Over voedsel

lege opbrengst, spuitbeurt aardappels,klonen

Iglo, McDonalds en andere grote bedrijven beloven Greenpeace, geen kabeljauw meer uit het Noordpoolgebied, wat niet langer bedekt is met ijs, te willen betrekken. Ook een aantal Scandinaviscshe visserij/visverwerkingsbedrijven hebben afgesproken, het nieuw toegankelijke visgebied met rust te laten. Nu de Noren nog.

 

De areaalopbrengst gewassen is de laatste jaren sterk toegenomen. Tarwe b.v.: groei van 26% tussen 1985 – 2011. Ook hydrotonics – teeltsystemen die planten laten groeien in water met voedingsstoffen – groeiden spectaculair. Maar dat heeft ook een keerzijde. De voedingswaarde van de gewassen zelf blijkt – aldus onderzoek van de USDA – sterk verlaagd. Plof, zeg maar. Want de veredelaars selecteren alsmaar op hogere opbrengst en het gebruik van ‘’lege’’, voedingsarme kunstmest. Die wel als een soort junkfood voor planten is. Ze groeien snel, maar met minder voedingswaarde. En het bodemleven wordt armer, omdat die kunstmest bodemorganismen dus niet ‘’voedt’’. En juist die zijn belangrijk voor de gezondheid van de bodem. Het ecosysteem wordt vatbaarder voor ziektes, en die worden dan weer – hoe verrassend – opgelost met chemische troep. Natuurlijker landbouw zou beter zijn – hogere opbrengst met minder gebruik van fout spul. We moeten ons weer richten op wat de plant nodig heeft.  Meer kilo’s zegt namelijk weinig over voedingswaarde. Duidelijk is natuurlijk wel, dat als je een systeem als hydroponics toepast, een plant die dus via watersystemen groeit, maar zoveel stoffen kan opnemen, als toegevoegd worden. Vandaar een combiteelt met o.a. vissen, waarbij wel voedingsstoffen afgegeven worden.

 

Laat nou toch 50% van het totale volume aan gewasbeschermingsmiddelen voor aardappelteelt wordt gebruikt. De teler moet gemiddeld 14 x (= veertien!) keer gewasbeschermingsmiddelen gebruiken om zijn aardappels te beschermen tegen phytophtora, aaltjes en nog zo wat spul. Gelukkig blijkt er relatief weinig achter te blijven van dit soort middelen….En de verplichte rotatie van 1x teelt per 4 jaar helpt ook. Maar toch….De hoop is op rassen die beter bestand zijn tegen ziektes – liefst zonder genetische manipulatie – zodat we minder gif hoeven gebruiken.

 

Friet: door de discussies ruim 5 jaar geleden werd gestart om gezondere vetten te gebruiken; kostte de industrie een paar miljoen, maar dan heb je ook wat….Palmolie werd zonnebloemolie. Zo werd ongezond, verzadigd vet met 75% gereduceerd; 82% van alle friet voldoet nu aan de doelstellingen voor een ‘’gezonde’’ frituurolie met max. 12% verzadigd vet. Nu nog de resterende 18%. Maar dan wordt de friet wel duurder, want palmolie is stukken goedkoper. En ook de consument moet stoppen met afbakken in palmolie. Tja, consument opvoeden, industrie verplichten = ‘’gezondere’’ friet, liefst wel met mate. Of gewoon uit de oven, met maar een minifractie van liefst gezonde olijfolie. Simpel zat.

 

 Mensen worden dikker. Te constateren over de afgelopen decennia. Volgens de WHO zijn tenminste 6% van kleine kinderen al overgewichtig. De diagnose? Dikke mensen eten te veel en bewegen te weinig. Klinkt simpel, maar is niet helemaal volledig. Stress, tekort aan slaap, medicijnen en ook bepaalde soort darmflora kan bijdragen tot dik worden. Ook. Evenals bepaalde chemische stoffen. Te lezen in Environmental Health. Daar wordt met name ingegaan op potentiele dikmakers, die als verstoorders van het metabole (= spijsvertering) systeem worden bestempeld. Deze stofwissel-verstoorders programmeren het lichaam op overgewicht, is de stelling. Wie zo is ‘’geprogrammeerd’’ wordt sneller dik en valt moeilijker af. Ongeborenen, pubers en anderen blijken gevoeliger voor dit soort processen. En ook man/vrouw blijkt verschillend. Nee maar. In het kader van het EU project OBELIX worden deze stoffen nader onderzocht. Vooral die via eten worden opgenomen. Anderen zijn al jaren bekend, zoals DDT, weekmakers, bisfenolen en ga zo maar door. Nu wordt nader gekeken naar o.a. perfluor (teflon), impregneermiddelen van meubelen, pthalaten etc. Ook niet nieuw. Maar het ‘’Parma Statement’’ van dit onderzoek meldt in elk geval, dat de invloed van chemische stoffen op overgewicht en diabetes wordt onderschat. Omdat vooral wetenschapper zich richten op de uitwerking van een enkele stof op een enkel weefsel of orgaan. Maar we hebben te maken met een veelvoud aan stoffen, die met elkaar of in/op ons lijf een interactie aan kunnen gaan. Ook niets nieuws. Industrie moet aan de bak; en betere wetgeving. En misschien is het verstandiger, om op bio over te stappen…..Maar dat laatste roept men maar heeeeel zachtjes. Commercie gaat toch vaak voor, ook al weten we nog lang niet alles over ongewenste neveneffecten…

 

