Spanje Nieuws

Over cursussen, Sephardim en fouterikken

Kijk, de nieuwe wetgeving straft illegale partijfinanciering. En als deze wet – die overigens wacht op goedkeuring van de Senaat, en naast partijen ook geldt voor federaties, coalities of verkiezingscomités -  erdoor komt, dan wordt de PP gestraft. En wel met een 4-5 voud van het bedrag, wat illegaal is ontvangen. Maar het initiatief uit 2013 is nog niet van kracht…

 

Aemet, de Spaanse meteorologische dienst meldt, dat de afgelopen winter kouder en droger was, en dat het voorjaar warmer zal worden dan normaal. April tot juni zou minder regen geven, is de voorspelling. Ja, het ‘’voorschot’’ kregen we in maart.

 

In de zaak ‘’Corrupcion Andalucia’’ zijn ruim 1000 personen betrokken en gaat het om fraude van ca. 6 miljard; politieke scandalen overheersen de pers in de aanloop op de verkiezing. Vooral rondom de Minister van Treasury, Montoro, die publieke aanbestedingen gunde aan een bedrijf, waar hij tussen 2006 – 2008 zelf werkzaam was.

 

De krant Informacion meldt, dat Britten ruim 40% meer huizen hebben gekocht in 2014 in de provincie Alicante, door de lage Eurokoers en de spanningen in Afrika. De ruim 16.400 huizen die gekocht zijn, leverden 2 miljard op aan de economie. Op de Balearen zijn bouwinvesteringen met ruim 29% gestegen, na jaren van recessie. De prijzen lijken weer iets aan te trekken.

 

De regering heeft veranderingen aangebracht die betrekking hebben op werk gerelateerde cursussen om zo meer transparantie en kwaliteit voor werknemers & werklozen te bieden en om fraude tegen te gaan. Vakbonden en de Spaanse Confederatie van Bedrijven zullen niet langer een rol spelen in deze cursussen. Misschien worden dan ook cursussen zoals ‘’hoe bestuur ik een jacht/leer ik zingen, blokfluit- of gitaarspelen’’ vervangen door echt relevante?

 

En het was te verwachten in het verkiezingsjaar. PP is weer gul en gaat opnieuw ambtenaren aannemen; ruim 7400. Natuurlijk buitengewoon naïef om aan te nemen, dat een lean-and-mean overheid slagkrachtiger is, maar vooral ook minder kost. Immers, de een moet de ander controleren.

 

Het kan niet op. Nog een wetje is er even doorgejast. Wel makkelijk, als je de absolute meerderheid hebt; niks polderen, lang debatteren of soebatten of compromissen zoeken. Deze gaat erover, dat mensen die veroordeeld zijn voor criminele activiteiten, huishoudelijk geweld, mensensmokkel of hulp bij illegale immigratie; terrorisme en seksueel (kinder) misbruik geen vrijwilligerswerk mogen doen. Nou ja, zeg.

 

Het is toch niet te geloven. Of beter gezegd, verbazen doet het niet meer: nu eens niet banken, politici, rijken of zakenlui in het vizier, nee, het is de mijnindustrie. Een krant meldde de ‘’truc’’ van de directeuren van mijnbedrijven, die zich zelf hebben laten registreren als mijnwerkers, zodat ze vroeg met pensioen kunnen en doorbetaald worden. De zonen van een directeur van de Vilora Mijn zijn geregistreerd als veiligheidsbeambten. En het bedrijf rechtvaardigt de behoefte voor veiligheid, omdat ze wel eens onder de grond moeten gaan…

 

Deze week is definitief de wet gepresenteerd om Sefardische Joden, die een link/relatie met Spanje hebben, de Spaanse nationaliteit toe te kennen. Sefardische joden werden in 1492 het land uitgejaagd. De Senaat moet nog goedkeuren, maar men verwacht inwerkingtreding binnen 1 maand. De integratietest is voorbereid door het Instituut Cervantes. Groot interesse voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit bestaat in landen zoals Israël, Turkije en Venezuela; mogelijk zelfs 90.000. De test bestaat uit 2 delen; accreditatie van de Sefardische afkomst en de accreditatie/link met Spanje. De eerste is te behalen door het overleggen van een lidmaatschap van een Federatie van een Joodse Gemeenschap in Spanje, of de eigen, of van een rabbijnse autoriteit in het woon land. Het gebruik van Ladino als taal is voldoende, evenals enige aanwijzing van het horen tot een joodse gemeenschap. Een geboorte- of trouwacte, zowel als een voornaam uit een Sefardische lijn van Spaans origine is eveneens nodig. Voor de Spaanse accreditatie geldt: het bestuderen van de geschiedenis en de Spaanse cultuur, kennis van ladino, en genoemd zijn in de lijst van beschermde Sefardische families in Spanje plus het doen van vrijwilligers/welzijnswerk (?). Een talentest is verplicht, behalve voor diegenen uit landen, waar al Spaans wordt gesproken. En dan volgt ook nog de integratietest, zoals deze voor iedereen geldt, die de Spaanse nationaliteit wil verkrijgen (de meeste Spanjaarden zouden overigens zakken voor deze test).