Spanje Nieuws

Legale illegaliteit

Door de reductie van kosten voor de Social Seguridad in 2013 zijn meer eenmanszaken gesticht; ruim 267000 mensen profiteren thans van de verlaging tot 53,00/maand voor 6 maanden, terwijl dit normaal tussen de 250 – 360,00/euro bedraagt. Scheelt aanmerkelijk. 40% van de kleine zelfstandige zou van deze maatregel profiteren. Velen moesten als gevolg van de crisis het bijltje erbij gooien, omdat de maandelijkse lasten – zonder dat daartegenover inkomsten stonden – niet meer opgebracht konden worden. De vraag is, wanneer het weer opgehoogd wordt. Want er komt te weinig geld binnen. En ook het effect is niet zo mooi als verwacht: het % zelfstandigen is nu ruim 14% lager dan in 2008.

 

Hoezo democratisch proces? Rajoy beslist eigenhandig – tegen verkiezingsbeloftes in – dat hij het kiesrecht wil hervormen. In het bijzonder de wijze waarop burgemeesters worden gekozen. PSOE (oppositie) is boos. Zou hij niet alleen doen, was beloofd! Ze denken dat dit weer propagandataal is voor de verkiezingen in 2015. De PP kan echter – omdat ze de absolute meerderheid heeft in het Congres, eenzijdig besluiten nemen. Het plan gaat over het ‘’regeren’’ van gemeentes door die partij, die 40%^of meer heeft behaald met een verschil van tenminste 5% op de volgende partij. Het zou voorverkiezings-smoezeltjes tussen partijen moeten voorkomen die een coalitie kunnen vormen als de winnaar hun niet zint. Als de PP doorzet – ondanks massieve weerstand, zal de wijziging 2 maanden voor de verkiezing in mei 2015 ingaan.

 

Alarmerend: in Spanje vindt elke 8 uur een verkrachting plaats en 1161 agressies per dag. De vrouwenhulp associatie stelt, dat de getallen in werkelijkheid nog veel hoger zijn, maar veel vrouwen durven geen aangifte te doen uit angst voor hun agressor; of omdat ze minderjarig zijn of de familie hun zal veroordelen. Jaar op jaar stijgt het geweld. Triest.

 

Bedrijven, die culturele activiteiten steunen, kunnen 40% van deze donaties aftrekken van hun vennootschapsbelasting. De regering wil met deze nieuwe maatregel het aantal private schenkingen voor niet-commerciële culturele activiteiten opkrikken. Tegen lagere belasting dus. Gaat deze straks voor ons omhoog, denk ik zo...

 

De Aziatische moordenaars wesp is in Noord Spanje aangetroffen. Het is de meest gevaarlijke wesp in Europa, niet echt agressief, maar de nesten zijn goed verborgen en ze vormen een gevaar voor de bijen. Galicië, Cantabrie, Baskenland, Navarra en Catalonië zouden wellicht snel tot de regio’s behoren, waar deze wesp zich – komende vanuit Frankrijk – verspreidt. De EU is inmiddels verzocht om coördinerende controle op Europees niveau om de invasie te stoppen, nadat in Galicië gedurende de zomer deze wesp is aangetroffen. Warm en vochtig weer in het noorden is ideaal voor de wesp, hetzelfde klimaat als haar oorsprongsland China. In 2011/2012 werden alleen al in Baskenland ruim 1000 nesten gevonden en vernietigd. Deze Aziatische hoornaar (Vespa Velutina) is ca. 2,5 – 3 cm groot, met een aparte kleuring: donkere buik en oranje aan de voeten. Niet agressief voor mensen. Meestal dan.

 

De regio Valencia heeft een nieuwe wet per 20 augustus laten ingaan, waarbij een legale oplossing voor illegale gebouwen op niet-bebouwbaar land opgelost wordt. Na boete, een bepaalde overbruggingstijd en afspraak met de gemeente. Geïsoleerd staande gebouwen op niet-bebouwbaar land, gebouwd voor 1975 zonder gemeente licentie, zullen over kunnen gaan tot gelegaliseerd gebouw. Gebouwen, die niet aan de wetgeving van 1975 voldoen kunnen ook gelegaliseerd worden, als er niet meer dan 3 gebouwen binnen 1 hectare (10.000 m2) staan. Milieuaspecten zullen betrokken worden bij de besluiten, waar nodig aanpassingen of nieuwe infrastructuur plaatsvinden en de verplichting voor eigenaren, om de omgeving te beschermen. Gemeente is verplicht om tot een akkoord te komen met de eigenaar. E.e.a. moet de afbraak/opruiming van illegaal gebouwde huizen – zoals thans verregaand gebruikelijk – voorkomen. Het geeft wat rechtszekerheid – die tot die tijd volledig ontbrak – aan eigenaren van o.a. weekendhuisjes op de campo.