Spanje Nieuws

Media zijn schuld en let op snelheid

Paniek in de Gemeentes, meldt La Verdad in Murcia; de wethouders die hun baan verloren door de afgelopen verkiezingen, proberen zo snel mogelijk nog al die documenten weg te werken die niet koosjer zijn….En dat kunnen de papiervernietigers niet aan; blijkt uit een foto. Hoezo, vernietigen?

 

1,2 miljoen wil  het Nationale Gerecht  van de PP voor de zogenaamde B-rekening. De beide penningmeesters – Barcenas en Lapuerta – worden gezien als leden van een criminele organisatie. Sprake is dus van de thans fors verlies lijdende partij PP van premier Rajoy…

 

Spanje vroeg de EU om continentale bankfusie te bevorderen…? Nationale grenzen moeten wegvallen om een Europa wijd financieel systeem te ontwikkelen. En de ECB zou in haar ogen niet alleen de Eurozone inflatie als gemiddelde voor alle landen kiezen, maar ze zouden ook rekening moeten houden met de variaties per land, om zo te voorkomen, dat rentes dalen. De Maastricht criteria zouden opnieuw herzien moeten worden voor inflatie, arbeidskosten, handelsbalans om de accumulatie van ongelijkheid te voorkomen, om zo de Euro te versterken. Spanje wil verder een complete fiscale unie, met een gezamenlijk budget voor alle EU-landen, die ook schuld toestaat, plus instrumenten om schuld gezamenlijk te dragen. En Eurobonds, die willen ze ook.  Oh ja, en passant wordt nog even melding gemaakt van het feit, dat Spanje haar publieke schuld in de EU flink heeft vergroot tussen 2011-2014, en wel tot 97,7% BNP (het was 69,1%).

 

Onder druk wordt (bijna) alles vloeibaar. In elk geval moest Rajoy toch bakzeil halen en wil nu toch hervormingen binnen zijn partij/regering doorvoeren om nog een fiasco te voorkomen. Daarvoor moet Dame Cospedal opgeofferd worden, want die gaat teveel voor (eigen) ego’s…

Het is magertjes gesteld met Spanjes jeugd; ruim 50% van de 16 – 29 jarigen mist ervaring in het gebruik van computers op het werk. Alleen Italië stijgt daar nog bovenuit…

Banken moeten de fysieke residentie van hun cliënten opgeven. Belastingzaken is bezig met regelgeving, waarbij Spanje zich aansluit op het internationale systeem, zoals voorgesteld door de Organisation for Economich Development and Cooperation. Ja, en dan?

 

Het zo gehate fracking; de oppositie valt scherp uit tegen de PP en verwijt hun blind en besmet te zijn door deze techniek te bestempelen als het doekje-voor-het-bloeden van energieafhankelijkheid. De motie, die ingediend was om fracking te verbieden, haalde het niet. Nee, dank je de koekoek, als de PP nog in haar eentje kan regeren. Domheid werd de PP verweten, aangezien het proces kostbaar is, en de winstgevendheid sterk afhankelijk is van wat de olie/gasmarkt doet. Nog afgezien van waterschaarste en milieurisico’s. Bovendien werd kritiek geuit op de laakbaarheid om wil/wens van de gemeenschap te negeren (Spanjaarden willen geen fracking). De PP argumenteert, dat duurzame energie niet het middel is om energieafhankelijkheid de voorkomen. Oh nee? Wel in veel andere landen investeren, hier de boel ruïneren, investeerders te bedotten en burgers te beknotten terwijl wind en zon in overvloed aanwezig is? Kom nou toch. En ook de autonome regio’s eisen hun recht op om zelf te mogen beslissen of ze dit proces wel/niet toestaan, maar ja, de Staat gaat voor de regio. Ofwel politiek, geld en macht gaan voor burger, land, natuur, milieu en welzijn.

 

Degene, die veroordeeld is voor belastingontduiking en zo, kan verhinderen dat zijn naam online bekend wordt. Door de schuld te betalen. Nieuwe wet dus. Fijn voor de fraudeurs…

En weer is Valencia een corruptieschandaal rijker. Ditmaal betreft het de afgevaardigde van de regering, Castellano, die in ruil voor een 33 miljoen-contract mocht jagen, hammen, en ruim 750.000 aan geld en andere leukigheden kreeg toegestoken. Rajoy heeft hem ontslagen en uit de partij gezet. Potverdrie, kan hij – naast die andere 150 gevallen – nu niet gebruiken…

En het is gewoon niet eerlijk, meldt Rajoy. Het zijn de media, die alsmaar doorzeuren en schrijven over corruptie, die zijn schuld aan het slechte verkiezingsresultaat. Is toch waar, altijd weer een corruptie. Lijkt autodrop wel. Oh pardon, verkeerde reclame…

 

En mocht u de komende maanden rijden in Spanje, let dan op; 50 vehikels van de groengrijs gekleurde Citroen C4 Picasso zijn voorzien van een onzichtbare radar, om snelheidsduivels te pakken. Ze zijn geplaatst in de grill aan de voorkant.

 

Soms moet ik het wel 3x lezen, en dan nog denk ik, snap ik het nou? Eerst lees ik dat de Senaat een dramatische keus heeft gemaakt – ten voordele van de burger. Over de zogenaamde hypotheken wet, die gaat over bescherming van kopers, die vanuit goede wil/onwetendheid een huis bouwden op niet-bebouwbaar land. Prima, denk ik dan. Maar verderop lees ik dat men NIET de aanpassing goedkeurt, die de onwetende koper beschermt tegen illegale huizenbouw. Het bericht sluit af met de mededeling, dat dit probleem kennelijk nu echt onder de aandacht van de regering is gebracht. Niet meer te snappen, zo.