Spanje Nieuws

Hitte, gesjoemel met budget en boete op solar energie

Het gaat echt niet goed met de grote hitte/te grote droogte. In de provincie Malaga dreigen honderden families failliet te raken, die hun geld verdienen met landbouw: olijfolie-oogst zal minimaal zijn, en de kwaliteit zo slecht, dat het naar de goedkope oliesector (die weinig opbrengt) moet. Wijngaarden zullen naar schatting ook 30 – 50% minder opbrengen. Kastanjes? Ook 50% minder oogst verwacht. Amandelen? Zelfde verhaal. Aardappel- en uienoogst was veel vroeger door de hitte. Groente en citrus zijn eveneens in gevaar, maar men tracht te redden wat te redden is, door meer water te geven. Ook de bijen hebben te lijden onder de constante hitte, ze produceren 40% minder honing. Spanje’s import van olijfolie is verdrievoudigd vanwege de slechte oogsten. Er wordt met name in de Magreb aangekocht. Ongekend fenomeen voor Spanje met 44% marktleiderschap op de olijfoliemarkt.  De anijsoogst daalt met 50%. Heel triest.

 

Buitenlandse investeerders hebben inmiddels de helft van de Spaanse staatsschuld opgekocht (ruim 400 miljard is geïnvesteerd), terwijl de banken ¼ van de totale schuld controleren. De regering doet weer een greep in de pensioenkas (Social Seguridad); die is nog maar goed voor 3 maanden;de regering heeft tot nu toe meer dan 41 mijlard van deze '' piggy bank'' afgehaald, en in 2016 voorziet het budget  wederom 6 miljard ''geldpik''. Ondertussen hebben de directies van Santander 6 miljoen verdiend in het afgelopen half jaar... 

 

Water is nog steeds een politieke splijtzwam; de meningsverschillen binnen de PSOE zijn groot: de bestuurder van Castilla La Mancha claimt een schuld van 3 miljoen, te betalen door Valencie, die het water zou nemen zonder ervoor te betalen, terwijl Valencia thans de ergste droogte sinds 15 jaar beleeft.  En de provincie Alicantie zal in 2017 een tekort hebben van 400 artsen, als degenen, die tot die tijd met pensioen gaan, niet worden opgevolgd. De sterke vergrijzing van artsen is met name te zien bij huisartsen, reumatologen en plastische chirurgie.

 

Staatschulden zullen dalen tot 98,2% van het BNP eind 2016. Rente op schuld zal in 2016 ruim 33, 4 miljard bedragen (2,93% BNP), een 9,5%/jaar, t.o.v. 10,2% dit jaar. De regering verwacht meer belastinginkomsten, het inkomen zal groeien met 0,2%, met betere economische vooruitzichten. Inkomen van directe belastingen en Social Security (de pensioenpot zeg maar), zal met 4,8% stijgen, ondanks een verlaging voor inkomens- en bedrijvenbelasting. Daarvoor zullen andere belastingen stijgen, aldus de regering. Publieke aanbestedingen blijven hangen bij 1%, na de 8,5% investering van dit jaar. Nog maar 13 miljard dus. Publieke bedrijven zoals Adif, Renfe en Aena zullen 0,5% minder betalen, terwijl 5 miljard wordt geïnvesteerd in infrastructuur; vooral AVE (trein) verlaagt haar budget met 45%. Ruim 2, 3 miljard gaat naar wegen. Minder geld is er voor werkloosheid; 22% minder werkloosheidsuitkering in 2016. Maar als de werkloosheid stijgt, stijgen ook de kosten met 10%. Dit kan rekenen op hevige kritiek van internationale financiële organen. Pensioenen vreten ongeveer 40% op van het budget, 38,5% gaat op aan staatsbudget. Er komt meer geld voor research en ontwikkeling (plus 2,2%). Het budget voor militair onderzoek daalt met 13% naar 631 miljoen. De kerk ontvangt 13,2 miljoen/maand; 0,7%, opgebracht door belastingbetalers (als je een kruisje zet). Catalonië krijgt de meeste regeringsfinanciering (1,8 miljard), 12% meer dan dit jaar. Het Koningshuis ontvangt 1% meer dan ambtenaren,  de staats tv RTVE krijgt 50 miljoen meer in 2016, 6,4% meer wordt gestopt in gezondheidszorg (gehandicapten o.a.), maar het komt uit hetzelfde potje, wat maar met 3,6% stijgt tot 4 miljard…. Huizensector blijft op 587 miljoen, waarvan 94% opgaat aan promotie, administratie en hulp voor renovatie en facilitering van nieuwe 1e kopers. De rechterlijke macht wordt gemoderniseerd met 106 miljoen (tot 1,57 miljard) en 1,7 miljoen is bestemd voor 25 nieuwe staatsrechters. Aldus de minister van economie, Montoro gepubliceerde ‘’coherente’’ budget voor 2016…. Maar…Rajoy is niet in staat gebleken, om de uitgaven – ondanks alle besparingen en beperkingen – te controleren. De financiering van schuld, en de verschuiving van geld van Social Security naar de Staatskast hebben alle spaargelden  van de afgelopen jaren opgesoupeerd. In 2011, voordat de PP aan de macht kwam, ging het om 150 miljard; in 2016 wordt het 157 miljard. 7 miljard meer dus.

