Spanje Nieuws

Let op je snelheid

De ‘’rijkeluis’’ belastingaangifte (ofwel  het bijzonder belachelijke modelo 720) laat zien, dat de echt rijken hun toevlucht zoeken in kunst, en dat ze sieraden en jachten loslaten. De meeste rijkdommen zitten overigens in onroerend goed. En in SICAV’s; investeringsmaatschappijen, die maar 1% belasting over winst betalen…Montoro triomfeerde dat in augustus de belastinginkomsten met 5,4 % gestegen waren. En dat de belastinghervormingen dus voordelig uitpakken. De socialisten zijn het hier niet mee eens: de belastinghervormingen zijn goed voor de rijken en zorgen voor nog grotere sociale ongelijkheid, want het is de kleine man, die betaalt.

 

Wederom mag Spanje een triest record vermelden: het land heeft het grootste aantal aan NINI’s in Europa; jongeren tussen 15 – 29 die noch studeren, noch werk hebben. Ruim 26%. 40% van de jongeren heeft een hoger opleidingsniveau dan hun ouders. De hoop is gevestigd op de nieuwe onderwijshervormingen. Wassen neus; want noch wordt te weinig besteed aan een innovatief schoolsysteem. Talenkennis, innovatie, ondernemerschap en het vergroten van probleemoplossend vermogen, assertiviteit en kennisvergroting? Achtergebleven ‘’kindjes’’.

 

Ach, laten we nog wat leuke uitdrukkingen de revue laten passeren: ‘’es un lio’’ betekent zoveel als door de bomen het bos niet meer zien. ‘’Estoy liado’’ ben je als je tot over je oren in het werk zit. Hacer su agosto verwijst naar iemand, die het goed doet. Het komt uit de tijd, dat augustusmaand op het land liet zien, of de oogst wel/niet succesvol zou was. Pringar is ook zo’n mooie; ploeteren – verwijzend naar de lange Spaanse werkdagen (ja hoor, na de siësta wordt nog lang doorgewerkt!) En Papeleo kan je toepassen als je de bureaucratie bedoelt; Veel papierwerk om iets te regelen dus.

 

Niet te geloven: Elisa Diaz, de dochter van de ex-boef-burgemeester van Alicante, Alperi – goed vriendje van Castedo – is veroordeeld voor handtastelijkheden die een Britse vrouw doof lieten worden. Een uit de hand gelopen ruzie. Maar daarmee kwam ze niet weg. Elisa. De verdediger pleit voor ‘’maar’’ 50.000 compensatie betaling. Als hem dat lukt, en ze betaalt, ontwijkt ze gevangenisstraf. Gaat de rechter niet akkoord, of betaalt ze niet, dan zou ze tussen 6-12 jaar gevangenis tegen zich te horen eisen. Reken maar dat het betalen wordt. De Alperis hebben namelijk ook heel veel geld, verkregen via fraude, corruptie en omkoping. Kan dit er wel van af.

 

Stiekem zijn ze wel. De Spaanse Trafico (verkeersdienst). Ze hebben de ''vrije voet voor boete'' over de maximumsnelheid geniepig even verlaagd. Was 12-15 km, nu is het nog maar 8 km bovenop de maximum snelheid (en uit eigen ervaring zelfs 6 km). Want de target voor boetes innen van 384 miljoen dit jaar moet wel gehaald worden. Tot juli kwam al 183 miljoen binnen. Nog even wat hardrijders plukken dus. Liefst dubbel zo veel. Want als je snel betaalt, hoef je maar 50% van de boete te betalen. Ge zijt gewaarschuwd.