Spanje Nieuws

Catalanen, waterzuivering en contanten

Social Security heeft ruim 7 miljard nodig om de pensioenen in 2017 te kunnen betalen…De expert van pensioenen, Santos Ruesga, pleit voor verhoging van betalingen van ca. 3-4% van het BNP. Kan de regering daarna weer verder door met plunderen...

 

El Mundo schrijft, dat de Catalaanse Generalitat 6 miljoen gaat uitgeven aan consultaties over onafhankelijkheid, en eist van de Staat 7miljoen. Ook worden er weer nieuwe ‘’ambassades’’ geopend en is financiering (5,8 mio) van een referendum in september 2017 eveneens in het budget opgenomen.

 

En er is besloten, dat contante transacties gelimiteerd worden tot 1000,00. Betaal je meer? Is het illegaal. Dit om de zogenaamde ‘’zwarte economie’’ tegen te gaan. En zwart geld natuurlijk. Grote bedrijven worden verplicht, om hun BTW facturen direct te sturen, om zo te voorkomen, dat de BTW niet betaald wordt. Binnen 4 dagen moeten deze bedrijven alle informatie en details over de BTW opgeven. Ingegaan vorige week vrijdag.

 

Rajoy gaat zoals eerder gemeld, extra belasting heffen op tabak, alcohol en frisdrank om zo 8 miljard op te halen. Zoveel?

 

Spanje heeft een probleem met de waterzuiveringsinstallaties; bijna 1/3 is niet meer goed genoeg/te oud, om het vervuilde afvalwater te filtreren. 41% van de waterinfrastructuur is ouder dan 30 jaar. De uitdaging voor Spanje is niet alleen waterbeheer/levering van voldoende drinkwater aan de bevolking, maar het verwijderen van resten van o.a. medicijnen, schoonmaakmiddelen etc. uit het drinkwater. En er moet iets gedaan worden aan de ruim 2500 modellen van waterbeheer in de verschillende gemeenten. Schrijnende situatie, aldus de EC, die vervolgens Spanje beboet met ruim 46 miljoen voor het belabberde watermanagement. Spanje heeft onvoldoende besef over de risico’s van vervuild water voor de volksgezondheid. Er moet tevens een plan komen tegen de woestijnvorming, het behoud van biodiversiteit, herstel van water-ecosystemen en de kringloopeconomie (waardoor grondstoffen niet worden uitgeput en reststoffen worden hergebruikt). Dus o.a. modernisatie van afvalwaterzuiveringsinstallaties; 23% is ouderwets, 25% te groot en 31% bevindt zich in slechte staat. En dan zijn er ook nog paar buiten gebruik...Regelgeving voor 2500 exploitanten in 8100 (!) gemeenten ontbreekt; zo voert ieder zijn eigen waterbeheer uit...Oh ja, en geld is er ook niet om ruim 40% v/h netwerk met spoed te renoveren. Waterbeleid is tevens nu alleen in handen van ingenieurs, economen en biologen, niet goed dus. De publieke en private sector moet meer te zeggen hebben. Voor de watersector is maar 6,5 miljard/jaar beschikbaar (0,62% van BNP); maar 22% hiervan wordt besteed aan vernieuwing of onderhoud. Spanjaarden betalen slechts 0,9% van hun besteedbare inkomen aan water. Het laagste bedrag in de EU.

 

De gemeente Alicante heeft 3,3 miljoen ongebruikt geld op de plank zitten. Was bedoeld voor werkzaamheden in dit jaar en om de schulden te verlagen. Niet dus. Maar 3,8 van de 7,1 miljoen zijn gebruikt voor o.a. investeringen.

 

Het was geen beste amandeloogst in de regio; ruim 10 miljoen hebben de amandelboeren verloren doordat ruim 60% minder te oogsten was. Als gevolg van sterke hagelbuien in het voorjaar en de voortdurende droogte.

 

Spanje is het meest asociale land in de OECD na de crisis. Aldus een rapport; welk schrijft over de steeds groter wordende verschillen tussen arme arbeiders en steeds rijker wordende rijkaards. Bedrijfswinsten stegen, terwijl lonen gelijk bleven of lager werden. Spaanse arbeiders blijken het slechts betaald en lijden het meest onder hervormingen/bezuinigingen. E.e.a. uit een vergelijk onder de 34 rijkste landen in de wereld. En dan durft Rajoy nog te schermen met de ‘’idylle’’ van Spanje waarbij Spanje grandioos uit de crisis is herrezen? Foei.

 

Pijnlijk: de Spaanse regering wenst uitleg, nadat de Minister van Landbouw van Israël aan Medvedev van Rusland een drone cadeau deed, die gemaakt werd door de Spaanse producent Alpha Unmanned Systems SL. De Minister van BuZa toonde zich bezorgd over het verbreken van de Spaanse wet, die het verbiedt, om gevoelige technologieën – zoals deze – te her-exporteren, speciaal naar landen zoals Rusland e.a., welk onder EU-sanctiebeleid staat.


Barcelona heeft Airbnb en HomeAway een boete opgelegd van 6 ton. Het gemeentehuis gaf de boete omdat illegale toeristenaccomodaties werden gepubliceerd. Volgens de burgermeester Colau kan het niet zo zijn, dat duizenden appartementen zonder licentie illegaal opereren, zonder belasting te betalen en overlast te bezorgen. Goed zo.

 

En (Spaanse) experts verwachten niet, dat het juridische of gezondheidssysteem voor de Britten in Spanje zal veranderen bij een Brexit; alles zal bij het oude blijven...Ook voor bezoekende toeristen. Echt niet? Echt wel. Maar voorlopig doet men er alles aan, om de BB’s ‘’rustig’’ te houden. Vooral geen overhaaste besluiten nemen, is het advies.

 

Na zijn ‘’herverkiezing’’ beloofde Rajoy dialoog, onderhandeling en afspraken. Maar dan wel binnen zijn grenzen, budgettaire stabiliteit en natuurlijk geheel volgens EU-wensen. Zo komen er dus een 12-tal ‘’werktafels’’ zoals voorgesteld door de vakbonden voor voorstellen, die al ruim 4 jaar rondwarrelen, maar Rajoy heeft er nog geen een van gelezen...De vakbonden willen de hervorming van de arbeidswet van 2012 terugdraaien, maar Rajoy piekert er niet over om iets te wijzigen wat werkt...

 

Ondertussen verlaten de rijken de SICAV-constructies (waarmee nauwelijks belasting betaald hoeft te worden); want ze vrezen voor het verlies van de voor hen uitermate gunstige belastingvoordelen. Maar 8 nieuwe SICAV-constructies zijn dit jaar opgezet; dit zijn de ‘’veilige havens’’ voor de rijksten, terwijl de armen steeds armer worden.