Spanje Nieuws

PP; nietsdoen loont; grootouders en Catalanen eerst

De krant Diario de Ibiza kopt met ‘’ontbrekende hygiëne op de 1e hulp afdelingen bij gezondheidscentra’’; de verplegers moeten zelf braaksel en bloed in de badkamers/toiletten opruimen gedurende de weekenden. Het probleem met de schoonmaakbedrijven wordt serieus onderkend….

 

Niet te geloven zeg; 8 jaar duurt de crisis, en dan besluit de PP, zich even een pauze te gunnen….Sinds 20 december geen nieuwe regering. Het falen van politici, om compromissen te sluiten, heeft zijn prijs; investeerders zijn terughoudend, hervormingen vinden niet plaats, de discipline m.b.t. overheidsbudget is tanende en (negatieve) gevolgen voor groei en werkgelegenheid zijn zichtbaar. Top hoor, Rajoy; regeren door niets doen….

 

Dankzij (...) de crisis en de lange werktijden in Spanje blijken grootouders steeds vaker betrokken bij de zorg van hun kleinkinderen…Dit betekent echter ook dat traditionele (familie-) waarden overleven. Maar een onderzoek door het Spaanse Ministerie van Gezondheidszorg laat ook zien, dat grootouders vaak wel 7 uur/dag in de weer zijn. Sommigen zijn blij te kunnen helpen, maar anderen gaan ten onder aan stress als gevolg van werk en depressie; vaak durft men niet te klagen, uit angst voor de relatie met de kinderen. Er heerst nog steeds een soort vanzelfsprekendheid over werk-leven-balans in de zin dat vrouwen voor huishouden en kinderen moeten zorgen. Ook als men werk heeft. Gelukkig (?) beschikt men nu over een generatie van gepensioneerden, die cruciaal zijn in de interactie met hun kinderen; ruim 33% van de ouders zorgt voor de kinderen van hun kinderen. Vitale rol dus voor economie en sociaal/maatschappelijke situatie. Maar wat gebeurt er met deze ‘’oudjes’’? Als Spanje de noodzaak voor goede (overheids-) zorg en faciliteiten blijft negeren, en de kinderen moeten werken, dan komt er nooit een balans. En dat is niet houdbaar. Ook al zijn de gevolgen voor de Spaanse bevolking – als gevolg van de crisis – zuur, een effectieve werk-leven balans is hard nodig om de familie(s) gezond te houden. De verandering moet echter geleidelijk geschieden en vanuit de maatschappij zelf; ondersteund door werkgevers. Dat zou pas echt leiden tot gelijkwaardigheid tussen man/vrouw en de rol van grootouders, die ook recht hebben om van hun pensioen te genieten.

 

En dan kan Rajoy wel vinden, dat zijn PP het allemaal zo fantastisch doet; de realiteit is anders. Zeker als je kijkt naar de arbeidsmarkt en de werkloosheid. Rooskleurig ziet de toekomst er niet uit. Want het huidige (of zal ik zeggen vorige?) regiem heeft niet wezenlijk bijgedragen om werkloosheid terug te dringen of werkgelegenheid te creëren. Op korte termijn wordt zelfs een groeivertraging verwacht in de economie, minder banen zullen worden geschapen…En dan hebben we’t nog niet over de hervormingen – deels ook door de EU geëist – met haar kortingen op het budget terwijl de prijzen ondertussen blijven stijgen, zoals die van olie. De strategie van Rajoy’s regering kenmerkte zich vooral door het falen om nieuwe banen te scheppen. Het is dan ook de hoop, dat een nieuwe regering de arbeidsmarkt wel onderhanden weet te nemen met positief resultaat en dat eenzelfde aandacht daaraan wordt geschonken, zoals ook aan belasting- en monetaire politiek…Als men daartoe tenminste het geld heeft (vlg. Lena heel simpel: vorder belasting in van diegenen, die nu ruim 156 miljard (!) in belastingparadijzen hebben verstopt en hierover dus geen cent belasting betalen).

Lichtpuntje: laat de belastingdienst toch ruim 128 miljoenen aan fraude-Euro’s in 2015 ‘’gevonden’’ te hebben. 80% van dit bedrag is afkomstig van kleine/middelgrote belastingbetalers. He verdorie...Waarbij onroerend goed en bouw de grootste sluip/kruip/ontwijkroutes blijken. 

 

Catalonië heeft ruim 20.000 nieuwe overheidsambtenaren aangesteld in de afgelopen maanden; 54% van de 38.000 nieuwe arbeidsplaatsen werden gedurende de afgelopen jaren geschapen; een verviervoudiging van het aantal in Madrid. De private sector ondertussen vernietigde 83.000 banen in Spanje in eenzelfde periode….Volgens de krant La Razon heeft de arbeidsmarkt een neergang laten zien sinds de verkiezing van 20 december jl.  En toch weigeren o.a. Catalonië alsook andere socialistische regio-regeringen, om zich te conformeren aan het limiet van het tekort. De werkloosheid bedraagt thans ruim 4,8 miljoen mensen = 21% (jongeren 50%). Murcia staat er niet charmant bij; de regering ‘’leidt’’ als het gaat om het niet kunnen terugdringen van werkloosheid en het onvermogen, om meer banen te scheppen. En in de provincie Alicante weet ook het toerisme niet langer meer de arbeidsplaatsen te garanderen.

 

De burgermeester van Barcelona, Ana Colau, wil toeristen extra belasten, als ze niet in de city overnachten. Dat zou ook gelden voor bus-vakanties en cruiseschepen. Het geld van deze toeristentaks zou gebruikt worden om te investeren in de stad.

 

De krant Informacion in Alicante meldt, dat banken ruim 52.000 huizen terug hebben ‘’genomen’’ in de afgelopen 8 jaar vanwege de crisis. Costa Blanca heeft 23.000 bewoners verloren; m.n. buitenlandse residenten. Malage verloor ruim 9000 buitenlanders (waaronder veel gepensioneerden, die terug naar eigen land gingen).

 

Catalanen weer: restaurants en bars, welke onvoldoende Catalaans gebruiken in hun bedrijfsvoering krijgen steeds hogere boetes opgelegd, meldt InSpanje. Denk daarbij aan menu’s, prijzen en uithangborden. Een deel van de bevolking snakt naar onafhankelijkheid, en de huidige separatistische regering doet haar best om zich af te scheiden van Spanje. Maar het is toch nog steeds een Spaanse regio. Waar het Catalaans het Castiliaans verdringt. Bedrijven zijn wettelijk verplicht, om producten & diensten in het Catalaans aan te bieden. Beide talen zijn officieel, maar het beleid van de regionale overheid is er een van “Catalaans eerst’’.

 

En dan lees je ook nog dat de economie tot 2019 zal groeien met een gemiddelde van 2,5%/jaar, ‘’als er geen fouten worden gemaakt’’. Pardon? Men verwacht dat de werkloosheid in de komende 4 jaar naar 14% zal dalen en dat ruim 20 miljoen Spanjaarden zullen werken. Het tekort van de staat zal dalen van 5% naar 1,6% BNP, mits de hervormingen doorgevoerd worden (?). Tot slot, de (huidige/halfslachtige) regering gaat er van uit, dat Spanje sneller zal groeien dan Europa zelf tot 2019. Waarop dit is gebaseerd? Pfff….Terwijl de regering net meldt, dat het ‘’zwarte gat’’ in de social security 11 miljard bedraagt (ruim 1,1% van het BNP), terwijl het uitgangspunt 0,3% was…? Niet te volgen.