Spanje Nieuws

Cruise - vies; politiek gekraai en boeven

Ik lees over de enorme vervuiling die het grootste cruiseschip – aangemeerd in Barcelona – oplevert. Waar is de tijd gebleven van snoezige, niet al te grote cruiseschepen met fijn personeel en een personal touch? Ooit wilde ik ook cruisen. Maar niet op dit soort reuzeschepen met duizenden passagiers en personeel – en als je pech hebt ook een E.coli of Norovirus- dat hoeft van mij niet meer. En dan zitten de EU en regeringen te zeuren over ‘’milieuvriendelijke’’ apparaten, huizen, en zo voorts, maar dit kan dan wel? Vreemd…

 

De kranten staan ook hier bol van; El Pais kopt dat Europa zich voorbereidt op een onmiddellijke reactie bij een Brexit; de EU zal direct een top beleggen na een ‘’Brexit’’. Erger is, dat Europese aandelenmarkten al ruim 400 miljard verlies leden in de 3 dagen na de bekendmaking van de verwachtingen, dat een Brexit waarschijnlijker wordt. El Mundo meldt, dat de angst voor een Brexit de markten paralyseren; de Spaanse IBEX-bedrijven verloren ruim 37 miljard en investeerders spoeden zich massaal naar Duitsland. Ook La Razon meldt het grote verlies aan de Spaanse beurs en dan doet de Britse The Sun er nog een schepje bovenop en roept de Britten op, vooral de exit te kiezen….In Spanje reageren sommige politici een paar dagen later nuchter; een Brexit heeft voor Spanje weinig gevolgen, en de expat-Britten? Die blijven wel.

 

De president van de Fiscale Verantwoordelijkheid (een onafhankelijke autoriteit..), Escriva, waarschuwde, dat Spanje  geloofwaardigheidsproblemen krijgt m.b.t. de status van publieke rekeningen; in 2012 werd een stabiliteitspact gesloten, maar vervolgens hield niemand zich eraan; zowel de regering als de autonome regio’s hebben dit verdrag genegeerd en veel te veel uitgegeven. Vandaar dat het publieke tekort de pan uitrees……Is ie vroeg mee…En als klap op de vuurpijl vinden experts, dat de staat de schulden van de autonome regio’s moet kwijtschelden. Op nul zetten. In ruil voor acceptatie door deze regio’s van een nieuw financieringssysteem. Zo kan je’t ook proberen. Diezelfde instantie meldt overigens ook, dat de kans, dat de overheid faalt in het halen van gestelde doelen - vermindering van tekort o.a. - groter wordt. en overigens...de strijd tegen fraude heeft geen enkele invloed op de vermindering van dit tekort. Dat je't maar weet....

 

 

Debat gezien op maandagavond tussen de 4 partijen PP (Rajoy), Sanchez (PSOE), Iglesias (Podemos) en Rivera (Ciudadanos). Een lachertje. Maar Iglesias kwam wel als ‘’winnaar’’ uit de bus. VOor wat het waard is. Voor het debat beloofde de Catalaanse PSOE nog, om de slachtoffers van Franco te willen compenseren met 2 miljard. Te betalen door de rest van Spanje? Want Catalonië heeft dat geld niet., maar dat terzijde.

 

De bisschop van Cartagena eist, dat priesters en vrijwilligers een anti-pedofiel-certificaat presenteren, als deel van een kinderbeschermings-systeem; verplichting voor iedereen die met kinderen werkt = a la ‘’bewijs van goed gedrag’’ – geen crimineel strafblad voor seksueel misbruik.

 

Het modelo 720 is even in Europa aan de orde. De aangevochten onrechtmatigheid zou nog wel eens jaren van proces en vooral wachten in beslag kunnen nemen, aldus Europese adviseurs. In november 2015 werd onderzoek gelast naar dit modelo en of dit in overeenstemming is met EU-recht na een grote hoeveelheid klachten van o.a. belastingadviseurs. Spanje had 2 maanden om te reageren. Maar die eisten – en kregen – uitstel. Zonder tijdslimiet, blijkt nu. Tjonge, jonge, jonge. En alleen zodat Spanje vooral nog jaaaaaren belasting kan innen als waardevolle generator van additioneel geld – om het vervolgens via fraude, corruptie en megalomane projecten weer te verprutsen…? Oh ja, en er zouden mogelijk nog eens 2 miljoen buitenlanders in Spanje zitten, die dit modelo nog niet hebben ingevuld. Kassa! En ook al blijkt straks het hoogste Europese Gerechtshof klagers in het gelijk te stellen, acht men het onwaarschijnlijk, dat onterecht aangepakte belastingbetaler hun geld terug krijgen. En dat noemen we rechtvaardigheid? Terwijl ruim 145 miljard door rijkaards in belastingparadijzen gestald worden – met medeweten van de belastingdienst – en daarvoor niets hoeven te betalen? Inmiddels zou 141 miljard gedeclareerd zijn sinds 2012; 32% daarvan ligt in Zwitserland en Luxemburg. Over 2015 bleek 13,7 miljard aan nieuwe ‘’rijkdom’’ gedeclareerd…

