Spanje Nieuws

Ze weet van niks

De Infanta vertrouwde op haar man en zijn zakelijke activiteiten, wist van niks, kan zich niks herinneren en heeft zeker nergens aan meegewerkt. Er wordt gespeculeerd of werkelijk 19 jaar tegen haar echtgenoot , in verband met fraude en verduistering van belastinggeld, geëist wordt. Er werd al gesuggereerd, dat  de termijn omlaag kan, als hij terugbetaalt. 6 miljoen is het bedrag. Ondertussen wordt het onvermogen van de Spaanse justitie, om corruptie, fraude etc. adequaat aan te pakken verdoezeld door de aanvraag van het Nationale Gerechtshof, om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen voor de Chinese ex president Jiang Zemin en zijn vice Li Peng plus nog wat andere ex bestuurders. Om ze voor het gerecht te dagen betreffende de genocide in Tibet.

Nadat e.e.a. in 2011 al voorlopig geregeld was, is nu de kogel door de kerk, en vanaf 25 oktober 2014 kunnen Spaanse burgers ervoor kiezen, om zich ook in ziekenhuizen buiten Spanje te laten behandelen. Het betreft de gelijkschakeling met de thans bestaande EU regeling, dat EU burgers zich in een ander EU land kunnen laten behandelen. Vooraf goedkeuring van behandeling, door de instanties/verzekering, en wijze van terugbetaling van kosten zal nader geregeld worden. Er komt een informatiepunt waar Spaanse burgers zich kunnen laten informeren over vergoedingen, gezondheidscentra in het buitenland en goedgekeurde diensten.

En zo blijven de PP gelederen weer voor even gesloten? Voorafgaande aan de geheime stemming van dinsdagavond over de omstreden abortuswet, waarschuwde de minister van justitie – de bedenker van deze onzalige wet – dat kiezers politieke partijen die intern verdeeld zijn, afstraffen. Het voorstel om de wet terug te trekken werd in de geheime stemming met 183 tegen 158 stemmen door de heersende partij PP afgekeurd. 6 onthielden zich van stemming. De dag erna werd al gespeculeerd op een pact tussen partijen in Extremadura, om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Niks een partij/een mening.

In 1492 werden alle 200.000 joden in Spanje per decreet door Koning Ferdinand en Koningin Isabel gelast, binnen 4 maanden het land te verlaten. Als gevolg van de Spaanse inquisitie. De korte termijn betekende voor vele joden het verlies van hun bezit. Na de uitzetting stelden de Sefardische joden zelf een informele ban voor joden uit om nooit weer terug te keren en te wonen in Spanje. Nadat in december 2013 Portugal haar wet op terugkeer van Joden had aangepast; en recent een bezoek van wat hoge omes uit Israël bij Koning Juan Carlos en regeringsleden plaatsvond, lanceerde de minister van justitie het voornemen om ca. 3,5 miljoen Sefardische joden over de hele wereld, in het kader van een rehabilitatie van hun status als ex-inwoner alsnog makkelijker de Spaanse nationaliteit te verkrijgen. Tot nu toe was dit een tijdrovend proces. Tevens zouden ze hun bestaande nationaliteit mogen behouden (Spanjaarden mogen maar 1 nationaliteit hebben). Een aantal criteria zou de aanvraag vergemakkelijken. In de Israëlisch media werd prompt een officiële lijst gepubliceerd met 5,200 Sefardische namen, die in aanmerking zouden kunnen komen voor staatsburgerschap van Spanje. Nader onderzoek wees uit, dat er helemaal geen officiële lijst bestaat. En e.e.a. is nog niet formeel door het parlement bekrachtigd. Maar de ‘’Spaanse droom’’ is voor veel joden aantrekkelijk. Want het betekent EU-staatsburgerschap. En voor de PP? Veel nieuwe, dankbare stemmers en een boost voor de economie? Is hard nodig, want de populariteit van de PP daalt met de dag.

Verspilling van overheidsgeld, aan de orde van de dag. Nu hebben studenten van de Uni Malaga een website geopend waar burgers dit soort zaken kunnen aangeven. E.e.a. wordt wel eerst gecheckt voor publicatie. Een kleine bloemlezing:

Ontziltingsinstallatie Torrevieja: na 9 jaar nog niet in werking. Kosten: 300 miljoen. Dankzij F. Camps/PP van Valencia. Zelf geven ze in het parlement 18.000,00 Euro voor 28.800 flessen water, 22 waterdispensers (van 124 x 20 liter) voor hun afgevaardigden uit. Want water is belangrijk voor het debat. Debat inzake riante vergoedingen en burger verder korten, Sr. Fabra?

Valencia: aanleg metrolijn centrum-kust. 2000 gestart. 133 mio verder stopgezet ivm ontbrekend geld. Er missen nog 100 meter…Dank, Sr. Camps/PP

Treinstation Villena om de hoge snelheidstrein AVE te kunnen faciliteren. 35.000 inwoners. Kostte 11,5 miljoen. Nog geen 12 personen stijgen op werkdagen op deze trein noch maken ze gebruik van de voorzieningen daar. Bovendien ontbreekt de toegangsweg tot het centrum (6 km) en de winst die de trein oplevert gaat verloren aan tijd om naar/van het station te komen.

En dan nog te zwijgen over de eindeloze kostbare blunders van ‘’sterarchitect’’ Calatrava, die vervolgens miljoenen kosten om te herstellen. Of wat te denken van spookvliegvelden: kosten handenvol geld aan onderhoud (met directies) maar afgezien van vogels vliegt er geen vliegtuig op. Nee, want bij sommigen is ofwel de landingsbaan te kort of ontbreekt een tankinstallatie om ze van brandstof te voorzien.  Mag wat kosten dat prestige, egotrip gedoe en machtsvertoon.