Over voedsel

Industrieel voedsel en drinkwater

Industrieel voedsel, zoals suiker bevattende ontbijtgranen, of kipnuggets, pizza en voorgesneden brood verhogen de kans op kanker, Aldus een studie van Sorbonne/Parijs en Uni Sao Paulo/Brazilië. Fast food en industrieel voedsel  blijken voor 50% van het gemiddelde dieet in de Westerse wereld te tellen (in Engeland eet de gemiddelde Brit ruim 50% aan industrieel voedsel). 10% meer industrieel voedsel lijkt het risico op kanker met 12% te verhogen. The Independent.

 

Timmy van de EU wil een nieuwe drinkwaterrichtlijn...Betere regelgeving, verbetering van toegang tot schoon/gezond drinkwater en minder plastic. Lidstaten zijn straks verplicht aan te tonen dat zij meer publieke watertappunten installeren en ook bekend maken waar ze zich bevinden. Lidstaten moeten hun burgers informatie gaan verstrekken over de kwaliteit van het drinkwater en mogelijke gezondheidsrisico's, zoals legionella of chloor in het water. Daarbij mogen ze zich voortaan toespitsen op het aanpakken van specifieke, lokale situaties in plaats van een verplichte lijst af te werken. Een betere informatievoorziening zal naar verwachting de potentiële gezondheidsrisico's van 4% naar 1% terugdringen. 
Meer transparantie moet ook inzichtelijk maken wat de grootste kostenposten van de drinkwatervoorziening zijn. In sommige landen blijkt een kwart van het publieke water weg te lekken door gebrekkige infrastructuren. Iedereen blij, dus? Toch niet helemaal. In 2014 haalde het allereerste Europese burgerinitiatief Right2Water 1,6 miljoen handtekeningen op. Right2Water wilde afdwingen dat de toegang tot water als een mensenrecht beschouwd zou worden en dat binnen Europa de drinkwatervoorziening niet commercieel zou worden. De ondertekenaars krijgen nu deels hun zin. Van een mensenrecht is nog altijd geen sprake - 'om juridische redenen' - maar toegang tot water maakt wel onderdeel uit van de Europese pijler van sociale rechten. Nog altijd hebben 23 miljoen Europeanen geen toegang tot veilig drinkwater. Zij delen nog even niet mee in die rechten. Foodlog . Grote vraag: en hoe zorgen we dat het water niet meer vervuild wordt door landbouw (o.a. pesticiden), geneesmiddelen en andere soorten vervuiling?http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/factsheet_safer_drinking_water.pdf