 

Puigdemont – el President de Catalunya – heeft een vertrouwensmotie overleefd door uitstel tot september te krijgen. Het onafhankelijkheidsproces ligt op zijn gat, nu het budget van deze praktisch failliete regio de hoofdzorg is. Tijd is wel gewonnen, maar alleen om nu verkiezingen te vermijden…..

 

Renfe (trein) dreigt, haar hoofdkwartier buiten Madrid te plaatsen, als burgermeester Carmena de Chamartin-operatie blijft blokkeren. Het betreft hier een project, om het commerciële centrum in Madrid naar het noorden van de stad te verplaatsen.

 

Bizar. Felipe Benjumea kreeg 11,4 miljoen, toen hij in sept. 2015 Abengoa verliet. Is aangebleven als onderzoeker/adviseur voor het bedrijf en houdt zijn salaris als directielid van ruim 1 miljoen/jaar. Hij accepteerde dit – uiteraard – met kennis over de kritische economische situatie van het bedrijf – welk in november een regeling moest treffen met crediteurs. De rechter, die onderzoekt of dit een misdaad is, roept de directie op om 22 juni te getuigen…En dan komt ook nog Abascal, die als ‘’gast’’ zal fungeren, vanwege zijn functie als ‘’councillor’’ tot september en als ‘’president’’ zijn post behield tot maart 2016. Dan weet je de uitkomst wel.

 

Acuamed, het bedrijf welk opereert onder het MvLandbouw/voeding en milieu, onder het bewind van Canete – voordat hij naar de EU in Brussel vertrok – wordt nu door het Nationaal Gerechtshof onder de loep genomen voor fraude van ruim 20 miljoen (incl. EU fondsen). Nu blijkt, dat het bedrijf ook plande, om de Ebro rivier willens en wetens te vervuilen oom zo de kosten van ontzilting te verlagen en de bouwer FCC te bevoordelen. Wat is Acuamed ook alweer? Het instrument van het Ministerie van Landbouw, voedsel en milieu voor watermanagement in de Zuidoostelijke regio’s (o.a. rivieren Seguro, Ebro, Andalusië/Middellandse Zee en de interne Catalaanse Bassins) van Spanje. Het overheidsbedrijf Aguas de las Cuencas Meditterraneas SA verzorgt de projecten, aanbestedingen, constructie, koop en operatie van alle soort activiteiten in de watersector. Uit naam van publiek belang….om water resources te vergroten, water management te verbeteren, overstroming te voorkomen en het milieu te herstellen – zijnde de 4 pijlers van beleid. Nr. 5: fraude, zelfverrijking en corruptie, voegt Lena toe. En nu is de toenmalige boef-baas directeur van de EU commissie over klimaatverandering en energie. Juist. Maar, verzekert hij stevig, in zijn tijd als MvLandbouw was niemand die hem ooit iets had ingefluisterd over fraude of andere kwalijke zaken. Nee hoor, lieverd.

 

Informacion in Alicante meldt, dat de gemeente aan Ikea andere locaties wil aanbieden, omdat Ortiz – de bouwboef – het grote plan Rabasa heeft afgewezen (nu, na miljoenen smeergeld en jarenlang getouwtrek?). Men wil voorkomen, dat Ikea elders gaat zoeken, en biedt ze 2 locaties aan.

 

Oh ja, en het altaar voor het schijnheilige zieltjes-win bezoek van de paus aan Valencia kostte ruim 1,5 miljoen. De kosten van de visite van de Vaticaanse hoog heerlijkheid beliepen 22 miljoen. Doorsturen, die rekening. Want burgers van deze provincie zijn al zwaar geconfronteerd met bezuinigingen als gevolg van dit soort onzinnige bestedingen, o.a. in zorg en onderwijs. Laat rijk Vaticaan maar het gelag betalen. Want verder zijn het alleen praatjes. Heb je niks aan.