Spanje Nieuws

Leuker maken we het niet, wel lastiger

Het zou niet meer moeten verbazen. Dagelijks zie je politici op stap, te druk om echt werk te doen. Anderen bedenken vervolgens onzinzaken. El Pais licht het plan toe – goedgekeurd per Koninklijk decreet en binnen 2 jaar van kracht – van een alomvattende database, die ALLE (ca. 34 miljoen) Spaanse bankrekeningen, eigendoms- en depositorekeningen bevat van inwoners van Spanje (Spanjaarden en residenten dus). Het moet alle bankactiviteiten van iedereen controleren, zogenaamd om witwaspraktijken of financiering van terroristen te voorkomen. E.e.a. zou het gevolg van aanbevelingen zijn van de Financial Action Task Force – een verband van in totaal 36 landen (president is thans Rus…), waar o.a. Nederland en Spanje lid van zijn. Onder deze nieuwe wet moeten banken verplicht informatie geven over banktransacties, spaartegoeden, financieel bezit en deposito’s, inclusief de namen van de rekeninghouders. Noch de Spaanse Data Protecting Agency (AEPD) noch het Hoogste Gerechtshof hebben tegen deze maatregel bezwaar aangetekend, die gaat over creatie, opslag en toegang tot private bankrekeningen van alle inwoners van Spanje. Hartstikke in strijd met privacy wet of bescherming van burgers. Big Brother is hier niks bij. Niet alleen Justitie, maar ook politie, Geheime dienst en Belastingdienst kan zo maar over iedereen elke informatie bij de bank opvragen. Zonder gerechtelijk akkoord of rechtvaardiging of ‘’verdenking’’ van een criminele activiteit. Maar kijk, de terrorist en de Russen met miljoenen aan Roebels hebben niks te vrezen. Zij zijn immers geen inwoners. Hun rekeningen zijn safe. En de belastingontduikers en boeven uit Spanje zelf sluizen al lang alles via belastingparadijzen door. Notarissen, registratiekantoren, advocaten en verzekeraars moeten verplicht de identiteit van een ieder controleren, die transacties boven 1000,00 maakt. Ook hier; uitzondering vormen niet-inwoners…Rekeninghouders zoals bedrijven, stichtingen of andere legale entiteiten moeten de naam van hun gemachtigde openbaren. Transacties boven 6000,00/maand moeten gemeld worden. Evenals die van/naar belastingparadijzen (als ze dat kunnen, waarom pakken ze de ontwijkers dan niet?). Niet-residenten, complexe organisaties en holdings worden als hoog-risico aangemerkt. Maar niet-residenten vallen niet onder deze wet, dus waar gaat dit over? Transacties in buitenlandse valuta’s van 30.000 of meer moeten maandelijks gemeld worden. Ik zie Banco Santander al: ‘’hallo, er staat hier een Rus met 2 miljoen Roebel’’ ???  En dan? Gebeurt natuurlijk niks. Alle informatie over particuliere rekeningen blijft 10 jaar bewaard. En wordt dan vernietigd. Leidt tot nog meer wegtrekken van geld uit Spaanse banken. En witwassen en terrorisme-financiering kan blijven doorgaan, want niet-residenten hebben niest te vrezen. Maar na enig gepieker hierover heb ik het door. Die Russische directeur van de FATF weet, dat Russen hun geld in het buitenland stallen. Zeker nu. Dus straks zegt Poet: kom hier met de poen en annexeert het geld op Spaanse bankrekeningen onder het mom van ‘’belang van Rusland’’.

En als douceurtje – want anders denkt de gewone burger, dat het alleen hem treft – zijn afspraken gemaakt over transparantie van financiële activiteiten van politici en hoge publieke functionarissen. Daaronder vallen ook ambassadeurs, business attaches en hoge militairen. Op regionaal/lokaal niveau treft het wethouders, afgevaardigden, burgemeesters en overheidspersoneel in het algemeen, evenals vakbondsleiders, werkgeversverenigingen en politieke partijen. De extra surveillance sluit tevens echtgenotes/n en partners, hun kinderen en diens partners en kinderen in. Rajoy beloofde 600.000 nieuwe banen. Zou dit het worden? Controle op controle van ruim 34 miljoen rekeningen? En wat als ze wat vinden? Gewoon doorgaan denk ik dan. No pasa nada.

 

Waarom de Spaanse jeugd geen revolutie wil, maar wel een radicale verandering, niet zomaar wat aanpassingen, kopte laatst El Pais. Ze wijzen het Spanje van vandaag, in haar huidige vorm, af. Men wijst de handelswijze van de huidige politiek af; op zich is men loyaal ten opzichte van de eigen regio en Spanje, alsook aan Europa. Politiek neigen ze eerder tot links (IU) en de centrumpartij (UpyD). Ze vinden ook dat democratie vraagt om politieke partijen en verkiezingen, maar ze zijn tegen de huidige structuur en leiderschap van de partijen. Maar 13% van de jongeren pleit voor onafhankelijkheid (zoals Catalonië het b.v. wil); 34% wil de huidige structuur handhaven en 16% zou Spanje willen her-centraliseren en de autonomie van de regio’s willen opheffen. En nog eens 16% wil meer macht naar de autonome regio’s afdragen. 72% is tegen herziening van de geldende (liberale) abortuswet. Ondanks voorkeur voor een (democratische) republiek boven een monarchie, lijkt veel steun te zijn voor de Koning, gebaseerd op zijn actie van het omdraaien van de antidemocratische coup in 1981 (u weet wel, de witte olifant) en omdat hij een positieve bijdrage weet te leveren (o.a. economische handelsmissies). De kans dat op redelijk korte termijn een meerpartijenstelsel en een aanzienlijke verandering in politiek, macht of leiderschap optreedt, is nihil. Want de jongeren roepen wel, maar doen niks. Men deed een plas, en alles bleef zoals het was.

 

Volgens een berichtje van InSpanje blijkt de belastingdienst het hier noch leuker, noch simpeler te maken voor de belastingbetaler. Want aangezien werknemers efficiënter moeten werken, dienen moeilijke vragengedelegeerd te worden of moet een gesprek afgebroken worden. Opleidingen over wijzigingen blijven achterwege (bezuinigingen) en de uitbesteding aan het bedrijf Konecta BTO geeft klacht op klacht. Weet ook een collega het antwoord niet? Moet je de belastingwebsite checken onder FAQ. Is echter niet geüpdatet. En telefonische informatie blijkt vaak ook onjuist. Kortom, je hebt een gespecialiseerde belastingconsulent nodig, die zich – als hij/zij het vak serieus neemt – elk jaar weer bijschoolt om de veranderingen te kunnen snappen. Is tenminste 1 beroepsgroep verzekerd van jaarlijks inkomen. Zo zie je maar, elk nadeel heeft zijn voordeel….