 

Minder bekende onderdelen in het budget zijn o.a. deze: Het kabinet verhoogt de belasting voor de transfer van titels van nobelen met 1%. Ofwel, als een vader zijn zoon de titel overdraagt, moet hij 2726,00 betalen. Transfer naar neven komt het duurst te staan, wel 6834,00. Er komt een bevriezing van subsidies voor de beveiliging van politieke partijen. De staat betaald 52,7 miljoen aan de partijen en 2,7 miljoen extra voor beveiliging, lees je een zin verder. Heel krom, nietwaar? Bevriezing van subsidies voor vakbonden en werkgeversorganisaties; die blijven dus op 11,6 miljoen. Het kabinet ziet af van de afschaffing van de rijkdoms-belasting; die zou in 2011 afgeschaft worden, toen verlengd naar 2013 en het is nog steeds van kracht. Met dien verstande, dat de staat de opbrengst terug zal geven aan de autonome regio’s en een nieuwe belofte voor afschaffing per 2017. Geloof er geen barst van. Het budget voor belastingontduiking/fraudeopsporing stijgt met 0,3%  en men verwacht 9,4 miljard extra op te halen daardoor (echt niet). Ruim 410.000 mensen krijgen geen  werkloosheidsuitkering  meer omdat ze  gefraudeerd zouden hebben. Dit levert een besparing van 2,1 miljard op. Nog meer controles tegen werkloosheidsfraude worden ingezet. De regering heeft tevens voor het 4e jaar wederom de verlenging van zwangerschapsverlof met 4 weken voor geboorte, adoptie en zorg vertraagt. Wat beloofd was voor 2011, gebeurt mogelijk in 2017.

 

Rodrigo Rato (ex IMF/ex Bankia), aangeklaagd voor fraude en corruptie, schijnt een private audiëntie met de Minister van Binnenlandse Zaken gehad te hebben.  Oppositie gelooft niet, dat Rajoy hier niets van wist, en eist uitleg. De Minister roept ‘’persoonlijke zaken’’, maar dat wordt niet gepikt.

 

En Soria, de minister van Industrie, gaat de belasting voor burgers, die solar panels instaleren om zelf electra op te wekken voor eigen gebruik, aanpassen. Produceer je minder dan 10 kW, hoef je geen belasting te betalen voor ‘’electra, geproduceerd buiten het nationale electranet’’, maar ze moeten nog wel een tol betalen om de kosten voor onderhoud van het systeem, en andere kosten, die de Spaanse electrabedrijven maken (welke dan????).  De aanpassing is het gevolg van protesten op de recente wetgeving inzake duurzame energie, goed te keuren in september a.s. Deze geldt alleen voor de kleine burgerman en kleine kantoren of opslagplaatsen. Grotere bedrijven die hopen, geld te besparen door zelf electra op te wekken met grotere installaties, zijn de klos, die moeten dus zowel de belasting als de tol betalen.  Het is toch werkelijk niet te geloven dat Spanje een belasting en de zogenaamde ‘’ondersteuning tol’’ instelt  voor privé- en bedrijfsmatige producenten van solar en wind energie die hun surplus ook naar het nationale net willen leveren. Alles wordt in het werk gesteld, om dit soort goede initiatieven te ontmoedigen, of ervan te profiteren. Velen zien dan ook af van investering in duurzame energie. En wat zegt Soria vervolgens? Het afzien van de belasting op zelf geproduceerde solar energie is een belasting-breuk, die door andere consumenten opgehoest moet worden, omdat deze producenten noch de verkoopbelasting betalen of andere opslagen voor de energie, die ze opwekken, en omdat ze profiteren van het nationale net, als back up, ook al consumeren ze niets meer…. Maar als douceurtje wordt de administratieve rompslomp, nodig om solar panels te installeren, gereduceerd. De feasibility studie, om het spul aan te sluiten aan het net, met kosten die kunnen oplopen tot 1000,00, wordt simpeler. Als er tenminste een apparaat is, wat voorkomt, dat surplus energie teruggevoedt wordt aan het net. Huh? Producenten, die aan de eisen voldoen, krijgen mogelijk zelfs een korting, gelijk aan die voor huishoudens, die tot 3 kW consumeren. Geloof er geen barst van. Tegelijkertijd worden uitzonderingen en kortingen van de ‘’eigen-opwekkings-belasting’’ gegeven op de Canarische Eilanden, de Balearen, en Ceuta en Melilla, ongeacht hoeveel energie hiermee wordt geproduceerd. Pardon? Ik voel me als resident op het Spaanse vasteland ernstig gediscrimineerd!