderzoeken, of de kosten, die hiermee gemoeid zijn, wel opleveren tegen de baten en negatieve effecten; ook Shell heeft recent toegegeven, dat ze zich daar zwaar op verkeken hadden. Maar vooral; de enorme hoeveelheden water, die hiervoor nodig zijn, en die het land eigenlijk niet heeft? Nu wordt van het noorden naar het zuiden water via een trasvase geleverd, maar dit water is zo erg vervuild met pesticiden en afvalwater, dat het noch drinkbaar is noch voor landbouw geschikt is. Maar betalen moeten we. En wie strijkt op? 3x raden. Begint met P…En nu gaat men die gebieden, die nog gezond water hebben (in het noorden) ook nog in gevaar brengen? Straks zat gas, maar geen land voor landbouw, geen grond om vee te grazen en geen plek meer om te leven. De risico’s om enorme hoeveelheden water met chemicaliën in de grond te pompen, de vervuiling en de verspilling zijn enorm. En banen? Dat zullen er niet al te veel zijn, want de bedrijven uit het buitenland nemen hun eigen mensen mee. Want die weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Kortom, aan alle kanten belazeren, in gevaar brengen van milieu, natuur en leefgebieden. Dit is geen loos gewauwel, maar experts zijn thans van mening, dat de impact van lucht/watervervuiling, en daardoor op de gezondheid fracking niet geschikt maakt als ‘’veilige’’ methodiek om gas te winnen. En al helemaal niet in dichtbevolkte gebieden of daar waar water schaars is. Overigens – water wordt de komende decennia het schaarst in de wereld. Zouden we moeten koesteren, nietwaar? Ondanks alle bezwaren, feiten en protesten is het toch goedgekeurd.  Op 17 oktober werd in de EC nog gepleit voor het blokkeren van dit soort praktijken, om seismische, gezondheids- en milieurisico’s uit te sluiten. En werd gevraagd om op zijn minst een moratorium in te stellen. Leren van problemen zoals Castor bij Castellón? Beschermde natuurgebieden behouden? Risico inschatting? Nee, lobby zorgt voor bescherming van bedrijven, niet van land, natuur en burgers. En in Spanje is geen sprake van democratie, maar pure dictatuur. De PP regeert, dus dicteert. Of je dat wilt of niet. Vrees, dat rustig rentenieren passé is en dat ik de komende jaren veel tijd zal besteden aan bezwaarprocedures etc., want het komt soms akelig dichtbij. Ik blijf strijden vor een gezond leven in een gezonde natuur.