Spanje Nieuws

Fracking en schijnheilige religieles

Zappy is alweer de fout ingegaan; na Cuba bezocht hij recent de Marokkaanse Koning. Ook al is het diplomatiek verboden, om naar de Oost Sahara - gecontroleerd door Marokko – te gaan; de UN acht dit gebied als een niet-autonoom gebied, in afwachting van dekolonisatie. De regering is buitengewoon geïrriteerd hierover.

 

Britse en Spaanse kernenergie-bedrijven willen hun commerciële relaties vergroten, blijkt uit een Nuclear Forum, recent gehouden in de Britse Ambassade te Madrid. Bedrijven van beide landen presenteerden hun producten, diensten en capaciteiten om nieuwe commerciële mogelijkheden te verkennen. Gezamenlijk willen ze projecten in hun eigen landen opstarten, maar ook gezamenlijk in andere landen, waar kernenergie in opkomst is.

 

De wegenbouwers hebben hun voorstel, om een tol op alle wegen te heffen, opgegeven. Het idee was om zo het opgehaalde geld te gebruiken voor herstel van wegen en infrastructuur. Men had op ruim 6,8 miljard gehoopt. Stel je voor, overal tol betalen. Ze zijn gek, die Spanjolen….Ja, ja, niet alleen bankiers en politici kunnen er wat van, vakbondsbestuurders ook. Met zijn zwarte kaart heeft Torres, UGT lid in Caja Madrid, ruim 79.000 Euris uitgegeven voor posters, plakkaten, hotels en tripjes voor gedelegeerden van de vakbond. ABC maakte eerder melding dat ruim 152.000 vakbondsleden hun lidmaatschap hebben opgezegd sinds de corruptiezaak ERE in Andalusië. Maar ook de vakbond CCOO blijkt verwikkeld in ‘’blanco’’ creditcards en fraude met (niet bestaande) cursussen.

 

Het Canadese bedrijf BNK wil de 1e zijn die gaat fracken in Spanje. Zij willen 10 hectaren land in publiek eigendom gebruiken om 6 bronnen op 4,5 km diepte aan te boren in het noorden van Burgos, onder de projectnaam Sedano. Ook willen ze nog eens 21 grondstukken in Burgers om het benodigde water te verkrijgen, genaamd project Urraca. Om tests te kunnen uitvoeren moeten ze een tijdelijke goedkeuring voor het gebruik van het land voorleggen. Af te geven door de regering. Maar verschillende lokale autoriteiten weigeren om te verkopen of te verhuren. 3 stukken van 106.000 m2 zijn al aangekocht. De ‘’Staatscourant’’ van Spanje, het BOE, heeft op 12 maart het proces gestart om het publiek te informeren over deze 2 projecten. BNK moet bovendien bij Junta de Castilla & Leon en Urraca zorgen voor een ‘’voordelige’’ declaratie over de milieu impact van hun fracking project. Het water zou wel eens een streep kunnen zetten door deze ambities, want BNK benodigd ca. 2000 m3 gedurende het perforatiestadium, en als fracking echt gaat starten, nog eens 1000 m3. 2,5 miljoen is al geïnvesteerd in het overbrengen van materieel vanuit Canada naar Spanje, en ze betalen een dagelijkse rente van 25.000. De investering door BNK zelf wordt geschat tussen 10 – 20 miljoen. Eigenlijk te krom voor woorden; fracking loont met de huidige lage olieprijzen echt niet meer. Het is te hopen dat de lokale overheden de boel blijven blokkeren, maar ik vrees voor overrulen door de regering.

 

Nog nooit was de Spaanse staatsschuld zo hoog: ruim 1000 miljard Euro. Ofwel 97,7% van het BNP (92,1% in 2013). Voor de economische crisis van 2008 was de staatschuld ‘’maar 36% van het BNP en volgens Europa mag niet meer dan 60% staatsschuld zijn. Voor sommige landen dan, nietwaar?

 

In Cantabrië zijn in een grot – bekend als Aurea Nota, gelegen in het Desfiladero de la Hermida ravijn, ongeveer 50 meter boven de Dewa rivier  en behorend tot de gemeente Penarrubia - wandtekeningen uit het paleolithicum gevonden. Opvallend zijn hierbij vooral de geometrische composities en stippen, gemaakt met vingers, die in verf waren gedoopt. De grot werd onmiddellijk afgesloten door de regionale autoriteiten, maar voorlopige rapporten spreken over de mogelijkheid, dat deze rotsschilderingen werden gemaakt door mensen, mogelijk stammend uit de pre-magdaleense cultuur. Het culturele en wetenschappelijke belang van deze vondst is reeds onderkend; de Aurea Nota is de eerste, gedocumenteerde paleolithische vindplaats van paleolithische grottenkunst. Omdat het meer in het binnenland ligt dan andere grotten, vindt men het ook een groot cultureel erfgoed. In Cantabrië zijn al ruim 60 grotten bekend met wandschilderijen/tekeningen, waarvan 10 tot de Unesco Werelderfgoedlijst behoren. De bekendste daarvan is Altamira.

 

El Pais meldt, dat ruim 185.000 Spanjaarden elk jaar overlijden in ziekenhuizen; meer dan 47% van alle doden. De Spaanse Associatie tegen Kanker geeft aan, dat 50% van degenen die doodgaan, geen toegang hebben tot teams, die palliatieve zorg bieden en zo hun lijden verlichten.

 

Schijnheilig; het nieuwe Spaanse Leerplan voor de religie-les gaat uit van ‘’de kosmos is van goddelijke oorsprong’’ en ‘’de mens is op zichzelf gesteld en kan zonder God niet gelukkig worden’’. Andere religies worden niet meer behandeld, en thema’s zoals abortus en euthanasie zijn niet voorzien. Ook binnen Spanje was protest te constateren over het nieuwe plan. De staat zou zich aan de Katholieke Kerk onderwerpen, zeggen de socialisten (PSOE – de oppositie dus van de conservatieve PP). Een trend tot (katholiek) fundamentalisme kan niet ontkend worden, aldus een theoloog en criticus van de Kerk (Tamayo). Het concept wordt door El Periodico omschreven als hopeloos veroudert, en zelfs de vakbond van de religie leraren hekelt het plan en vindt dat kinderen zo op ontoelaatbare wijze worden geindoctrineerd. Maar Minister van opleiding Wert wijst elke kritiek en verantwoordelijkheid van zich af. Hij heeft de informatie alleen maar gepubliceerd, het zou de Katholieke Kerk zijn, die bepaalt, wat in het vak religie aan Spaanse scholen onderwezen moet worden. Aldus een afspraak tussen het Vaticaan en Spanje uit 1979. Maar de regering heeft zelf in 2014 dit vak opgewaardeerd tot hoofdvak, en de behaalde cijfers zijn evenveel waard als die voor rekenen, Spaans of Engels. Meer scholieren moeten hierdoor het vak gaan volgen, want op de basisschool volgt nogmaar 65% dit vak, en op hogere scholen nog maar 38%. Het kan natuurlijk ook averechts uitpakken; want de meerderheid van de jongeren in Spanje vindt dat religie iets privés is, en bevoordeling van de Kerk wordt door zowel ouders als scholieren niet gewenst. Verplicht is het vak niet, je kunt ook kiezen voor ‘’sociale en burgerwaarden’’. De Kerk wijst de kritiek terug als zijnde een poging, om de Kerk in het openbare leven verder weg te drukken.