Spanje Nieuws

Toch bankensteun; Brexit-expats; arbeidsmarkt& droogte

Ik dacht dat de EU had afgesproken, geen banken meer te redden? Geeft Brussel ‘’groen licht’’ voor 4,6 miljard bankensteun aan de CGD Bank, Portugal; om o.a. kantoren te sluiten, vooral in Spanje...

 

De Brexit houdt ook de gemoederen van expats hier in Spanje bezig...Vlak bij ons wordt opgeroepen of deze lui vooral een petitie willen ondertekenen, waarbij hun gezondheidszorg in Spanje voortgezet wordt. Natuurlijk, old chaps, als de Britse regering dokt, is dat geen issue.....

 

De onderhandelingen tussen de PP van Rajoy en Ciudadanos van Rivera botsen als het gaat over een sociaal plan en het afschaffen van de DIputaciones (extra bureaucratische laag), en over 3-talig onderwijs in Catalonië. Om maar een paar strijdpunten te noemen. De oppositie verdenkt inmiddels de PP van chantage inzake twistpunten, zodat de verkiezing toch niet op 1e kerstdag hoeft plaats te vinden. Boeven, dat zijn het. Wordt vervolgd.

 

De droogte in Galicië bezorgt de melkindustrie aldaar 4-500 miljoen verlies; de hoge temperaturen en 2 maanden zonder regen hebben bijna 50% van de productie van mais op ruim 70.000 hectare vernietigd. De basisgrondstof voor het veevoer. Bovendien zijn melkprijzen laag.

 

De Spaanse arbeidsmarkt: ruim 4,5 miljoen werklozen. Terwijl bedrijven zeggen, niet aan geschikt personeel te komen? De reden voor deze paradox: ontbreken van kennis, vaardigheden en ervaring, liefst met een internationaal profiel (m.n. talenkennis, goed onderbouwd in economie, financiën en techniek). Zeggen recruiters. Vakbonden geven de schuld aan bedrijven, die wel hoge eisen stellen, maar door korte-termijn-contracten b.v. het opdoen van ervaring belemmeren. Bedrijven rekruteren kandidaten nu o.a. uit Engeland, de VS, Canada, Zuid Afrika, UAE en Australië. De regering doet onvoldoende, om het verschil tussen eisen/wensen van bedrijven en aanbod/opleiding van m.n. jonge Spanjaarden op te lossen. Door hervormingen werden 3000 adviseurs ontslagen, die juist de marktomstandigheden moesten bestuderen en trainingsprogramma’s (al dan niet fictief of efficiënt.., maar dat terzijde) dienden op te zetten.

Door het gebrek aan kennis, vaardigheden en ervaring krijgt maar een 4% van de 45+ werkzoekenden een baan. De groep met de meeste kans – 26 – 35 jaar – pikt 61% van de banen in. Het wordt tijd dat het opleidingsplan veranderd en academische instituten is gevraagd om cursussen/opleidingen te ontwikkelen die beter aansluiten aan bedrijfseisen. En bedrijven zelf zouden ook moeten investeren – zoals o.a. in Duitsland en andere landen gebeurt – in training, opleiding en stages. Het succes zie je o.a. in Duitsland; 8% jeugdwerkloosheid t.o.v. Spanje 46%...En ook arbeidsmarkt-wetgeving moet op de schop. Vooral korte-termijn contracten en mini-jobs maken het onmogelijk, dat je ‘’veel ervaring’’ opdoet. Gouden tijden voor opleiders, trainers. Als de Spaanse bedrijven en overheid bereid zijn om te betalen.

 

La Verdad, Murcia meldt, dat het bestuur geen garantie geeft aan boeren, dat water voor irrigatie na oktober beschikbaar is....de boeren worden in de steek gelaten over politieke en institutioneel gedoe en zonder dat dringend noodzakelijke maatregelen vanwege de droogte genomen worden.

 

Waarom niet terugsturen? Zo blijven ze komen!? El Pais laat een foto zien van 40 Sub Sahara migranten, die erin slaagden, met een bootje naar Spanje te komen. Ze worden tijdelijk gehuisvest in het migrantencentrum. Meer zullen volgen....Omdat men slecht gedrag beloont. Wees illegaal welkom; bienvenidos...

 

De brandstichter in Galicië, die ruim 15 branden ontstak, is een vrouw; gevreesd in eigen dorp, doordat ze bloemen offerde die ze stal van graven op de begraafplaats. 56 jaar, moeder en grootmoeder is ze. In een rode VW Golf plaatste ze aromatische kaarsen in de bergen rondom Cerceda/A Coruña. Had altijd ruzie met buren. Gestoord.