Over voedsel

Bio toch beter...gezond Obama initiatief exit

Britse media: ... consumenten zouden moeten overwegen, om toch voor bio te gaan, omdat dit in het algemeen minder pesticides bevat, die thans als gevaarlijker worden ingeschat dan vroeger; vooral voor het brein. a\Aldus nieuwe studies van het EP. E.e.a. zou kunnen leiden tot lagere % voor pesticides en nieuwe limieten of veranderingen in etikettering van voedsel. De schade, die pesticides veroorzaken in de Eu zou ruim 125 miljard Euro/jaar bedragen; gebaseerd op lifetime-verlies van inkomen vanwege deze schade. Want resten van insecticiden en pesticides zorgen voor breinschade, reductie van het IQ en de kans van kanker en schade aan het reproductie-systeem.

 

DDumbo zou onnodige admin. Rompslomp reduceren en wet/regelgeving versimpelen. Maar dat zorgt nu juist voor chaos in de voedingsindustrie. De FDA heeft nu de verplichte ingangsdatum voor calorievermelding op etiketten in restaurants en eetgelegenheden met 1 jaar uitgesteld. Iets, waar Obama 201o voor vocht, om obesitas aan te pakken. Restaurantketens waren samen met consumenten voorstander voor een federale regelgeving en werkten daar de afgelopen jaren naartoe; velen deden het vrijwillig al. Lobbygroepen van o.a. supermarkten en junkfoodketens pleitten juist voor een lokaal stelsel van minder strenge regels. Onder druk van DD zal de FDA meer nadruk leggen ‘’op het verbeteren v/d volksgezondheid op manieren, waar Amerikanen wat aan hebben’’ als u begrijpt wat hij bedoelt. Of te wel, weer een noodzakelijk gezond initiatief de prullenbak in.