Over voedsel

Lobbycratie

Foodwatch schreef recent over de wijze, waarop de voedselindustrie de wetgeving over ons eten beïnvloed. Er wordt op grote schaal gelobbyd om wetten, die consumentenrechten en -informatie borgen, onderuit te halen. Dit is een ondermijning van de democratie, waarin burgers zouden moeten besluiten wat er gebeurt. Een lobbycratie dus. Een aantal cijfers over de machtspositie van de industrie:

  • De voedselindustrie is de grootste industrie van Nederland, met (in 2012) een omzet van 67,8 miljard euro
  • De voedselindustrie neemt, als het gaat om de lobby-invloed van bedrijven, een van de topposities in.
  • Er lopen naar schatting tot wel 30.000 lobbyisten rond in Brussel. Ongeveer tweederde daarvan werkt voor de industrie, waaronder de voedselindustrie.
  • Dat levert de volgende indicatieve verhouding op: 40 lobbyisten: 1 Europarlementariër.

In 2012 werd, voorafgaand aan de verkiezingen voor het huidige kabinet, tijdens een debat - georganiseerd door de FNLI (brancheorganisatie van de Nederlandse voedselindustrie)  - een manifest uitgedeeld waarin nadrukkelijk werd geëist dat de industrie alleen via zelfregulering aan zaken als voedselveiligheid, ketentransparantie en kindermarketing wenst te willen werken. Dat zelfregulering keer op keer faalt, is gebleken. De industrie is fel gekant om het ‘’verkeerslichtsysteem’’ in te voeren; 90% van de consumenten zijn voor dit systeem, want daarmee zie je direct hoeveel suiker, zout, (verzadigd) vet een product bevat. En zullen dus velen met zogenaamde ‘’gezondheidsclaims’’ door de mand vallen. En dat willen ze niet. Democratie betekent, dat belangengroepen zich sterk maken voor rechten van burgers, en hierbij politici en regeringen van hun standpunt proberen te overtuigen. Ook Foodwatch, een consumentenrechtenorganisatie, zet zich internationaal hiervoor in. Onacceptabel voor Foodwatch is, dat wetten worden (mee) geschreven door partijen, die direct belang hierbij hebben, en de overheid de industrie telkens de hand boven het hoofd houdt. Het blijft niet alleen bij lobbyen; ook instanties die over ons eten beslissen, worden op grote schaal beïnvloed door de industrie. Neem de EFSA (Europees); ruim 58% van de experts is verbonden aan de voedselindustrie. Niet onafhankelijk dus. Maar zij bepalen wel, of een E-nr bij voorbeeld veilig is of dat bepaalde stoffen in ons voedsel toegevoegd of gebruikt mogen worden (tekst deels uit Foodwatch email)