Spanje Nieuws

Pleepapier aan huis bezorgd, boeven en gevang

Ex IMF/minister/Bankia boef RATO bleek zelfs inkomen te hebben verzwegen voor conferenties. Lang verhaal in het kort; heel veel is er mis met deze boef. Maar hij hoeft even niet in het gevang, wel moest hij zijn paspoort inleveren. Ja, en?

 

Een nieuwe wet is vol van veranderingen: zoals een limiet op de termijn van behandeling van simpele strafzaken (6 maanden of 18 voor complexe);  en het opsplitsen van complexe zaken in zogenaamde macro-clausules; een per gepleegd delict. Het opheffen van de status van imputado – dat gaat nu investigado heten, ofwel de beschuldigde/in onderzoek zijnde. De bescherming van beeld, eer of privacy van mensen gedurende detentie is van kracht. Om journalistiek misbruik te voorkomen. En rechters moeten een isolatieverzoek voortaan goedkeuren, op basis van 2 medische attesten per 24 uur om de mentale en fysieke gesteldheid te controleren. WhatsApp en telefoontaps, SMS en email mogen alleen nog met een rechterlijk besluit ingezien worden. Maar….de rechter kan het gebruik van paswoorden, codes en beveiliging software zoals Trojan Horse programma’s op computer, smartphone of elk ander elektrisch apparaat toestaan zonder dat de eigenaar hiervan in kennis is gesteld….De mogelijkheid om een undercover agent – verborgen op het internet – in te zetten onder een valse naam wordt toegestaan. Een anonieme getuige kan geen rechtszaak aanspannen, tenzij het een administratieve zaak betreft. Inbeslagname van goederen kan private/gezamenlijke (echtelijke) eigendommen. De Hoge Raad van Justitie zal elke provinciale in-beroep-zaak beoordelen in plaats van het Hoger Gerechtshof.

 

Soria – de minister van Industrie – rekende zich even tevergeefs rijk…Volkswagen is niet van plan, om de PIVE-subsidie (voor schonere auto’s) terug te betalen. Omdat de fraude van de diesels niet hierover gaat. De illegale software controleerde alleen het stikstofgehalte en niet het CO2 gehalte, welk onder de subsidie viel….

 

De voormalige voorzitter van de Werkgeversorganisatie, Ferran vroeg het Nationale Gerechtshof om invrijheidstelling onder condities. Ach, die ziel houdt het niet uit in de gevangenis, waar hij sinds 5 december 2012 verblijft. Omdat hij de boel fors had belazerd.

 

Telefonica lanceert gratis training voor werklozen onder de 35 jaar. Tijdens de 4 maanden durende cursus krijgen ze een opleiding naar de stand van de huidige technieken voor werk in communicatie en techniek. Top.

 

En hoe kan het nog verbazen; de roaming-kosten gaan pas verlaagd worden per juni 2017, omdat de telecommunicatiebedrijven niet meer kunnen doorbelasten voor telefoon, SMS of dataverkeer….De klant staat weer achteraan.

 

In Spanje heeft Amazon een nieuw supermarket-loket geopend; je kunt spullen van Carrefour, Mercadona en El Corte Inglés bestellen via Amazon (nog niet food). Het wordt binnen 24 uur geleverd als je Prime cliënt bent zonder verzendkosten. Hoef je dus niet meer naar de winkel voor toiletpapier en al die andere non-food zaken. Of de Spanjaarden daar massaal gebruik van zullen maken? Immers het boodschappen doen is ook vaak een moment van er even uit zijn, elkaar te ontmoeten. Maar het kan best handig zijn. Geen wachten voor de kassa. En aan huis bezorgt.