Spanje Nieuws

Cijfer goochelen

Oh oh oh. Wat een blamage. Wat een vergane glorie op het veld. Voetbalwereld op zijn kop. En het 2e miserable weekend voor de Spaanse mannen op komst. Want ze gaan naar huis. De eliteploeg. Ofwel dik overbetaalde, ruim over het paard getilde voetbalsenioren, die roemloos verloren. Ronaldo ‘’schitterde’’ ook al als lamme eend bij Portugal. Wordt tijd dat de voetbalwereld zich moderniseert.

 

Door inefficiency in de strijd tegen de fiscale fraude;  de economische crisis plus een buitengewoon slome, niet gemotiveerde werkploeg  zou de Spaanse belastingdienst 50 miljard aan inkomsten missen. Eenzelfde peloton aan technici en inspecteurs  ploetert (?) nu al 14 jaar om de enorme stroom aan bezwaren weg te werken. Inzet is onbelangrijk, zij worden wel betaald.  Maar het roer moet om. Groen licht nu om ruim 28% meer technici aan te nemen (70 personen). Voor 4 jaar. Want dan moet  de hoeveelheid van nu ruim 250.000 klachten en bezwaren afgebouwd zijn tot het niveau van 2008: ca. een 144.000 – duurt 2 jaar. En om de huidige voorraad aan weg te werken. Ook 2 jaar. Je vraagt je af: a) hoe komt het date r zoveel klachten zijn; b) hoe krijg je de ambtenaren echt aan het werk  en c) wanneer worden ontduikers en fraudeurs aangepakt en laat men de kleine man met rust? Levert meer op.  

 

Uit studies van Cristina Nerin/Uni van Zaragoza bleek, dat de plotse toename van het aantal onvruchtbare varkens in 2010 te wijten is aan de plastic zakjes, die werden gebruikt bij de 41 ‘’onvruchtbare’’ boerderijen bij de opslag van zaad. Er kon een relatie aangetoond worden tussen chemische bestanddelen in de zakjes en de fouten bij bevruchting; schade in het DNA van het sperma dus. Overigens niet nieuw: vele (soms giftige) chemische producten worden gebruik in verpakkingsmateriaal voor o.a. voedsel (chips en vleeswaren b.v.); ze kunnen vanuit de verpakking in het voedsel migreren en zo een risico vormen voor mensen (denk aan BPA). Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports en National Geographic. Ander – Duits – onderzoek had eerder al de link gelegd tussen een 90 tal endocriene (hormonale) verstoorders van menselijk sperma door chemicaliën, die te vinden zijn in o.a. voedsel, huishoudelijke- en verzorgingsproducten (zoals zonne brand crèmes) of weekmakers in (verpakking van) voedselproducten, in tandpasta, zepen en speelgoed. Door deze stoffen verandert de spermacel van vorm, waardoor hij minder goed in staat is, om de eicel te bereiken en haar te bevruchten. Niet nieuw. Wel van belang, dat regeringen en producenten minder schadelijke stoffen toelaten/produceren/gebruiken. En de consument moet mondiger worden: minder pesticides, hormonen, antibiotica en medicijnen; maar ook schonere/betere verpakking moeten we eisen. Beter voor het milieu, onze gezondheid en die van generaties na ons.

 

Knap staaltje cijfer goochelen. Als de regering de inkomsten van o.a. prostitutie meerekent, ziet het BNP ineens heel anders uit. Het INE (het Spaanse CBS zeg maar) heeft onderzoek gedaan. Over hoeveel geld de prostitutie, die hier noch legaal/noch illegaal is, zou bijdragen aan de Spaanse economie Een van de illegale takken dus. Uitkomst: als illegale activiteiten – zoals prostitutie, zwart werk, drugs, smokkel etc. – meegenomen worden in de ramingen, zou het BNP met 2,7 – 4,5% omhoog gaan! In Portugal leverde deze exercitie + 04% op, Engeland (12,6 miljard meer) maar 0.6%. Eurostat wil dat alle landen verplicht vanaf 2016 onderzoek doen naar de grootte van hun illegale economie, vanwege het Europese systeem van berekening. Statistische onzin. Kost en boel maar levert niks op.

 

Dat is nou pijnlijk. De organisatie, waar 3 oprichters van de linkse protestpartij PODEMOS  werkten -j CEPS (Centro de Estudios Politicos y Sociales) = blijkt ruim 3,7 miljoen Euro ontvangen te hebben van Chavez tussen 2002 – 2012. Een organisatie, die zichzelf omschreef als not-for-profit- en opgericht om de rijkdom te her distribueren? Overigens zijn ook Valencia en de Spaanse regering klant bij deze organisatie…En CEPS betaalde in 2012 geen belasting over haar inkomsten. Maar dat terzijde. Geloofwaardigheid over doelstelling van de partij?