Spanje Nieuws

Verkiezingsgebral en ''welkom thuis''

De schatkist blijft de loterij beroven…De regering heeft een 20% belasting ingevoerd voor prijzen boven de 2500,00 als een ‘’tijdelijke solidariteitsbelasting’’. Voor wie of wat dan? De 4 partijen die nu proberen, de gunst van de kiezer te krijgen, reppen allemaal niet meer over een stopzetting van dit tijdelijke plan. Ondertussen heeft Rajoy tot 2x toe niet het lef gehad, om bij verkiezingsdebatten aanwezig te zijn. Zielig.

 

En ondanks dat meneer Garrido beloofde, de achterstallige huurschuld van 250 Euro te betalen – met zelfs al een deposito – werd hij toch door de rechter uit huis gezet. Ondertussen heeft Abengoa (duurzame energie, die net faillissement heeft aangevraagd) een stijging op de beurs gezien van 18%, na de meeting met de bank. Op korte termijn heeft het bedrijf 450 miljoen nodig voor de komende 4 maanden, en in 2016 nog eens 100 miljoen. Het bedrijf uit Sevilla, ook gespecialiseerd in engineering, heeft fabrieken in 16 landen, en commerciële vertegenwoordigen in 80 naties; in 2014 waren het er meer dan 600 vestigingen. Investeerders en geldleners gaan nu per land kijken naar de beste opties; verkopen, herinvesteren, liquideren of kapitalisatie en write-offs. Dit zou het grootste faillissement ooit in Spanje nog kunnen voorkomen (want het heeft ook zware gevolgen voor ruim 800 bedrijven eromheen). De schuld bedraagt bijna 9 miljard Euro.

 

En het is nu wel overal bekend dat Rajoy met zijn PP het land en zijn mensen in grotere schulden achterlaat. BNP is onder het niveau van de start van zijn regeringsperiode, staatsschulden per persoon is van bijna 16 naar 23 duizend gestegen…

 

Gelukkig; jarenlang strijd is eindelijk beloond: de petroleumopslag in de Monte Cabezo bij Pinoso komt er definitief niet. Het betrokken bedrijf uit Madrid heeft zijn verzoek tot vergunning ingetrokken. Gelukkig. Want deze opslag in een berg, waar nog steeds zout uit wordt gewonnen en met water getransporteerd wordt naar Torrevieja; is hiervoor hoogst ongeschikt; risico voor grondwaterbesmetting maar vooral vanwege zijn ligging in een seismisch actief centrum. En kennelijk kiest het bedrijf nu eieren voor zijn geld.

 

De weinige werklozen, die wel een uitkering krijgen, zien in hun beurs 56 Euro minder per maand. Dankzij Rajoy. De gemiddelde uitkering daalde met 6,6%; het aantal werklozen met een uitkering daalde met 13%, ruim 650.000 mensen minder.

 

De prognoses over de verkiezingen lopen hard op. Tenzij er een 3-partijen regering gevormd kan worden tussen PSOE, Ciudadanos en Podemos, wint de PP.  En dagelijks komen beloftes, worden concurrenten zwart gemaakt en smullen de media van alle gedoe. De gewone Spanjaard lijkt het niet echt te interesseren; waarschijnlijk stemt men weer zoals gebruikelijk. Namelijk PP of PSOE.

 

Onderzoekers hebben een 14.000 jaar oude rots-‘’tekening’’ gevonden. Paleolithische Picasso dus. Een kampeerplaats, gebruikt door vroege jagers/verzamelaars. Het bewijs voor deze kunstactiviteiten is gevonden op een prehistorische opgraafplaats nabij Barcelona. Naar zeggen van de 2 vinders heeft de kunstenaar een kamp van 7 grasopslag of dierenverblijven in de steen gekerfd. Of te wel, de eerste representatie uit de prehistorie om als jager/verzamelaar de omgeving en de maatschappij af te beelden; een menselijk landschap als belangrijkste focus voor deze gemeenschap dus. Het kleine tafereel werd al in 2013 ontdekt, maar eerst als onbelangrijk afgedaan. Tot men het van vuil ontdeed en toen de vormen ontdekte.

 

De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) heeft gewaarschuwd voor de teruggang in levenskwaliteit in Spanje als gevolg van hervormingen. De reserve, bedoeld voor het Spaanse pensioenstelsels zou voor de toekomst onvoldoende zijn. Geen wonder, nadat de regering jarenlang miljoenen stal om tekorten op te vangen….Enfin, de pensioenleeftijd moet dus nog verder omhoog, is de aanbeveling. Je zou ook kunnen eisen, dat de regering de financiële zaken beter regelt…Ondertussen wordt verwacht, dat de regionale tekorten eind 2015 dubbel zo veel bedragen als geschat. Maatregelen zouden nodig zijn voor de provincies Extremadura, Catalonië, Murcia en Valencia om te voorkomen, dat deze situatie ook in 2016 voortduurt. Makkelijk praten, die OESO met zulke politici.

 

Uiteraard veel commentaar op de nietigverklaring van de wens tot onafhankelijkheid van Catalonië. De krant La Razon spreekt van ‘’het eruit gooien van de Catalaanse disconnectie door het Hoger Gerechtshof’’, als zijnde een puur politieke aspiratie. De snelste beslissing ooit in de geschiedenis heeft ertoe geleid, dat de schending van de Magna Carta en zelfs het Catalaanse Statuut is voorkomen. En bovenal was het een aanval op de Grondwet. Nog nooit was men het zo unaniem eens en zonder ruimte voor andere interpretaties.

 

In het Koninklijk Paleis te Madrid vond een ceremonie plaats, waarbij de Koning sprak over het privilege om een nieuwe pagina in de geschiedenis te mogen schrijven. De speciale terugkeerwet voor Sefardische joden vormde de aanleiding; ze werd van kracht per oktober 2015. Ruim 5 eeuwen na de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492. Hij dankte de Sefardische joden voor het behoud van hun oude taal Ladino, als zijnde een kostbare schat, en voor het onderwijzen van hun kinderen, om hun Spaanse thuisland te blijven liefhebben. Jullie zijn terug, en weer thuis voor altijd, zei hij. Een Koninklijk Decreet heeft reeds 4307 aanvragen uit Venezuela, Turkije, Brazilië en andere landen voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit (zonder dat je de eigen hoeft op te geven) goedgekeurd. 583 aanvragen wachten nog op het OK. Ruim 90.000 mensen zouden – aldus schattingen in maart van dit jaar – mogelijk kans hebben om het staatsburgerschap aan te vragen op grond van hun familieachtergrond, als ze kunnen bewijzen, dat ze afstammelingen zijn van de destijds verdreven joden.