Docu op Duitse TV. Over vlees van gekloonde dieren. Volgens de Amerikaanse FDA is sinds 2006 vlees van gekloonde koeien, geiten en varkens veilig voor consumptie; evenals de melk van deze koeien en geiten. Omdat een gekloond dier een exacte kopie is van de ‘’ouder’’. Dus zou vlees en melk ook exact hetzelfde zijn. Niet helemaal. Want om te klonen, verwijder je in een eicel de kern, en ‘’vervangt’’ deze door de kern van een ander. Electrische stimulatie zorgt voor groei, en het resultaat is een genetische kopie van dat ‘’superdier’’ dat donor was. 2008 ging de FDA nog een stap verder; nakomelingen van deze klonen zouden zelf geen klonen zijn, sinds de gekloonde ouders zich natuurlijk zouden voortplanten. Etikettering van vlees/melk van gekloonde dieren is niet nodig; bovendien is er geen test, die aan kan geven of vlees/melk van gekloonde dieren afkomstig is. Het is aan de veehouder/industrie om zoveel prijs te geven als ze zelf willen – wetende, dat een meerderheid van consumenten klonen niet positief ervaart. De Duitse docu maakte melding van het feit, dat m.n uit de VS, China, Brazilië en Argentinië gekloond (o.a. rund-)vlees wordt ‘’geproduceerd en verkocht, zonder dat het als zodanig gekenmerkt wordt. De consument weet dus simpelweg niet, of hij een steak van een gekloond dier eet. In Europa was de heersende opinie, dat het klonen van dieren voor voedingsdoeleinden verboden is. Levende kloondieren of vlees van deze dieren zou niet uit niet-EU landen (dus o.a. de VS) geïmporteerd mogen worden of in de voedingsketen belanden. En de lidstaten zouden ervoor moeten zorgen, dat vlees/melk van gekloonde dieren niet op de markt komt, aldus Brussel. Maar…het vlees en de melk van nakomelingen van gekloonde dieren mag wel de handel in en hoeft niet als zodanig gedeclareerd te worden. Is dat nog te bevatten? De Europese consumenten zouden dit dus in de toekomst kopen/consumeren, zonder dat ze daar weet van hebben.

En…de kloondier-nakomelingen zouden ook in de EU mogen (op-)groeien, als b.v. bij de bevruchting sperma uit de USA wordt ingezet. Pardon? Na de slacht zouden deze dieren dan ook in de voedselketen – b.v. in Duitsland – komen. De verplichte informatie over de kloon haalde het niet in de EC; de moeite en kosten zouden te hoog zijn, om de nakomelingen van klonen te achterhalen, heette het. En men vreesde, dat een verplichte etikettering tegen de regels van de WTO in zouden gaan en een TTIP zouden kunnen belemmeren…..

Het is absoluut noodzakelijk, dat de consument weet, of het vlees (of de melk) van kloon-nakomelingen is, eiste een toenmalig CDU-afgevaardigde, Liese. Edoch, in 2011 mislukte een voorstel tot regelgeving m.b.t. klonen wederom. Ook nu zullen het EP/de EC de kloon-regelgeving over verplichte registratie/etikettering niet willen aannemen. Vooralsnog is klonen voor wetenschappelijke doeleinden in Europa toegestaan. Ook paarden kunnen vanaf nu gekloond worden; het vlees daarvan mag niet geconsumeerd worden. De EC benadrukt, dat vlees en melk van kloon-nakomelingen niet schadelijk voor de gezondheid is. Maar risico’s kunnen niet uitgesloten worden heet het. Nou ja, zeg.

Het is inmiddels genoeglijk bekend dat gekloonde dieren maar ook hun moeders leden onder verschillende aandoeningen, misvormingen en hoge sterftecijfers; 4 van 10 gekloonde runderen overleefden niet langer dan 5 maanden. De dieren leden aan ademhalingsproblemen, vergrote navelsnoeren, defecten aan het bewegingsapparaat en ook aan depressies. Klonen leidt tot dierenmishandeling, is daarom een conclusie. Kijk maar naar Dolly, het gekloonde schaap; in 1996 geboren in Schotland, in 2003 afgemaakt, vanwege een ernstige longaandoening naast een al bestaande artritis. Tot nu toe zijn dieren in Europa nog niet voor vleesconsumptie gekloond, maar wettelijk zou het kunnen. De vleesindustrie van o.a. de VS, Brazilië en Argentinië maakt gebruik van de kloontechniek; bovendien worden sperma, embryo’s en vlees en melk verkocht. Lees ook: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/geklonte-tiere-ia.html#ixzz49n8MfDKD

 

Laatste stand van zaken in de EU; naar EG verordening 258/97 Novel Foods zijn voedingsmiddelen (lees vlees en melk) van gekloonde dieren verboden; ze mogen alleen op de markt komen, als ze gekeurd en met een risico-inschatting gekeurd zijn. Tot nu toe zou noch een aanvraag noch een toelating hiervoor afgegeven zijn. Ze mogen dan ook niet verkocht worden in de EU. En dit was de uitzending: http://www.3sat.de/page/?source=/ard/wissenaktuell/178137/index.html

 

En wat voor veel mensen als ‘’horrorscenario’’ voor de toekomstige landbouw gezien wordt, is in laboratoria van biotechnologen al lang realiteit; als het gaat om het vermenigvuldigen van levende wezens. Ofwel het construeren ervan. Klonen is eigenlijk alleen maar een instaptechnologie voor de markt. Aldus Then van het Institut Testbiotech. Naar zijn oordeel zijn genetisch gemodificeerde dieren de volgende stap; koeien die melk geven die lijkt op moedermelk. Of varkens die sneller groeien. Zulke dieren zitten in de pipeline. De kloontechnologie opent de markt in de EU voor dit soort ‘’producten’’. Levende wezens als producten? Als het om genetische technieken gaat; gaat het helaas dus ook vooral om economische belangen. En patenten op ‘’schepsels’’. Waar gaat het heen?