Spanje Nieuws

Over grote mannen en andere zaken

De resten van de “Grote Man’’ zijn gevonden in Lucena (Cordoba), een stad waar ooit slaven werden gecastreerd. In oktober 2006 werd een eerste ontdekking gedaan, toen de hond van een wandelaar hem vrolijk een (menselijk) bot, dat hij had gevonden bij straatwerkzaamheden, bracht. De lokale politie en Guardia Civil kwamen eraan te pas, plus de Nationale Politie en overstroomden het dorpje van 43.000 mensen. Want er kwamen nog meer botten tevoorschijn. Eerst dacht men aan een massagraf uit de Burgeroorlog, maar de stadsarcheoloog kwam na kort onderzoek tot de conclusie, dat het een Joodse begraafplaats was met honderden tombes. En in een van deze tombes vond men de resten van een reus, overleden zo rond zijn 30e, die naakt was begraven, maar omwikkeld met een doek, met het gezicht naar Jeruzalem gedraaid. Mogelijk leefde deze gigant rond 1050, in het toenmalige kalifaat van Córdoba. De man werd Ellossana genoemd (‘’God bescherm ons in het Hebreeuws) en hij leefde in luxe. Lucena was toen Joods, onafhankelijk van de Islamitische macht in Cordoba, Sevilla en Granada. Moslims en Christenen mochten de ommuurde stad niet binnenkomen. De Joden castreerden hun slaven die vervolgens naar paleizen van moslimleiders werden gezonden. De man is zo groot geworden als gevolg van een zeldzame aandoening van de hypofyse, kon geconstateerd worden. Tot zover zijn te Lucena 346 tombes gevonden, 196 ervan bevatten menselijke resten. De Joodse Gemeenschap trachtte de uitgravingen te blokkeren via een diplomatieke klacht aan de Spaanse regering en Joden protesteerden bij de opgravingsplaats. 2011 werden de stoffelijke overschotten van de ‘’Grote Man’’ overgebracht naar Granada voor nader onderzoek, en daarna direct weer terug gebracht naar zijn heilige graf, omdat de Joodse bevolking dit als grafschending zag. Daarna werd hij opnieuw begraven in bijzijn van de belangrijkste rabbi in Spanje, Moshe Bendahan, in aanwezigheid van 40 afgevaardigden uit Joodse Gemeentes uit heel Europa.

 

Boos dat ze zijn, de oppositie (PSOE) op de PP: levenslange gevangenisstraf mag weer, en dit is weer een stap naar een politiestaat waarbij de PP misbruik maakt van haar macht voor eigen gewin, vooral in verkiezingstijd. Terwijl levenslange gevangenisstraf eigenlijk niet passen binnen de Grondwet. Mocht de PSOE weer aan de macht komen, dan weten we’t al; wordt deze wet weer teruggetrokken. Zo gaat dat hier. Overigens heeft Spanje nogal veel gevangenen: 147 per 100.000 inwoners. Frankrijk heeft maar 95, Duitsland 79 en alleen Oost Europa kent hogere getallen dan de Spaanse. En toch, als we naar de criminaliteit kijken, staat Spanje relatief laag: 46 op elke 100.000 inwoners. Zweden scoort aan top met 146.

 

Nee maar, waarom verbaast dat niet? De Belastingdienst heeft nooit gecontroleerd, hoeveel belastinggeld eigenlijk naar de Kerk ging. Nee, zeg, stel je voor. Ze hebben er geen moeite mee, om politieke partijen, of NGO’s te controleren, maar ze geven nu aan, dat ze graag willen monitoren hoeveel geld de burgers aan de Katholieke Kerk geven. Onder de nieuwe ‘’transparantiewet’’ zou dit kunnen. Nu is het zo, dat de Kerk zelf bepaalt, hoeveel publiek geld zij nodig heeft en legt dat vast in een memorandum. Zonder controle hierop. Bovendien krijgt de Kerk ook geld door het vinkje op het belastingformulier, waarbij 0,7% van de betaalde belasting naar hun gaat (Opletten dus, als je voor het eerst een belastingformulier invult, dat je dat NIET aanvinkt, als je dit niet wilt!). En daarnaast komt nog veel geld uit allerlei kanalen, zoals publieke fondsen. Belasting op onroerend goed betalen ze ook al niet. Wel geld zat. Voor 2015 bestaat de intentie om het inkomen van de Kerk te controleren, maar het ontbreekt vooralsnog aan tijd, om dat te doen. Verbaast me niks.

 

Die Banco Madrid toch; had volgens de anti-corruptie aanklager een structuur, om geld wit te wassen. Vip cliënten kregen een speciale behandeling om geld te verstoppen voor de Belastingdienst, terwijl aan de voorkant zogenaamd bankzaken werden gepleegd. Nu worden alle rekeninghouders gecontroleerd (en die zijn dus nu gewaarschuwd, dus de vogel is al gevlogen).

 

 En El Pais meldt, dat el president Mas van Catalonië een overeenstemming heeft bereikt met de onafhankelijkheidspartijen, en vooral ook met de toch wel steeds weer weifelende ERC, om eensgezind onafhankelijkheid uit te roepen, 18 maanden na de stemming van 27/9/2014. Burgers wordt niks gevraagd; terwijl nu al een ruime meerderheid tegen is. Hoogmoed komt voor de val…Hopelijk voor 2017.