Spanje Nieuws

Onbehoorlijk bestuur, extra controle en foute ziekenhuis...

Die Spanjolen toch. Internationale arbitragezaken over het intrekken van contracten over jarenlange overheidssubsidies voor duurzame energiesubsidies blijken succesvol. Deze worden achter gesloten deuren uitgevochten in Stockholm, Parijs, Geneve en New York. De kans op compensatie van investeerders is realistisch. Spanje wil deze zaken liever uitvechten voor het Europees Juridisch Hof. Duurt lekker lang. Hoe zat het ook alweer? Tot november 2011 ondersteunde de regering de duurzame energie, maar toen besloot ze plots, dat de 30% subsidie die betaalt werd aan solar-energieproducenten/investeerders te schrappen. Er zouden nog meer van deze eenzijdige annuleringen plaatsvinden, onder het mom, dat de consument dit niet zou kunnen betalen. Al diegenen, die dachten, veilig te investeren met gegarandeerde winsten over tientallen jaren, zagen hun geld in rook opgaan. Duizenden Spaanse investeerders hebben inmiddels rechtszaken bij de Spaanse Hoge Raad aangekaart. Maar de buitenlandse investeerders spanden 19 arbitrage zaken aan, onder gebruikmaking van de mogelijkheid via de Energy Charter of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Nog maar de 2e keer, dat investeerders deze wetgeving hebben gebruikt om klachten bij de EU in te dienen. In 1991 werd deze wetgeving geïnstalleerd om investeringen in vooral Sovjetlanden te beschermen, en zo investeerders garanties te bieden. Nu zijn er dus een 20-tal investeerders die claimen, uit Abu Dhabi, Duitsland, Canada en ook Spanje (Abengoa en Isolux). 19 van deze arbitragezaken zijn bij Spanje binnengekomen, op basis van de investeerdersbeschermingsclausule (ICSID); Stockholm Chamber of commerce en dus UNCITRAL. Oeps…Het zou wel eens miljarden (belastinggeld) kunnen kosten. Spanje probeert het proces te vertragen, onder het mom dat een democratisch gekozen parlement de subsidie had stopgezet en dat er nog steeds een redelijke winst gemaakt kan worden. En..Spaanse investeerders zouden eveneens hieronder vallen, niet alleen buitenlandse. Die stellen echter, dat Spanje eenzijdig de principes van fair en gelijkwaardige behandeling heeft verbroken. In NL noem je dat onbehoorlijk bestuur… UNCITRAL denkt, dat een eerste arbitragebesluit klaar is over over 18 maanden. Het verschil tussen arbitrage en de EU-wetgeving kan vervelende gevolgen hebben (reden, dat men ook bij het TTIP huiverig is voor een dergelijke constructie). Jurisprudentie over arbitragezaken bestaat niet, het proces vindt achter gesloten deuren plaats en pas na een definitief besluit wordt e.e.a. bekend gemaakt. Spanje kan dus sommige zaken winnen of juist verliezen. Een onwenselijke situatie, waarbij juristen weinig spelruimte hebben: zonder jurisprudentie en met arbiters, die te vaak de belangen van investeerders honoreren. Ga maar vast sparen.

 

Wederom heeft de regionale regering het IKEA project te Alicante op ijs gezet. Vanwege verdenking van corruptie en het voortrekken van de promoter/bouwer Ortiz. Is al jaren zo, dit getouwtrek. Als ik IKEA was, zou ik de stekker eruit trekken. Of naar Elche gaan.

 

Belastinginkomsten hebben het tekort van Spanje tot mei weten te verlagen met 16%; nog maar 21,9 miljard. De gemiddelde belastinginkomst bedroeg 4,6% en de extra belastingen leverden 7,4% op, BTW leverde nog eens 8,5% extra op. Gelukkig groeit ook de economie weer wat, en het lijkt erop, dat Spanje langzaam uit het crisis dal uit krabbelt. El Pais schrijft over een onderzoek door het National Statistic Instute over salarissen, waaruit blijkt, dat de beste/grootste salarissen worden betaald in Madrid. En kopt: De rijken in Madrid en de werkelozen in Cadiz. La Verdad – krant van Murcia – meldt, dat de regionale regering de ontziltingsinstallatie te Escombreras als niet levensvatbaar heeft beoordeeld.

 

Een beetje dom en strategisch niet echt slim, zo lijkt de leider van Podemos thans te opereren. Hij wil nu primaire partij-verkiezingen, om straks zijn partij in de algemene verkiezing te Spanje te leiden en ook te winnen. Het gaat hier om 100% controle over zijn partij. El Mundo schrijft, dat hij 1 lijst heeft opgesteld, om zijn eventuele criticasters uit te sluiten en dat zijn verkiezingssysteem garandeert, dat hij president wordt van de partij. Democratie a la Syritza zeker.

 

Het Limonar Health Center in Malaga wordt onderzocht door de Andalusische Gezondheidsservice (SAS), nadat 11 van de 50 werknemers kanker kregen en 4 daaraan overleden. Ergens moet er iets mis zijn, als in plaats van een gemiddelde voor kanker van 2-3% in dit centrum ineens sprake is van ruim 20% - nog erger dan Tsjernobyl. De Junta de Andalucia heeft 2 jaar geleden al eens de situatie onder de loep genomen, maar toen geen radioactiviteit gevonden. Maar de werknemers eisen nu nieuwe controles. Het onderzoek moet tevens ook uitsluitsel geven, of er een verband is tussen de kankergevallen; het betreft uitsluitend vrouwen, de meesten werken als verpleegster; 4 darm-, 2 baarmoeder-, 2 borst-, 1 long-, 1 pancreas- en een hersenkanker zijn daar gediagnosticeerd. De Medische Vakbond is boos, nadat ze de zaak al in 2013 hadden gerapporteerd, toen waren het al 8 gevallen. De werknemers zijn bang om te werken en de werkomgeving is zeer gespannen.

 

En Trafico gaat weer 4 keer extra controleren, o.a. met mobiele radar: afgelopen vrijdag is gestart met extra controles; tussen 6-12 juli wordt extra gelet op de staat van de auto; te snel rijden krijgt extra aandacht tussen 20 – 26 juli en alcohol en drugs worden onder de loep genomen vanaf 15 augustus. Dat je het weet.